TECH: Nebojte se DSM Spektrum

Jirka Toman


<div align=“center“>
<a href=“foto.php?img=tech/spektrum/p8280009″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“nahled.php?FilePath=tech/spektrum/p8280009.jpg&amp;ImageSize=320″ width=“320″ height=“240″ border=“1″ alt=“Masters.cz“></a><br>
<br>
</div><br>
<p>Tento krátký článek si neklade za cíl překlad stánek <a href=“http://www.spektrumrc.com“ target=“_blank“>DSM Spektrum</a>
neboť tyto jsou napsány dosti jasně a srozumitelně i pro méně zdatné v anglickém jazyce, ale pár poznatků z praxe/testování v
extrémních podmínkách.</p>
<p>Od předminulého týdne mám dlouhodobě zapůjčený systém <strong>DSM Spektrum</strong> a před závodním použitím v mém XRAY T1
jsem chtěl tento systém podrobit několika testům na možnost zarušení, kterého se nyní potencionální uživatelé bojí nejvíce.</p>
<p>Jen v krátkosti se zmíním o tom, že systém DSM Spektrum nepracuje s žádným doposud používaným systémem modulace AM, FM a PCM
a ani na současných frekvencích tedy u nás povolených 27 a 40 MHz, ale v mikrovlnném pásmu 2,4 GHz DSSS. V pásmu 2,4 GHz pracují
v podstatě dvě Spread Spectrum technologie – <strong>Frequency Hopping (FHSS)</strong> a <strong>Direct Sequencing (DSSS)
</strong>. FHSS je jako sekvenční kód použita sekvence až 78 možných frekvencí. Datová zpráva je tak vysílána pomocí mnoha
nosných frekvencí tzv. hops. U DSSS jsou jednotlivé bity přenášeny pomocí jedenácti tzv. chipů. Důsledkem toho je, že zpráva je
přenášena v širším frekvenčním spektru. Podrobnější informace o DSSS nebo FHSS můžete získat například na serveru
<a href=“http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=1689″ target=“_blank“>Lupa</a> nebo
<a href=“http://www.svetsiti.cz/view.asp?rubrika=Tutorialy&temaID=115&clanekID=122″ target=“_blank“>Svět sítí</a>.</p>
<p>Vývojáři <strong>DSM Spektrum</strong> zvolili <strong>DSSS systém</strong>, který je schopný si poradit s vyšší úrovní
interferencí. Zde jsou základní technické parametry:
</p>
<table cellspacing=“0″ border=“1″ cellpadding=“2″>
<caption>DSM System Specifikace:</caption>
<tr><td>Frequency Band</td><td>Frekvenční rozsah</td><td>2.400-2.4835 GHz</td></tr>
<tr><td>Channels</td><td>Počet kanálů</td><td>79</td></tr>
<tr><td>Channel Spacing</td><td>Šířka jednoho kanálu</td><td>1 MHz</td></tr>
<tr><td>Range</td><td>Dosah</td><td>3000 ft (900m)</td></tr>
<tr><td>Latency</td><td>Latence/Odezva</td><td>5.6 ms</td></tr>
<tr><td>Resolution/Channel</td><td>Rozlišení na kanál</td><td>4096 steps</td></tr>
</table><br>
<div align=“center“>
<a href=“foto.php?img=tech/spektrum/p8280020″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“nahled.php?FilePath=tech/spektrum/p8280020.jpg&amp;ImageSize=320″ width=“320″ height=“240″ border=“1″ alt=“Masters.cz“></a><br>
<br>
</div><br>
<p>Jelikož v ČR jsou fenoménem datového přenosu <strong>Wi-Fi</strong> sítě ve stejném pásmu jako DSM Spektrum tedy 2,400 –
2,4835 GHz zvláště v zastavěných oblastech, kde se nachází i závodní dráhy, chtěl jsem otestovat jak se tento systém bude
chovat právě v těchto oblastech.</p>
<div align=“center“> <a href=“foto.php?img=tech/spektrum/p8280026″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“nahled.php?FilePath=tech/spektrum/p8280026.jpg&amp;ImageSize=320″ width=“320″ height=“240″ border=“1″ alt=“Masters.cz“></a><br>
