Moravskoslezský pohár – propozice

Láďa Vašnovský


<div align=“center“>
<H2>Moravskoslezský pohár RC modelů aut</H2>
sezóna 2007/2008
</div>
<P>
V letošním roce RC Car Ostrava pořádá druhý ročník Moravskoslezského poháru. Předchůdcem tohoto seriálu je Tora Cup Tomáše Rajduse.Zimní sezóna bude organizována v době od měsíce listopadu 2007 do měsíce dubna 2008. Bude uskutečněno nejméně 5 závodů v kategorii 1/10 a 5 závodů v kategorii 1/18 závodů v Ostravě, Hradci nad Moravicí, Brance u Opavy a v Šenově. Zorganizování závodů spočívá v zajištění sportovního zařízení včetně vybavení a startovacího zařízení, cen pro vítěze. Odměňovány budou všechny níže vypsané kategorie <!– separe –> poháry a případně dalšími cenami, dle uvážení organizátora, jen v případě, že se v kategorii zúčastní nejméně 4 závodníci.
</P>
<P>
Zimní sezona je vyhlášená pro tyto kategorie RC modelů aut s elektropohonem:
</P>
<P>
<B>E1:10 TC OPEN</B>
</P>
<UL>
<LI>Kategorie je vypsána pro auta od libovolného výrobce bez omezení, ale musí mít nepřímý náhon obou nebo jedné nápravy (FWD, 4WD). Nápravy jsou nezávisle odpruženy, do šíře 200 mm. Vyjímku mají modely Tamiya F103GT. Výška a váha modelu, světlost podvozku není omezena.
<LI>Motor libovolný dostupný typu 540 bez omezení závitů nebo se střídavým napájením.
<LI>Pneumatiky jen bezdušové bez omezení typu. Jsou povolena přídavná mazadla.
<LI>U karoserií jsou povoleny všechny typy cestovních automobilů v měřítku 1:10.
<LI>Baterie jsou povoleny všechny druhy s jmenovitým napětím 1,2V/ článek max. 6čl. s napětím 7.2V.
</UL>

<P>
<B>STOCK TOURING</B>
</P>
<UL>
<LI>Kategorie je vypsána pro různé typy podvozku, musí mít nepřímý náhon jedné nebo obou náprav FWD, 4WD. Nápravy jsou nezávisle odpruženy, podvozek do šíře 200mm. Vyjímku mají modely Tamiya F103GT.
<LI>Motor pouze typu 540, MIG 500 turbo race, stříbrný Johnson Tamiya k.č. 53689, černý Johnson Tamiya k.č.53068 a Saturn 20T k.č1136. Možnost zakoupení těchto motoru je na závodech u pořadatele.
<LI>Pneumatiky bez omezení typu kromě mechových. Jsou povolena přídavná mazadla.
<LI>U karoserií jsou povoleny všechny typy cestovních automobilů v měřítku 1:10.
<LI>Baterie jsou povoleny všechny druhy s jmenovitým napětím 1,2V/ článek max 6čl. s napětím 7.2V.
</UL>

<P>
<B>MICRO 1/18 ECO</B>
</P>
<UL>
<LI>Tato kategorie je vypsána pro podvozky v měřítku 1/18 ať už továrních nebo amatérsky vyrobených. Podvozky mohou mít pohon jedné nápravy nebo 4WD.
<LI>Karosérie libovolná v měřítku 1/18.
<LI>Pneumatiky jsou bez omezení – mechové nebo bezdušové, povoleno je mazání.
<LI>Baterie jsou povoleny různých typů do jmenovitého napětí6.0 V – 5 článků .
<LI>Motory mohou být velikost typu od 180 do 370.
</UL>

<P>
<B>MICRO 1/18 TRUCK-OPEN</B>
</P>
<UL>
<LI>Tato kategorie je vypsána pro podvozky v měřítku 1/16-1/20 ať už továrních nebo amatérsky vyrobených. Podvozky mohou být jak typu buggy tak monstertruck a truggy s pohonem jedné nápravy nebo 4WD.
<LI>Trať pro tyto modely bude obsahovat několik terénních překážek a nerovností.
<LI>Karosérie libovolná v odpovídajícím měřítku.
<LI>Pneumatiky jsou bez omezení velikosti – mechové nebo bezdušové, povoleno je mazání.
<LI>Baterie jsou povoleny různých typů do jmenovitého napětí7,2 V – 6 článků.
<LI>Motory mohou být velikosti do typu 380, případně i dva kusy v modelu.
</UL>

