Důležité info ohledně MČR ET 1:10

Honza Blahovský


Jak bylo uvedeno na stránkách RCA ČR a na webových portálech RCMagazine a Masters, skončila dne 31.3.2011 ve 24:00 hodin možnost pro prodejce přihlásit se do řízení k výběru dodavatele pneumatik pro zimní MČR 2011. Do konce termínu se přihlásil jediný prodejce a to firma LESTR-Models, jejíž nabídku vám níže předkládám. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jediného přihlášeného prodejce, rozhodla OK sekce o tomto prodejci jako o dodavateli pneumatik pro kategorie Modified a Stock na tento závod a akceptovat jeho nabídku. Zároveň tímto děkuji zástupci firmy Ing. Václavu STRUPKOVI za podporu závodů MČR, kterou svou nabídkou vyjádřili. 

Dobrý den,
rád bych touto formou přihlásil firmu LESTR Models do výběrového řízení na dodavatele pneumatik pro MČR 1/10 TC, pořádaného dne 16.-15.4.2011 ve Rtyni.

Nabídka:
GUMY
— LRP CPX L65031 za 450,- Kč / set 4 nalepených a označených kol
— gum máme pro potřeby MČR více než dostatečné množství k dodání ihned
— gumy pocházejí ze stejné série = naprosto stejná kvalita
— gumy byly použity pro halové ME a jeden z největších cupových závodů – Speed Passion Challenge
— v případě, že kdokoliv bude mít problém s kvalitou nepoužité gumy ze svého setu, tak garantujeme její bezplatnou výměnu
+ POHÁRY
– zajištění pohárů pro první tři v každé ze 4 vyhlášených kategorií o minimální velikosti 25 cm
Best regards,
S pozdravem,
Vaclav Strupek
Executive Head
LESTR Models, Ltd.

Kolbenova 11
Prague 9, 190 00
Czech Republic

web: www.lestrmodels.cz
e-mail: strupek@email.cz
mobil: +420 602 385 380

 

Sekce ET 1:10 dále informuje:

Vážení kolegové, modeláři

 

            Valnou hromadou RCA ČR jsem byl pro rok 2011 zvolen předsedou sekce Electric Track. V této funkci jsem po dlouhých letech vystřídal pana Václava Strupka, který v současné době zastává funkci prezidenta RCA ČR. Pan Strupek v minulosti odvedl velký kus poctivé práce v Naší sekci a to nejen při pořádání závodů MČR, ale i při zajišťování organizačních záležitostí ohledně vysílání našich reprezentantů na závody ME a MS. Laťka, kterou tímto nastavil je pro mě obrovským závazkem nejen vůči Vám jezdcům, ale i vůči představitelům EFRA. Zároveň si však uvědomuji, že ani sebelepší manažer nezmůže nic bez podpory Vás – jezdců, které by měl zastupovat.

 

            Od roku 2004 se pohybuji ve světě RC modelů aut. Při pozorování závodů MČR jsem v poslední době nabyl přesvědčení, že je „něco špatně“, neboť účast na těchto závodech měla neustále klesající tendenci. V mých očích by závody MČR měly být pro každého jakýmsi „vyvrcholením“ domácí sezóny, kde se sejdou závodníci z jednotlivých cupových seriálů a změří síly mezi sebou navzájem. Z tohoto důvodu jsem si stanovil jednoznačný cíl – pozvednout prestiž závodů MČR a snažit se do těchto závodů zapojit maximální počet jezdců.

 

            Po dlouhých a téměř nekonečných diskuzích, ve kterých jsme se s mnohými z Vás snažili najít příčiny neutěšené účasti na těchto závodech, jsem jako předseda sekce vzal na sebe odpovědnost a budu se snažit vyslyšet hlas „většiny“. Závody si přeci pořadatelé nedělají pro sebe, ale pro závodníky – na druhou stranu musí zase být ze strany závodníků o závod zájem. Nejvíce Vám vadily následující věci:

 

  1. Nutnost licence RCA ČR, která byla spojená s povinností se někde organizovat, což řada z vás vzhledem k pracovnímu vytížení odmítá akceptovat.
  2. Každý z Vás má oblíbený některý z cupových závodů a seriál závodů MČR byť by byl sebelepší, je již „tak trochu navíc“.
  3. Nutnost pořídit si předepsané vybavení, které dle Vašich názorů nebylo předepsáno vždy s rozmyslem a průhledně.

