FLASH: EX-1 Mars-R

Jirka Toman


<table>
<tr><td><img src=“images/MarsR01_1.jpg“ width=“172″ height=“258″ border=“1″ align=“left“></td>
<td valign=“top“><p align=“justify“><b>KO PROPO</b> známý výrobce modelářské elektroniky, zvláště pak
serv a vysílačů přichází na trh s novinou – vysílač EX-1 Mars-R (FM) a též s novým přijímačem KR-301F. Podrobnější informace na WWW
stránkách <a href=“http://www.kopropo.co.uk/“ target=“_blank“>KO PROPO</a>.</p></td></tr></table>