<P>
<B>Kalendář závodů</B>
</P>
<OL>
<LI>03.11.2007 &#8211; Hotel Belaria v Hradci nad Moravicí / 1:10 a 1:18 /
<LI>09.12.2007 &#8211; Kulturní dům Branka u Opavy / 1:18 /
<LI>29.12.2007 Kulturní dům Branka u Opavy / 1:18 /
<LI>19.1.2007 Hotel Belaria v Hradci nad Moravicí / 1:10 a 1:18 /
<LI>XXXX – tělocvična ZŠ Ostrava Ostrčilova / 1:10 a 1:18 /
<LI>XXXX &#8211; tělocvična ZŠ v Šenově / 1:10 /
<LI>XXXX &#8211; Výstaviště Černá louka / 1:10 a 1:18 /
<LI>XXXX – Kulturní dům Branka u Opavy / 1:18 /
<LI>XXXX &#8211; Autosalon Ostrava / 1:10 a 1:18 /
</OL>

<P>
Přesná data závodů, u kterých jsou uvedeny křížky, budou dodatečně upřesněna po potvrzení ze strany poskytovatele dráhy.
</P>
<P>
Další informace lze získat na stránkách RC Car Ostrava <A HREF=“http://www.rccarostrava.cz/“ target=“_blank“>http://www.rccarostrava.cz/</A>
</P>
<P>
<B>Startovné</B>
</P>
<UL>
<LI>Senioři: 200,- Kč
<LI>Junioři a žáci do 15-ti let 100,-Kč
<LI>Členové RC CARS Ostrava podílející se na přípravě závodů 100Kč.
</UL>

