Pravidla MČR ET – je to opravdu černá magie ?

Honza Blahovský


V minulosti byla pravidla MČR démonizována málem na úroveň černé magie. V neposlední řadě byla představována jako „něco“ co vlastně jezdce omezuje a proto nemá ani cenu na MČR jezdit. O tom co všechno musí závodníci účastnící se MČR dodržet a jaká úskalí na ně čekají, jsou šířené hrůzostrašné povídačky. Všichni, kteří jezdíte na nějaké závody, jste pořadateli nuceni dodržovat technická pravidla rovněž a navíc je vám ještě předepisováno co konkrétně a od jakého výrobce máte v modelu mít namontováno. Toto je tedy věc, kterou vlastně všichni dobrovolně akceptujete a za uvedené věci vydáváte nemalé finanční prostředky. Já osobně chápu závod MČR jako vyvrcholení sezóny, ve které by se měli sejít jezdci z celé republiky a porovnat své jezdecké umění. Všichni se zřejmě shodneme na tom, že závod bez pravidel uspořádat nelze a tím spíš, má-li z něj vzejít reprezentace naší republiky na závodech ME a MS. Proč bychom tedy vymýšleli vymyšlené a nepřevzali základy pravidel na technickou specifikaci modelů od mezinárodní autority, která nám kromě rozměrů a hmotnosti nenařizuje nic konkrétního. Rozměry jsou pak ve většině případů dány sortimentem zboží, které prodávají i naši prodejci, a toto zboží mají výrobci homologováno organizací EFRA. Pravidla EFRA jsou používány jak na mistrovství Evropy, tak na závodech pod hlavičkou této organizace. Nelze než podotknout, že většina mezinárodních závodů z těchto pravidel vychází nebo je kompletně přejímá. V neposlední řadě je i ten fakt, že MČR je pro tři nejlepší jezdce v kategorii Modified nejen kvalifikací na mistrovství Evropy ale zároveň jakousi vstupenkou v podobě bezplatné licence EFRA.

A o co konkrétně se jedná? Ano prakticky pouze o karoserii. Tu máte vlastně všichni koupenou a nic se na ní kromě umístění a velikosti přítlačného křídla měnit nedá. Zde bych jen podotkl, že to je vlastně nejdůležitější parametr, který je opravdu nutné z důvodu rovných podmínek hlídat, neboť aerodynamika modelu se uplatňuje již od rychlosti cca 6 km/h a to jak sami uznáte, dosáhnou hravě i Stockové modely, o kategorii Modified ani nemluvím. Další sledovanou veličinou je výška podvozku a jeho šířka, která je prakticky dána výrobcem a pokud nebudete model „tunit“ nestandardními díly, nemůžete ji prakticky překročit. Hmotnost modelu je pak rovněž dána konstrukcí podvozku a při použití běžné elektroniky je buď žádné nebo jen minimální dovážení pár gramy nalepovacího či jiného závaží. No a to je prakticky vše. Nebude-li tedy někdo splňovat technické parametry přítlačného křídla jeho úprav je otázkou několika okamžiků a dovážit model netrvá o nic déle.  Výše uvedené jsou opravdu jediné věci, které se na závodech MČR kontrolují u kategoriií Stock a Modified.

Dovolím si tedy jednotlivé kategorie popsat podrobněji a tím přiblížit pravidla všem, kteří o účasti na MČR uvažují. Diskutoval jsem toto téma s mnoha jezdci a po zvážení všech názorů jsem spolu s Odbornou Komisí sekce sestavil pravidla pro tento rok. V tomto článku se budu věnovat pouze technickým pravidlům jelikož k systému kvalifikací a pořadatelským otázkám jsem nezaznamenal žádných připomínek.

Začnu těmi nejjednoduššími a to kategorií GT a Formule.

Pro tyto kategorie je to v rámci MČR premiéra. Jelikož se tyto kategorie jezdí napříč celou republikou, ale všude s trochu odlišnými pravidly rozhodli jsme se tento rok pojmout jako bod 0.  Pravidla nechat co nejvíce volné tak aby se závody staly přístupné pro všechny z této kategorie. Zároveň počítáme s tím, že z diskuze, kterou budeme na těchto závodech inicializovat, vzniknou základní body pro pravidla na příští rok.

Body, které jsou pro obě kategorie společné:

–       Motory bez omezeni

–       Váha modelu není omezena

–       Pneu bez omezení

–       Mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

–       akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,4V, jinak nebude jezdec připuštěn k jízdě. Nabíjení LiPo pobaterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.

GT

–     Libovolný podvozek s poháněnou pouze zadní nebo přední nápravou

–     Karoserie pouze cestovní vozy nebo závodní speciály typu LeMans

F1

–     Libovolný podvozek s poháněnou pouze zadní nápravou

–     Karoserie pouze formulové speciály

 

Kategorie Modified a Stock

Vzhledem k tomu, že obě kategorie se u nás jezdí v rámci RCAČR delší dobu jsou tyto pravidla vesměs stejná jako v předešlých letech. U některých bodů pravidel budu uvádět i stručný popis co vede k jejich zavedení (text kurzívou)

Body, které jsou pro obě kategorie společné:

–       povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars

–       minimální hmotnost 1350 g včetně personálního transponderu, nedodržení váhy znamená diskvalifikaci z jízdy (toto je zrovna jeden z bodů, který byl v minulosti některými jezdci hodně napadán. Věc se má ale tak, že hmotnost autíčka má a to hlavně v kategorii stock dost podstatný vliv. A není žádným tajemstvím, že u úplně stejného podvozku bez elektroniky rozdíl 200g není žádný problém stačí ten samý podvozek osadit titanovými díly a rozdíl se ihned dostaví)

–       akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,4V, jinak nebude jezdec připuštěn k jízdě. Nabíjení LiPo pobaterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu. (tady jde hlavně o bezpečnostní hledisko)

–       předepsány pneumatiky od dodavatele vybraného odbornou komisí sekce, které budou dostupné v den konání závodu od pořadatele. V  průběhu letního závodů může použít pouze tři sady pneumatik suchých a sadu mokrých. Pro závody v hale jsou povoleny dvě sady pneumatik (tento bod jednoznačně stanovuje stejné podmínky adheze pneumatik a šetří peníze jezdcům, protože nedovoluje testování a zkoušení různých sad pneumatik a to nejenom od různých výrobců ale zároveň kombinací disky x vložky x pneumatiky. Z hlediska množství sad se jedná o určitý kompromis, který vychází ze zvyklostí na mezinárodních závodech a ekonomikou závodu pro jednotlivé jezdce. Je jasné, že většina jezdců použije jednu a v létě nanejvýš dvě sady pneumatik)

–       minimální výška podvozku včetně karoserie je 115mm

–       maximální šířka podvozku bez karoserie 190mm s karoserií 200 mm (tyto dva body jenom vymezují rozměry u námi používaného měřítka)

–       přítlačné křídlo max. v šířce 190mm, boční profil křídla se musí vejít do obdélníku max. 25x40mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou. