Olomoucko – Rychvladský pohár 2011 propozice

Ivo Studený


MISTROVSTVÍ MORAVY – léto 2011 – Rychvaldský a Olomoucký POHÁR

Ředitel soutěže RP:  Luděk Szostek                RcTeamRychvald@seznam.cz 

Ředitel soutěže OP:  Karel Bečička                 moraviarcracingteam@seznam.cz 

Stavební a soutěžní pravidla pro závody rádiem řízených modelů pořádaných DDM Rychvald, Rc Teamem Rychvald a  Moravia RC racing Teamem 

Všeobecná pravidla

1.1.        Kalendář závodů

 

 

Rychvaldský Pohár

 

Olomoucký Pohár

 

 

 

 

1 závod

30.4.2011

 

28.5.2011

2 závod

14.5.2011

 

11.6.2011

3 závod

6.8.2011

 

9.7.2011

4 závod

3.9.2011

 

23.7.2011

5 závod

17.9.2011

 

20.8.2011

6 závod

1.10.2011

 

15.10.2011

 

 

 

 

  • termíny soutěží jsou informativní, vždy si ověřte před datem soutěže na webu  pořadatele, že je termín platný.

 

Kategorie MM:

1:10 off road 2WD + 2WD žáci

1:10 off road 4WD + 4WD žáci

 

 

 

1:10 off road stadium truck

1:10 off road AUTOBUS (Short course truck)

 

 

 

 

 

 

1.2.        Organizace závodu, harmonogram

1.2.1.     7:30 – 9:00       volny trénink

1.2.2.     7:30 – 9:00       prezentace, po tomto limitu není možné se do závodu přihlásit

1.2.3.     9:10                 zahájení soutěže, rozprava

1.2.4.     9:30                 start první rozjížďky

1.2.5.      (17:30)                        ukončení soutěže  (dle počtu jezdců)                

 

1.3.        Přihláška do závodu

1.3.1.     V případě přihlášení přes elektronický přihlašovací formulář na www.rcteamrychvald.cz činí startovné 250 Kč, jezdci do 15 let 100 Kč

1.3.2.     Každá další kategorie + 100 Kč

1.3.3.     Uzávěrka elektronických přihlášek je do 20h dne před datem soutěže.

1.3.4.     Poplatek za přihlášení v den závodu činí + 100 Kč (přičítá se ke startovnému)

1.3.5.     Pro zařazení kategorie do závodu je nutná účast minimálně 6. jezdců

1.3.6.     Povinností jezdce je nahlásit 2 frekvence (neplatí pro DSM)

1.3.7.       Povinností jezdce je nahlásit číslo personál transponderu. Pro ty, jež personál transponder nevlastní, bude u pořadatele k dispozici omezené množství k zapůjčení. Poplatek za zapůjčení činí 100 Kč

 

1.4.        Systém závodu

1.4.1.     Počty jezdců ve skupinách určí pořadatel. Při rozdělování jezdců do skupin bude přihlédnuto k celkovému bodování.

1.4.2.     Start rozjížděk je „postupný“

1.4.3.     Z celkového pořadí po třech rozjížďkách postupuje prvních 10 do finále A (tj. 1 -10 jezdec), delších 10 do finále B (tj. 11 – 20 soutěžící).  Počet finálových skupin je dle celkového počtu jezdců.

1.4.4.     Start finálové jízdy je hromadný od postranní čáry.

1.4.5.     Minimální počet jezdců ve finálové skupině je 4.

1.4.6.     Kategorie se jedou samostatně

1.4.7.     Doba jízdy:    

Kategorie   1:10

2-4 rozjížďky na 6 minut

3 finálové jízdy na 6 minut

Počet kol rozjížděk dle povětrnostních podmínek. (viz 1.9.)

 

1.5.        Povinnosti jezdce

1.5.1.      V modelu musí být umístěn transponder kompatibilním s měřícím zařízením AMBrc (www.amb-it.com). Transponder musí být v modelu instalován dle instrukcí výrobce. Pořadatel neodpovídá za výpadky způsobené nízkou kvalitou signálu personálního transponderu.

1.5.2.     Po vyhlášení „minuta do startu“ je zakázán trénink. Je dovoleno pouze dojet na místo startu.

1.5.3.     Model musí být na startovním roštu 20s před zahájením startovací procedury „20s do startu“.  Po tomto limitu startuje model z depa! 

1.5.4.     Jezdec musí byt na tribuně jezdců 20s před zahájením startovací procedury. „20s do startu“. Po tomto limitu je tribuna uzavřena!

1.5.5.     V průběhu jízdy je zakázáno najíždění ze zadu do jiného modelu, zkracování dráhy, jízda v protisměru,

1.5.6.     Opravovat model je povoleno pouze v prostoru depa. Po opravě model pokračuje v jízdě z depa.

1.5.7.     Povinnosti jezdce o kolo zpět je umožnit předjetí

1.5.8.     Po skončení jízdy smí jezdec tribunu opustit až po ukončení časového limitu pro všechny jezdce. „všichni konec“

1.5.9.     Neprodleně po jízdě odloží jezdec svůj model na vyhrazené místo technické kontroly, kde setrvá do ukončení následující jízdy

1.5.10.   Povinností jezdce je mít náhradní sadu krystalů (dvě frekvence), (neplatí pro DSM)

1.5.11.   V případě shody frekvencí vysílače při postupu do finálových jízd má právo volby frekvence jezdec s lepším výsledkem

1.5.12.   Po ukončení jízdy je povinností jezdce „jít nasazovat“ skupině následující !!! Nasazovač musí mít oblečenou výstražnou vestu a zaujmout místo označené číslem jaké měl v právě skončené jízdě. Nasazování je možné zajistit jiným jezdcem, toto musí být oznámeno hlavnímu rozhodčímu.

1.5.13.   Vysílač (včetně DSM)  smí být v činnosti pouze po dobu jízdy

1.5.14.   V případě předčasného odchodu ze závodů musí být toto oznámeno pořadatelům.

 

1.6.        Penalizace, tresty

1.6.1.     Penalizace „stop and go“ je určena pro penalizací neukázněných jezdců. Maximální délka penalizace je 30 s. Jezdec po oznámení penalizace musí neprodleně zajet s modelem do depa a tam setrvat do pokynu pomocného rozhodčího.

1.6.2.     Předčasný start je penalizován odečtením jednoho kola

1.6.3.     V případě že jezdec opustí „tribunu jezdců“ před ukončením jízdy je penalizován vyškrtnutím „nejlepší jízdy“ (v době rozjížděk rozjížďky, ve finále finálové jízdy)

1.6.4.     Neúčast , nebo nepozornost při nasazování se trestá škrtnutím nejlepší jízdy

1.6.5.     Trénink před začátkem jízdy (1.5.2.) je penalizován vyloučením z jízdy.

1.6.6.     Jakákoli odchylka od technické specifikace modelu je penalizována vyškrtnutím „nejlepší jízdy“

1.6.7.     Nerespektování pokynů rozhodčího, nebo ředitele závodu může být penalizováno až vyloučením ze soutěže.

 

1.7.        Protesty

1.7.1.     Protest se podává písemně

1.7.2.     Protest proti rozhodnutí rozhodčího se podává do 15 minut po rozhodnutí

1.7.3.     Protest proti výsledkům do 10 minut po vyvěšení. Po uplynutí tohoto termínu se vyhlášené výsledky stávají oficiálními.

1.7.4.     Pouze jezdci účastnící se závodu mohou podat protest

1.7.5.     Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka

1.7.6.     Kauce při podání protestu 100 Kč. V případě oprávněného protestu se vklad vrací 

1.7.7.     Pokud dojde při závodě ke sporu, který nelze vyřešit dle pravidel RP a OP,  rozhoduje komise složená z ředitele závodu , hlavního časoměřiče a hlavního rozhodčího.

1.7.8.     Rozhodnutí o protestu musí být oznámeno do 20 minut od podání.

1.7.9.     Spory, kdy je nutná účast komise musí být vyřešeny před vyhlášení výsledků soutěže

1.7.10.   Protest nelze podat:                 proti rozhodnutí komise

  • nasazování modelu
  • stop and go
  • rozhodnutí ředitele závodu
  • proti rozhodčím jako osobě

 

1.8.        Vyhodnocení výsledků

1.8.1.     Rozjížďky: po každém odjetém kole rozjížděk jsou jezdci v každé kategorii seřazeni dle výsledku (největší počet kol a nejkratší čas posledního kola) a ohodnoceni body. Počet bodů odpovídá pořadí, které jezdec dosáhl. Pro určení pořadí na startu finálových jízd rozhoduje součet bodů z jednotlivých kol rozjížděk  Jeden (nejhorší výsledek) se nepočítá.  (Tj.  při 3. kolech rozjížděk se jezdci sčítají body ze dvou nejlepších.) . Při shodě bodů rozhoduje nejlepší dosažený výsledek z rozjížděk (počet kol a čas). 

1.8.2.     Jednotlivá finále se hodnotí samostatně, jezdci finále A jsou hodnoceni na 1- 10 místě, B   11 – 20…….

1.8.3.     Jezdec v každé finálové jízdě obdrží body dle dosaženého pořadí v dané finálové jízdě               

1.8.4.     Pro celkové vyhodnocení pořadí jezdců v závodě:

1.8.4.1.          kategorie 1:10: se sečtou body ze dvou nejlepších finálových  jízd.

1.8.5.     V případě shody bodů rozhoduje větší počet kol a kratší dojezdový čas dosažený ve finálové jízdě. V případě shody rozhoduje pořadí postupu do finálových jízd.

1.8.6.     Jako lepší je hodnocen jezdec, který najede v časovém limitu větší počet kol. V případě shody rozhoduje kratší dojezdový čas posledního kola. 

1.8.7.     Bodování celkového hodnocení  M.M. :

1

50 b

6

32 b

11

19 b

16

9 b

21

4 b

2

46 b

7

29 b

12

17 b

17

8 b

22

3 b

3

42 b

8

26 b

13

15 b

18

7 b

23

2 b

4

38 b

9

23 b

14

13 b

19

6 b

24

1 b

5

35 b

10

21 b

15

11 b

20

5 b

25

1 b

1.8.8.     Jezdci na 24 a dalších místech obdrží 1 bod

1.8.9.     Do celkového hodnocení M.M. se z celkového počtu 12 soutěží léto 2011 započítává 8) nejlepších výsledků.  V případě shody bodů se bude počítat další nejlepší výsledek.

1.8.10.   MM je hodnocen v těchto kategoriích: 1:10 off road 2WD

1:10 off road 2WD žáci *

1:10 off road 4WD

1:10 off road 4WD žáci **

1:10 off road stadium tack

1:10 AUTOBUS (Short course truck)

  • *   žáci budou vyhodnoceni jak v kategorii 2WD tak i samostatně
  • **  žáci budou vyhodnoceni jak v kategorii 4WD tak i samostatně

1.8.11.   Průběžné výsledky RP a OP budou uveřejněny na webu RcTeam Rychvald

1.8.12.   Za zpracování výsledkové listiny zodpovídá pořadatel závodu

 

1.9.        Počasí

1.9.1.     O způsobilosti dráhy pro závod (v případě nepříznivých povětrnostních podmínek) rozhoduje hlavní rozhodčí spolu s ředitelem závodu

1.9.2.     Hodnoceno může být pouze kompletní odjeté kolo ve všech kategoriích

1.9.3.     Minimální počet kol pro hodnocení závodu je 2 (rozjížďky)

1.9.4.     Hodnotí se součet bodů, jeden nejhorší výsledek se škrtá

 