<P>
Závodníci účastnící se více jak 1 kategorie zaplatí navíc 100,-Kč za každou další kategorii.
</P>
<P>
<u>Systém hodnocení:</u><br>
<B>Rozjížďky.</B>
</P>
<P>
V kategoriích StockTouring / 8 minut / a TCS Open / 5 minut /absolvuje závodník min. 3 rozjížďky. Kategorie Micro 1/18 absolvuje 2 rozjížďku na 5 min. Počet rozjížděk se určí před závodem podle počtu prezentovaných závodníků a bude oznámen při rozpravě se závodníky. Pořadí startu 1.rozjížďky je podle přidělených startovních čísel, pořadí dalších rozjížděk je vždy podle výsledku předchozí rozjížďky. Na základě nejlepšího výsledku, tj. podle počtu najetých kol a dojezdového času, budou závodníci rozděleni po 10 závodnících do finálových jízd A, B, C, D, …
</P>
<P><B>Finálové jízdy.</B></P>
<P>
Pro všechny kategorie platí, že finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví min.3 závodníci. V kategoriích StockTouring a TC Open se finále A , B jede 3x, zbývající finále C,D,E,… se jedou 2x. V kategorii MICRO 1/18 se jedou 3-4 finálové jízdy na 10 minut.<br>
Podle výsledků finálové jízdy jsou závodníkovi přidělovány body: za 1.místo – 1 bod, 2.místo – 2body až po 10 místo za 10 bodů.<br>
Ve finále A, B kategorií StockTouring a TC Open se nejhorší výsledek z finálových jízd škrtá. Vítězí závodník s nejnižším součtem bodů. V případě rovnosti bodů, rozhoduje lepší výsledný čas a počet kol v lepší bodované finálové jízdě. Další finále těchto kategorií se jedou 2x a vítězí závodník, který dosáhne nejnižšího součtu bodů v obou finálových jízdách. V případě shody rozhoduje lepší výsledek.
</P>
<P>V případě nedokončení série finálových jízd dané kategorie je počítán výsledek po druhé sérii. Při nedokončení všech finálových jízd se započítávají již odjeté finálové jízdy. Systém hodnocení finále zůstává stejný jako v rozjížďkách.
</P>
<P>
<B>Povinnosti závodníků:</B>
</P>
<P>
V den závodu si všichni soutěžící v rozmezí 8.00-8.30 hod. potvrdí svoji účast a zaplatí startovné. Každý závodník je povinen mít s sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílačky (náhradní frekvenci). Zahájení závodu bude mezi 9.00 – 9.30 hod.
Před zahájením odevzdají všichni závodníci vysílací soupravy na místo předem určené pořadatelem. V případě porušení tohoto pravidla bude závodník napomenut pořadatelem. Závodník je povinen být alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně a setrvat do ukončení své jízdy. Pokud se nedostaví včas, nebo opustí tribunu předčasně, bude mu škrtnuta do té doby nejlepší jízda.
</P>
<P>
Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto ke kontrole na předepsaném místě a zúčastnit se nasazování další jízdy.
Pořadatel před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele závodu. V případě, že se nedostaví k nasazování, nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší jízda.
</P>
<P>
<B>Povinnosti organizátora závodu:</B>
</P>
<P>
Pořádající je povinen připravit trať v odpovídající kvalitě a čistotě, zajistit dostatek přípojek el. napětí s odpovídajícím jističem. Pořádající má za povinnost zajistit počítač s obsluhou, místo pro uložení vysílacích souprav, místo pro vyvěšení výsledků a místo pro technickou kontrolu modelů.
Pořadatel je povinen dohlížet na rozdělení skupin do jednotlivých rozjížděk dle výkonnosti závodníků a dle průběžného pořadí seriálu. Pořádající předá nejpozději do 3dnů po závodě výsledky závodu písemně a v elektronické podobě ke zpracování celkového žebříčku jezdců. Celkové výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách <A HREF=“http://www.rccarostrava.cz“ target=“_blank“>www.rccarostrava.cz</A>
</P>
<P>
<B>Vyhodnocení jednotlivých závodů:</B>
</P>
<P>
Pořádající zajistí poháry pro první 3 nejlepší z každé pořádané kategorie. Taktéž zajistí poháry pro vítěze všech dalších finálových skupin.
Celkové bodování v seriálu a vyhodnocení
</P>
<TABLE align=“center“ width=“60%“ CELLPADDING=“0″ CELLspacing=“2″ BORDER=“0″>
<TR>
<Td>1</Td>
<Td>50</Td><td> </td>
<Td>7</Td>
<Td>37</Td><td> </td>
<Td>13</Td>
<Td>25</Td>
</TR>
<TR>
<TD>2</TD>
<TD>47</TD><td rowspan=“5″></td>
<TD>8</TD>
<TD>35</TD><td rowspan=“5″></td>
<TD>14</TD>
<TD>23</TD>
</TR>
<TR>
<TD>3</TD>
<TD>45</TD>
<TD>9</TD>
<TD>33</TD>
<TD>15</TD>
<TD>21</TD>
</TR>
<TR>
<TD>4</TD>
<TD>43</TD>
<TD>10</TD>
<TD>31</TD>
<TD>16</TD>
<TD>19</TD>
</TR>
<TR>
<TD>5</TD>
<TD>41</TD>
<TD>11</TD>
<TD>29</TD>
<TD>17</TD>
<TD>17</TD>
</TR>
<TR>
<TD>6</TD>
<TD>39</TD>
<TD>12</TD>
<TD>27</TD>
<TD>18</TD>
<TD>15</TD>
</TR>
</TABLE>

<P></P>
<P>
Ve všech kategoriích, při vyhodnocení celého seriálu, budou předány poháry do třetího místa, věcné ceny a další dle rozhodnutí pořadatele. Jednotlivé kategorie jsou vypsány nejméně pro 4 závodníky v každé kategorii. V celkovém výpočtu pořadí v seriálu se nebude započítávat 1 nejhorší dosažený výsledek, event. neúčast. V případě shodnosti bodů rozhoduje lepší umístění.
</P>
<P>
Zvlášť budou vyhodnoceni 3 nejlepší žáci do 15-ti let.
</P>