 

Vyhodnocením těchto pro Vás nejpalčivějších skutečností jsem se rozhodl, že výše uvedené věci zapracuji do pravidel naší sekce a to následujícím způsobem:

 

  1. 1.      Na výkonném výboru RCA ČR se po dlouhé diskuzi podařila prosadit myšlenka, že závodů MČR se mohou zúčastnit i jezdci bez licence RCA ČR, budou však mít za povinnost uhradit zvýšené startovné, které bude odvedeno RCA ČR jako kompenzace, neboť RCA ČR se podílí na úhradě pohárů a členové musí rovněž zaplatit členský příspěvek. Vám tedy odpadá povinnost členství v některém z RC klubů a s tím spojené náklady jak finanční tak časové, nebo tím jen vyřešíte nechuť se organizovat. Jinými slovy se v současné době může závodů MČR zúčastnit prakticky každý, neboť licence není podmínkou účasti na závodech MČR.
  2. 2.      Vzhledem k tomu, že navštěvovaných cupových závodů je v naší zemi opravdu mnoho, tak sladit kalendář mezi tolika seriály ještě s dalším seriálem MČR je prakticky nemožné. Rovněž v dnešní době, kdy ne každý je na tom po ekonomické stránce tak, že si může dovolit cestovat na závody po celé republice učinil jsem pro mě rozhodnutí asi nejsložitější – a to změnit dosavadní organizaci seriálu MČR a to z jednodenní formy závodu na dvoudenní, s čímž přišla většina z Vás se slovy, že si tak ten závod užijí a nebude to jen honička od rána do pozdního večera. Další změna bude v počtu závodů. Vzhledem k tomu, že tak jako např. mistr Evropy nebo světa vzejde rovněž z jednoho závodu, zastávám názor, že i mistr republiky by měl vzejít stejným způsobem. Zvažoval jsem i Vaše připomínky co když se někomu z favoritů závod nepovede, že bude mít smůlu nebo bude nemocný. Na to odpovídám, že to je možné, ale když před vrcholným podnikem v jiných sportech onemocní šampion nebo se z nějakých důvodů nemůže na závod dostavit, tak ho prostě na pomyslném trůnu vystřídá někdo jiný a závod se normálně uskuteční. Místa v konečném pořadí nemá přeci nikdo předplacené. Navíc nebude zas tak velký problém halové MČR uspořádat na konci zimní sezony, kdy je každý maximálně rozježděný, nebo na konci prázdnin letní sezony, kdy je situace stejná.

Takže shrnuto na závěr: závod MČR bude dvoudenní, samostatně hodnotit se bude halový i asfaltový závod.

  1. Předepsané vybavení byla také otázka, která většinu z Vás trápila. Abych tak předešel jakýmkoli nesmyslným diskuzím nebo podezírání, že straním tomu či onomu prodejci atd… rozhodl jsem se, že všechny tyto věci bude schvalovat odborná komise. Nejprve tedy k jejímu složení. Abych zamezil, jak jsem již výše uvedl jakýmkoli dohadům, je komise složená z lidí, kteří se aktivně účastní závodů v Čechách nebo na Moravě, mají se závody zkušenosti a to i se zahraničními a NESJOU PŘÍMÝMI prodejci modelářského zboží. Dovolil jsem si tedy požádat o spolupráci následující jezdce, kteří tuto nevděčnou roli poradního hlasu předsedy sekce přijali:

 

–          Ivo Gombík

–          Zdeněk Hamák

–          Petr Grof

–          Radek Flek

           

Pro nadcházející sezonu jsem se rozhodl, že bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele pneumatik pro kategorie MODIFIED a STOCK. To bude probíhat tím způsobem, že prodejci, pokud budou mít zájem, zašlou k rukám předsedy sekce obálku s nabídkou. Po uzávěrce budou tyto obálky na setkání odborné komise otevřeny a dle předložených nabídek bude rozhodnuto, který dodavatel bude osloven. Vzhledem k tomu, že dodavatel bude mít právo na výhradní dodávku pneumatik pro daný závod MČR, bude muset nést i povinnost svému závazku dostát. V případě nedodržení smlouvy bude sankcionován a nastupuje místo něj dodavatel další, který se umístí v pořadí na druhém místě. Odborná komise samozřejmě na stránkách sekce RCA ČR zveřejní jednotlivé nabídky.

U kategorií GT a FORMULE jsou pravidla volná neboť sjednotit je napříč republikou je prakticky nemožné. Věčné dohady o motorech a regulátorech zde dle mého názoru jsou méně důležité. V tomto druhu modelů méně zkušený jezdec se silným motorem zajede hůř než se slabším. Důležitější bude, jestli jezdci těchto kategorií budou ochotni závod MČR absolvovat a teprve pak bude účelné na základě dohody společně připravit pravidla pro nadcházející letní závod.

 

Na závěr bych znovu zopakoval to, co jsem uvedl na začátku – jsem ochoten naslouchat každému z Vás, přijímat konstruktivní kritiku a bude-li to nutné provést potřebné změny. Nemohu se však přizpůsobit každému jednotlivci, ale tak jak je to všude okolo nás musíme dělat kompromisy. Od Vás pak na druhou stranu očekávám, že jestliže se něco z Vaší vůle nastaví, budete toho i využívat  – jinými slovy zúčastníte se zimního a letního závodu MČR. Největším zadostiučiněním pro mě by bylo kdyby jste tento závod vnímali jako vyvrcholení příslušné sezony.

Těším se na spolupráci s Vámi a přeju mnoho krásných chvil strávených při naší společné zálibě.