Zimní Supercup 2002/2003

Martin Kořínek


<p align=“justify“>Zimní <b>Supercup 2002/2003</b> je převratem v doposavadním zavedeném systému závodů. Myšlenkou je oddělit závodníky
na dvě kategorie,v té první závodníci, kteří dokazují svůj profesionální přístup nejen skvělou technikou a práci s ní, ale také absolvují více
závodů než většina z vás. Druhá kategorie by měla patřit těm, kteří nemohou či nechtějí disponovat tou nejlepší technikou ani se jí perfektně
věnovat a nezúčastňují se tolika závodů, čímž jejich jezdecké výkony nemohou vždy patřit k nejlepším. K rozdělení pole závodníků na dvě
kategorie jsem se rozhodoval už dlouho, myslím že ta správná chvíle nadešla, závody v Kolíně tím pro vás získají na atraktivnosti a vy, kteří
budete závodit v kategorii Standard, snad dostanete více chuti i snažení o co nejlepší výkony. V Kolíně vás navíc čeká ještě větší závodní
dráha a její viditelnější vyznačení, ale také nová vyšší tribuna pro piloty.</p>
<p align=“justify“>Organizace závodů:<br>
Každý závod Supercupu je pořádán jako jednodenní. Vždy od 8.00 do 8.45 bude probíhat prezentace závodníků. V 9.15 startuje rozjížďka číslo
1. svoji první kvalifikační jízdu. Každý závodník absolvuje tři nebo čtyři rozjížďky(dle počtu závodníků-určuje si pořadatel) na 5 minut. Na základě
jednoho nejlepšího výsledku tj. podle počtu najetých kol a dojezdového času, budou závodníci rozděleni po osmi do finálových jízd A,B,C,D atd.
Finále A se jede třikrát a to jak v kategorii Masters tak Standard. V každé finálové jízdě budou za umístění přiděleny body tzn. za první místo
jeden bod, za druhé dva body atd. Jeden nejhorší výsledek se škrtá, čím nižší součet, tím lepší umístění. V případě rovnosti bodů rozhoduje
postupová pozice do finále. Ostatní finále se jedou dvakrát, rozhoduje nejlepší výsledek tj. podle počtu najetých kol a dojezdového času.
Finálová jízda se uskuteční, pokud budou na startu více jak dva závodníci. Z celkových 14 závodů se započítává 12 nejlepších výsledků. Při
rovnosti bodů rozhoduje další lepší výsledek.</p>
<p align=“justify“>Kategorie:<br>
Kategorie „Masters“ se může zúčastnit každý kdo splňuje stavební pravidla pro tuto kategorii.</p>
<p align=“justify“>Kategorie „Standard“ se <u>nesmějí</u> zúčastnit piloti, kteří v zimním Supercupu 2001/2002 někdy jeli finále „A“ nebo „B“, patří mezi
ně: Martin Kořínek, Aleš Pelikán, Martin Hudy, Tomáš Staníček, Roman Kořínek, Juraj Hudy, Michal Němeček, Tomáš Svoboda, Martin Bayer,
Michal Kreslík, Stanislav Němeček, Jiří Tlustý, Radek Měšťan, Václav Strupek, Jan Kanina, Erik Muff, Vladimír Temr, Michal Hladík, Petr Starý,
Martin Milowský, Jan Bílek, Stanislav Čech, Jakub Jurek, Roman Teplý, Michal Bok, Jiří Opl, Tomáš Knopp. Kategorie „Standard“ se nesmí také
zúčastnit závodník, který nesplňuje stavební pravidla pro tuto kategorii.</p>
<p align=“justify“>Stavební pravidla:<br>
Podvozek: Povolené všechny podvozky kategorie E 1:10 Touring Car o maximální šířce 190mm (bez karoserie), minimální váze 1500g a minimální
světlé výšce 4mm.</p>
<p align=“justify“><u>Uhlíky:</u> Povoleny pouze HUDY SPRINT s očkem. Očko uhlíku je možné přiletovat, avšak nesmí se odstřihnout.</p>
<p align=“justify“><u>Baterie:</u> Šest článků NiCd nebo NiMh.</p>
<p align=“justify“><u>Mazání:</u> Povoleno pouze Corally TC-2 Jack Gripper.</p>
<p align=“justify“><u>Motor</u> – pro kategorii „<u>Masters</u>“: Povoleny všechny komerčně dostupné pláště a čela motoru typu 540 s feritovými magnety.
Povolena pouze kotva 12×3, která je dodána pořadatelem. Kotva se nesmí upravovat a je označena pro snadné rozpoznání. Cena kotvy je
1070,- Kč.</p>
<p align=“justify“><u>Motor</u> – pro kategorii „<u>Standard</u>“: Povoleny všechny komerčně dostupné pláště a čela motoru typu 540 s feritovými magnety.
Povolena pouze kotva 17×2, která je dodána pořadatelem. Kotva se nesmí upravovat a je označena pro snadné rozpoznání. Cena kotvy je
770,- Kč.</p>
<p><u>Pneumatiky a výplň:</u> Povoleny pouze pneumatiky Team Corally typ A nebo B. Pokud není označení pneumatiky zřetelné, může být jezdec
diskvalifikován.</p>
<p align=“justify“>Technická kontrola a sankce:<br>
<b>Za nedodržení stavebních pravidel bude provinilec potrestán vyřazením ze závodu. Neznalost pravidel, závodníka neomlouvá.</b></p>
<p align=“justify“>Termíny závodů:<br>
19.10.2002, 2.11.2002, 17.11.2002, 30.11.2002, 7.12.2002, 15.12.2002, 4.1.2003, 18.1.2003, 1.2.2003, 15.2.2003, 1.3.2003, 15.3.2003,
29.3.2003, 5.4.2003</p>
<p align=“justify“>Místo konání: Hala „BIOS“ (jako již tradičně).</p>
<p align=“justify“>Přihlášení: Již nyní se přihlašujte k prvnímu závodu Supercupu, který se koná 19.10. 2002. Přihlašujte se nejlépe SMS zprávami
na telefon +420 602 405992, nebo v horším případě na e-mail <a href=“mailto:korinekm@volny.cz“>korinekm@volny.cz</a>. Uveďte jméno, příjmení, frekvenci (ne kanál), náhradní frekvenci
a kategorii ve které pojedete celý Supercup. <u>Přihlášení až v den závodu bude s poplatkem +100 korun</u>.</p>