CZECH CUP

Martin Kořínek


<p align=“justify“><b>Organizace závodů:</b>
<ul>
<li>Czech Cup bude především seriálem závodů v klidném a přátelském duchu</li>
<li>Pořadatelem a ředitelem všech závodů je Martin Kořínek</li>
<li>Každý závod Czech Cupu je pořádán jako jednodenní</li>
<li>Vždy od 8.00 do 9.00 bude probíhat prezentace závodníků a volný trénink</li>
<li>V 9.30 začínají kvalifikační jízdy</li>
<li>Každý závodník absolvuje 3 popř. 4 kvalifikační rozjížďky na 5 minut</li>
<li>Dle nejlepšího výsledku budou závodníci rozděleni do finálových jízd</li>
<li>Všechny finále se jedou třikrát ( stejně jako v rozjížďkách je čas jízd 5 minut )</li>
<li>V každé finálové jízdě budou každému přiděleny body dle jeho umístění</li>
<li>Jeden nejhorší výsledek se škrtá, čím nižší součet, tím lepší umístění</li>
<li>V případě rovnosti bodů rozhoduje postupová pozice do finále</li>
<li>Z celkových 13 závodů se započítává 6 nejlepších výsledků</li>
<li>Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci rozhoduje další lepší výsledek</li>
<li>Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu organizace závodu, kvůli změně počasí či jiných okolnostech ohrožujících dobrý a klidný chod závodu</li>
</ul></p>
<b>Kategorie:</b><br>
<p align=“justify“><i>Kategorie</i><b> Junior</b> – závodníci, kteří při prvním závodu nedosáhli věku 15 let.
Tato kategorie bude hodnocena samostatně při každém závodu, ale také při závěrečném
slavnostním vyhlášení.</p>
<p align=“justify“><i>Kategorie</i><b> OldStar</b> – závodnící, kteří při prvním závodu dosáhli věku 38 let.
Tato kategorie bude hodnocena samostatně při každém závodu, ale také při závěrečném
slavnostním vyhlášení.</p>
<p align=“justify“><i>Kategorie</i><b> Celkové pořadí</b> – všichni závodníci přihlášení k závodu Czech Cup.
Tato kategorie bude hodnocena samostatně při každém závodu, ale také při závěrečném
slavnostním vyhlášení.</p>
<p align=“justify“><i>Kategorie </i><b>1:18</b> – závodníci s podvozky v měřítku 1:18.
Tato kategorie bude hodnocena samostatně při každém závodu, ale také při závěrečném
slavnostním vyhlášení. POZOR ! Kategorie 1:18 se bude jezdit pouze v České Lípě !</p>
<p align=“justify“><b>Stavební pravidla:</b><br>
Podvozek: Povolené všechny podvozky kategorie 1:10 Touring Car o maximální šířce 190mm
(bez karoserie), minimální váze 1500g a minimální světlé výšce 4mm.</p>
<p align=“justify“><b>Baterie:</b> Šest článků NiCd nebo NiMh.</p>
<p align=“justify“><b>Uhlíky:</b> Povoleny pouze HUDY SPRINT s očkem nebo CORALLY QUASAR s očkem, které je
možné mít i ve verzi Laydown (naležato) pro motory typu Nosram Extreme, LRP Vision 5 či Reedy
Krypton. Očko uhlíku je možné přiletovat, avšak nesmí se odstřihnout.</p>
<p align=“justify“><b>Motor :</b> Povoleny všechny komerčně dostupné motory typu 540 s feritovými magnety.</p>
<p align=“justify“><b>Pneumatiky + ráfky:</b> Povoleny pouze pneumatiky TAKEOFF CS22 nebo CS27, nalepené s
s výplněmi na discích. Tyto nalepené pneumatiky jsou k dostání pouze u pořadatele Czech Cupu
a to za zvýhodněnou cenu 1100,- Kč za kompletní nalepenou sadu. Na každém disku je
speciální značka pořadatele, která musí být zachována pro kontrolu !</p>
<b>Stavební pravidla kategorie 1:18</b><br>
<ul>
<li>povoleny všechny podvozky On-Road 1:18.</li>
<li>povolená voltáž pohonných baterií max. 7,2 V ( t.j. max: 6 článků 1,2V )</li>
<li>povoleny motory typu 180, 280, 300, 330</li>
<li>pneumatiky ani ráfky nesmí vyčnívat z karoserie</li>
<li>povoleny pouze pneumatiky XRAY</li>
</ul>
<b>Kategorie XRAY STOCK</b><br>
<ul>
<li>povolen pouze podvozek XRAY M18 kat.č. 380000, který je sestavený dle originál návodu</li>
<li>povoleny pouze tuningové díly kat.č. 382022, 382106, 383220, 385701</li>
<li>povolen pouze originál XRAY Power Pack 180 kat.č. 389100</li>
<li>povoleny pouze pneumatiky XRAY</li>
<li>povoleny všechny karoserie z nabídky firmy XRAY</li>
</ul>
<p align=“justify“><b>Poznámka:</b> vnější ráfky XRAY pasují na vnitřní disky HPI 1:18 – proto není problém závodit
s podvozkem HPI Micro RS4.</p>
<p align=“justify“><b>Technická kontrola a sankce:</b>
Za nedodržení stavebních pravidel jako např. váha modelu bude provinilec potrestán škrtnutím
jízdy v které se provinil. Za nedodržení předepsaných komponentů bude závodník vyřazen ze
závodu. Neznalost pravidel závodníka neomlouvá. Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka.</p>
<b>Termíny závodů:</b><br>
24. dubna 2004 – Česká Lípa<br>
1. května 2004 – Kolín<br>
8. května 2004 – Česká Lípa<br>
22. května 2004 – Kolín<br>
5. června 2004 – Česká Lípa<br>
12. června 2004 – Kolín<br>
19. června 2004 – Česká Lípa<br>
3. července 2004 – Kolín<br>
17. července 2004 – Česká Lípa<br>
14. srpna 2004 – Česká Lípa<br>
28. srpna 2004 – Kolín<br>
11. září 2004 – Česká Lípa<br>
25. září 2004 – Kolín + závěrečné vyhlášení !<br>