ZERO BOOST na regulátoru

Igor Vlahovič


Současné elektronické závodní regulátory disponují pokročilým stupněm nastavování. Kromě klasické kalibrace s RC soupravou lze programovat mnoho parametrů. Například vypínání LiPo, automatickou brzu v neutrálu, sílu brzdy atd.

Jedním z hlavních parametrů je i FEEL a BOOST. O co se tedy jedná ?

FEEL – zde si volíme odezvu plynu na páce plynu RC soupravy. Nižší hodnota = jemnější akcelerace. Opačně maximální hodnota = okamžitý nástup akcelerace. Na volbě v tomto případě závisí na typu povrchu. Zde se výkon motoru nezvyšuje.

BOOST – druhý parametr. Ten už nám dokáže zvýšit výkon motoru, aniž bychom zasahovali přímo časováním na něm. I zde platí, že nejnižší hodnota = nulové časování motoru – tzv. ZERO BOOST. Postupným zvyšováním parametru nám roste výkon motoru. Co to znamená ?

ZERO BOOST – nulové navýšení výkonu motoru. Používá se toto nastavení v kategoriích, kde je tento parametr předepsán. Pozná se tím, že dioda na regulátoru poblikává. Tedy u drtivé většiny případů. Jakmile nastaven ZERO BOOST nemáte, dioda svítí trvale. V tomto případě je spotřeba z akumulátorů menší, motor méně hřeje, ale i rychlost modelu je menší. Výkon motoru se nezvyšuje.

BOOST – zvyšováním parametru zrychlujeme, máme vyšší spotřebu z akumulátorů, motor více a více topí. Máme však větší rychlost. Ale pozor !!!

Nesprávnou kombinací BOOST parametru a zvoleného motoru (a převodu) může dojít k poškození některé z komponent.

Příklad: motor LRP X12 3.5T vs BOOST nejvyššího stupně je naprostý nesmysl. A to i při lehkém převodovém poměru. Obávám se, že i krátkodobé zatížení by nebylo bez následků. Vše by pracovalo na mezních hodnotách.

U starších typů regulátorů můžeme také nastavovat mnohé parametry. Ale není v nich BOOST a FEEL nahrán. Je tam pouze možnost nastavit odezvu plynu (obdoba FEEL). Ale to nám nezvyšuje výkon motoru.

ZERO BOOST se tedy uplarňuje tam, kde je potřeba omezit výkon motoru a modelu celkově. Avšak stále je tu možnost časovat motor samotný. Tím pak také dosáhneme vyššího výkonu. A tak pokud má být vše v nulovém ( případně továrním) nastavení, je potřeba vždy zadat jasně daná pravidla pro danou kategorii.

Taková kategorie YOKOMO GT má právě povinnost mít regulátor v ZERO BOOSTU nastavení. A motor také v továrním nastavení. Vše je jasně a lehce zkontrolovatelné. Dioda bliká a motor je také možno ihned zkontrolovat.

Nastavení parametru ZERO BOOST je u všech typů regulátorů podobné. Pomocí tlačítka či programovací karty si jej nastavíte.