Letní SUPERCUP a TAMIYA CHALLENGE

Martin Kořínek


<p align=“justify“><b>Supercup byl vždy průkopníkem nových lepších systémů závodu, ať to bylo zavedení čtyřech kvalifikačních rozjížděk, namísto
třech a jedné tréninkové, z důvodu, aby závodníci měli více možností pro zajetí dobrého kvalifikačního výsledku, či vytvoření méně náročné
kategorie Standart. Nechci se však zabývat výčtem všech pozitiv, proč je Supercup, řekl bych kopírákem pro ostatní závody rádiem řízených
modelů aut, bylo by to za prvé velmi zdlouhavé a za druhé tak trochu zbytečné, neboť si troufám tvrdit, že většina těchto skutečností je všeobecně
známa. Zaměřím se tedy na propozice letního sezóny.</b></p>
<p align=“justify“><b>Organizace závodů:</b><br>
Každý závod Supercupu je pořádán jako jednodenní. Vždy od 8.00 do 9.00 bude probíhat prezentace závodníků. V 9.30 startuje rozjížďka číslo
1. svoji první kvalifikační jízdu. Každý závodník absolvuje <b>čtyři rozjížďky na 5 minut.</b> Na základě jednoho nejlepšího výsledku tj. podle
počtu najetých kol a dojezdového času, budou závodníci rozděleni po deseti do finálových jízd A,B,C,D atd. <b>Všechny finále se jedou
třikrát</b> a to jak v kategorii Masters tak Standard. V každé finálové jízdě budou za umístění přiděleny body tzn. za první místo jeden bod, za
druhé dva body atd. Jeden nejhorší výsledek se škrtá, čím nižší součet, tím lepší umístění. V případě rovnosti bodů rozhoduje postupová
pozice do finále. Z celkových <b>12 závodů se započítává 10 nejlepších výsledků</b>. Při rovnosti bodů rozhoduje další lepší výsledek.</p>
<p align=“justify“><b>Kategorie:</b><br>
Kategorie<b> „Masters“</b> se může zúčastnit každý kdo splňuje stavební pravidla pro tuto kategorii.</p>
<p align=“justify“>Kategorie <b>“Standard“</b> se nesmějí zúčastnit následující piloti, Kořínek Martin, Kořínek Roman, Hudy Martin, Hudy Juraj,
Pelikán Aleš, Strupek Václav, Hladík Michal, Svoboda Tomáš, Tlustý Jiří, Němeček Michal, Němeček Stanislav, Staníček Tomáš, Milowský Martin.</p>
<p align=“justify“>Kategorie <b>“Tamiya Formule 1″</b> se mohou zúčastnit všichni co splňují stavební pravidla pro tuto kategorii.</p>
<p align=“justify“><b>Stavební pravidla:</b><br>
<b><i>Podvozek pro Masters a Standart:</i></b> Povolené všechny podvozky kategorie E 1:10 Touring Car o maximální šířce 190mm (bez karoserie), minimální
váze 1500g a minimální světlé výšce 4mm.<br> <br>
<b><i>Podvozek pro Tamiya Formule 1:</i></b> Povolené podvozky Tamiya F103 a F201 4WD pouze s
formulovou karoserií od firmy Tamiya.<br> <br>
<b><i>Uhlíky – platí pro všechny kategorie:</i></b> Povoleny pouze HUDY SPRINT s očkem. Očko uhlíku je
možné přiletovat, avšak nesmí se odstřihnout.<br> <br>
<b><i>Baterie</i></b> – platí pro všechny kategorie: Šest článků NiCd nebo NiMh.<br> <br>
<b><i>Motor – pro kategorii Masters:</i></b> Povoleny všechny komerčně dostupné pláště a čela motoru
typu 540 s feritovými magnety. Povolena pouze kotva 12×2, která je dodána pořadatelem.
Kotva se nesmí upravovat a je označena pro snadné rozpoznání. Cena kotvy je 1070,- Kč.<br> <br>
<b><i>Motor – pro kategorii Standard a Tamiya Formule 1:</i></b> Povoleny všechny komerčně dostupné
pláště a čela motoru typu 540 s feritovými magnety. Povolena pouze kotva 17×2, která je
dodána pořadatelem. Kotva se nesmí upravovat a je označena pro snadné rozpoznání na dvou
místech. Cena kotvy je 770,- Kč.<br> <br>
<b><i>Pneumatiky pro kategorii Masters a Standart:</i></b> Povoleny pouze pneumatiky Team Corally typ
A nebo B. Pokud není označení pneumatiky zřetelné, může být jezdec diskvalifikován.<br> <br>
<b><i>Pneumatiky pro kategorii Tamiya Formule 1:</i></b> Povoleny pouze bezdušové pneumatiky Tamiya
určené pro daný typ formulového podvozku.
</p>
<p align=“justify“><b>Technická kontrola a sankce:</b><br>
Za nedodržení stavebních pravidel bude provinilec potrestán vyřazením ze závodu. Neznalost pravidel, závodníka neomlouvá. Důkazní povinnost
je vždy na straně závodníka.</p>
<p align=“justify“><b>Termíny závodů:</b><br>
<a href=“kalendar.php3″>26.4.2003, 1.5.2003, 10.5.2003, 25.5.2003, 15.6.2003, 29.6.2003, 13.7.2003, 26.7.2003, 16.8.2003, 30.8.2003, 13.9.2003, 20.9.2003</a><br></p>
<p align=“justify“><b>Místo konání:</b><br>
Asfaltová plocha v zadní části prodejny Opel – AutoPrim Kolín, ulice Havlíčkova.</p>
<p><b>Občerstvení:</b><br>
Občerstvení paní Lucie Kořinkové vám bude k dispozici po celou dobu závodu.</p>
<p><b>Hodnocení:</b><br>
Masters – tato kategorie se vyhodnocuje samostatně.<br> <br>Standart – tato kategorie se vyhodnocuje samostatně.</p>
<p>Masters+Standart: <b>každý kdo se zúčastní 10 závodů z 12, bude zařazen na závěr do losování o tři SUPERCUPCENY !!!</b><br>
1.cena: 3x baterie SANYO 3300 PRO TEAM v ceně 9 000,- Kč<br>
2.cena: regulátor NOSRAM DOMINATOR POWER v ceně 7 500,- Kč<br>
3.cena: regulátor NOSRAM DOMINATOR v ceně 4 100,- Kč</p>
<p>Tamiya Formule 1 – tato kategorie se vyhodnocuje samostatně. Ceny budou věnovány firmou MPM.</p>
<p align=“justify“>Závodníci s podvozkem Tamiya – zúčastňující se kategorie Masters a Standart, budou po
každém závodě taktéž vedeni v samostatné výsledkové tabulce Tamiya Challenge a na
závěr také vyhodnoceni. Ceny budou věnovány firmou MPM.</p>