  1. 2.     Stavební pravidla

2.1.        Obecné

2.1.1.     Akumulátory:  NiCd a NiMH akumulátory, Max. 6 článků s celkovým napětím 7,2V.   (doporučený rozměr článků: velikosti sub. C průměr 23mm a délka 43 mm ). nebo   LiPo max. napětí 7,4V. (doporučený rozměr 25,1x47x139mm)

2.1.2.     Obal LiPo akumulátorů nesmí být mechanicky poškozen.

2.1.3.     LiPo akumulátory musí být v modelu chráněny proti poškozeni (pevný obal, vana podvozku, kryt)

2.1.4.     Model musí být vybaven transponderem (viz bod 1.6.1)

2.1.5.     Karoserie: musí být realisticky zbarvena

2.1.6.     motor: typ 540

 

2.2.        1:10  off road 2WD

2.2.1.     Typ modelu: buggy 1:10 s jednou poháněnou nápravou

2.2.2.     maximální šířka modelu 250 mm

 

2.3.        1:10 off road 4WD

2.3.1.     Typ modelu: buggy 1:10

2.3.2.     maximální šířka modelu 250 mm

 

2.4.        1:10 off road žáci 2WD

2.4.1.     Typ modelu: dle bodu 2.2

2.4.2.     Je vyhlášena pro jezdce kteří v den závodu nedovršili 13 let

 

2.5.        1:10 off road žáci 4WD

2.5.1.     Typ modelu: dle bodu 2.3

2.5.2.     Je vyhlášena pro jezdce kteří v den závodu nedovršili 13 let

 

2.6.        1:10  off road AUTOBUS (Short course truck)

2.6.1.     Typ modelu short course truck 1:10  2WD  (karoserie musí zakrývat kola)

2.6.2.     Jsou povoleny pouze kola a pneumatiky určené pro kategorii Short course truck

 

2.7.        1: 10 off road stadium truck

2.7.1.     Typ modelu: 1: 10 stadium truck (ne buggy) 

2.7.2.     povoleny pouze kola a pneumatiky pro stadium truck.

 

  1. 3.     Závěrečná ustanovení

3.1.        Terminologie:

3.1.1.     „RP“                           Rychvaldský pohár

3.1.2.     „OP“                           Olomoucký Pohár

3.1.3.     „MM“                          MISTROVSTVÍ MORAVY

3.1.4.      „personal transponder“   vysílač který se do modelu instaluje před jízdou.

3.1.5.     „DSM“                        vysílače pracující v pásmu 2,4 GHz

3.1.6.     „rozjížďka“                 slouží ke kvalifikaci jezdců do finálových jízd.

3.1.7.     „postupný start“         jezdec do jízdy startuje po vyhlášení jeho startovního čísla, měření doby jízdy je pro každý model individuální, spouští se prvním průjezdem přes měřící smyčku.

3.1.8.     „tribuna jezdců“         vyhrazený prostor pro jezdce kde nemá kromě jezdců jedoucí jízdu nikdo jiný přístup

3.1.9.     „depo“                        část závodní dráhy určená k nasazení modelu na dráhu a k vykonání penalizace „stop and go“. Pouze v tomto prostoru je také dovoleno opravovat model. Po opravě model pokračuje v jízdě z depa. Z depa startuje i jezdec jehož model nebyl do 20 s před startem na startovním roštu.

3.1.10.   „nasazování“              povinností jezdce po ukončení jízdy je zaujmout pozici na vyhrazeném místě okolo dráhy. Po dobu jízdy nasazuje modely, jež měly kolizi.

3.1.11.   „nejlepší výsledek“     nejlepší do té doby dosažený výsledek.

3.1.12.   „jízda“                        začíná povelem „10s do startu“ a je ukončena povelem „všichni konec“. Pro jezdce platí že musí být po tuto dobu na svém postu na tribuně jezdců. Pro nasazovače, že budou v ochranné vestě na svých postech.

 

Adresy:

SZOSTEK LAND

U Skučáku 1115

735 32 Rychvald

GPS: N 49°52,043‘ E 18°23,534

 

MORAVIA RC RACING

Třída Míru

Olomouc

GPS: N 49° 35,526‘ E 17°12,652‘