TECH: Reedy Kr

Jirka Toman


<div align=“justify“>
<img src=“images/reedykr.png“ width=“181″ height=“110″ border=“0″ hspace=“0″ vspace=“0″ align=“left“ alt=“Reedy Krypton“>Novým nástupcem osvědčených motorů REEDY Ti (Titanium) se stává novinka REEDY Kr (Krypton).
Nový Reedy Krypton je historicky prvním Quad-Magnet modified motorem. Dá se očekávat, že ustanoví nová měřítka pro ostatní, co ho budou následovat.</div><br>
<div align=“right“>Dle zahraničních materiálů:</div><br>