<br>
<a href=“foto.php?img=tech/spektrum/p8280037″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“nahled.php?FilePath=tech/spektrum/p8280037.jpg&amp;ImageSize=320″ width=“320″ height=“240″ border=“1″ alt=“Masters.cz“></a><br>
<br>
</div>
<p>Všechny testy probíhaly při standardním <u>uložení přijímače na uhlíkovém spodním platě XRAY T1</u> s plně nabitými aku. a
<u>vysílačovým modulem vloženém do KoPROPO MARS EX-1</u> vysílače.</p>
<div align=“center“> <a href=“foto.php?img=tech/spektrum/p8280062″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“nahled.php?FilePath=tech/spektrum/p8280062.jpg&amp;ImageSize=320″ width=“320″ height=“240″ border=“1″ alt=“Masters.cz“></a><br>
<br>
</div>
<p>První test jsme provedl „z ruky“ na balkóně pod Wi-Fi anténou a pak už jsem se vydal na asfalt u SPŠT Třebíč, kde se jezdili závody
<a href=“dispatcher1.php?id=9995449717″>Morava Cup</a> a další. Důležité je že cca 150m odsud máme vysílací bod WI-Fi osazený
několika systémy na různých kanálech a to jak směrové tak všesměrové spoje v DSSS. Dle očekávání se systém choval na výbornou
a to i když jsem se vzdálil na víc jak 100m. Při dalším testu jsem už auto položil na zem a obkroužil pár kol, taktéž bez
problémů.</p>
<p>Jelikož mi to nestačilo tak jsem se s autem a DSM Spektrum vydal na centrální bod naší sítě kde vysíláme snad na všech
dostupných kanálech jak v DSSS tak FHSS na pásmech 2,4 GHz tak ještě OFDM v licencovaném pásmu 3,5 GHz. Jelikož v Třebíči
nevysíláme sami <em>(na tomto bodě zachytíme Kismetem dalších cca 25 sítí Wi-Fi)</em> je zde zajištěno pro toto testování
extrémní zašuměné pozadí. Test proběhl pouze z ruky. Po celou dobu testu nedošlo k jedinému zarušení. Test probíhal ve dvou
částech nejdřív bylo auto umístěno cca 3 m od anténního systému a vzdaloval jsem se s vysílačem, pak jsem toto provedl obráceně
s tím, že mezi anténami byl vysílač a vzdaloval se přijímač v autě. Při tomto testu jsem se mohl vzdálit maximálně cca
20 – 25 m od auta, ale i tak jsem byl překvapen odolnosti.</p>
<p>Tento test mě přesvědčil o odolnosti <strong>DSM Spektrum</strong> systému a jeho robustnosti, připomenu-li, že na běžných
dráhách ať již on-road nebo off-road se model s přijímačem od vysílače vzdaluje maximálně do cca 50m a případné antény Wi-Fi
2,4GHz jsou umístěny převážně na výškových budovách tak, že v úrovni vysílače – přijímače DSM Spektrum již jejich signál není
zpravidla tak silný a jen zvyšuje šum v pozadí. Směrové spoje nejsou pro DSM Spektrum kritické a všesměrové jsou-li blízko mají
hlavní vyzařovací lalok vysoko nad zemí a jsou-li daleko signál DSM Spektra je daleko silnější.<br>
Samozřejmě i DSM Spektrum se dá vyřadit z provozu/zarušit, ale dle mého názoru jen ve specifických podmínkách, kdy bude
obestaveno ve velmi malé vzdálenosti access pointy DSSS a jejich kanály se budou překrývat v celém pásmu 2.400-2.4835 GHz</p>
<p>Jak se mi to jeví má dnes <strong>DSM Spektrum</strong> před použitím frekvenčních pásem 27 i 40 MHz jasný náskok a
zajímavou budoucnost.</p>
<p><em>(Poznámka: všechny testy byly prováděny bez jakýchkoliv měřících přístrojů jen pasivním pozorováním chování systému v
příznivém i méně příznivém prostředí pro provozování DSM Spektrum.)
</em></p>