Standův Adjustable discharger-conditioner

Jirka Toman


<div align=“center“><img src=“images/standis1.jpg“ width=“320″ height=“205″ alt=“Standa’S Adjustable discharger/conditioner“ border=“0″></div><br>
<p align=“center“>Univerzální vybíječ pro autotomodeláře ( a nejen pro ně )</p>
<p align=“justify“>Někteří z Vás již znají a používají vybíječ “ made by Standa Mrázek“ Pro ostatní je zde popis funkce, technické parametry a obrázek uvedeného vybíječe.</p>
<p align=“justify“>Vybíječ pracuje plně automaticky, podmínkou je externí napájení 12 až 15 V. Je určen pro články jak „staré“ NiCad , tak hlavně pro NiMh a případně ostatní,
protože se dá nastavit vybíjecí napětí na článek v rozmezí 0,5 V – 1,2 V. Toto nastavení hodnoty vybití na článek má další výhodu – v případě nových poznatků od výrobců
akumulátorů nebo nových trendů od kolegů ze zemí, kde jsou přece jen dále, tento nabíječ nevyhodíte, ale po přenastavení, ke kterému potřebujete jen voltmetr a trochu času,
jej můžete používat dále.</p>
<p align=“justify“>Každý článek se vybíjí samostatně, proudem 0,45 až 0,1 A.Signalizace průběhu a stavu vybíjení je signalizována LED diodami.Sadu akumulátorů můžete
ponechat na vybíječi i po skončení vybití na nastavenou mez, ale předpokladem je zachování ext. napájecího napětí po celou dobu, kdy jsou akumulátory vloženy do kontaktů
vybíječe</p>
<p align=“justify“>Odběr vybíječe v klidu je 0,01 A, max. odběr je 0,5 A.</p>
<div align=“center“><img src=“images/standis2.jpg“ width=“320″ height=“205″ alt=“Standa’S Adjustable discharger/conditioner“ border=“0″></div><br>
<p align=“justify“>Vybíječ na obrázku je určen pro automodeláře tj. pro 6-ti článek, ale v případě zájmu by nebyl problém vyrobit vybíječ i na jiný počet článk?.</p>
<p align=“justify“>Bližší informace podá <b>Standa Mrázek alias Bruce Willis</b> na telefonu <b>0602 975833</b>.</p>