Náhradní termín KWC Frydek Místek

Alexander Žvak


<p>
<b>Náhradní termín za zrušený závod KWC ve Frydku Místku je stanoven na 17.7.2010. Místo konání je Frydek Místek, dráha bude v prostoru kasáren. Termín bude zanesen i do kalendáře Masters.</b>
</p>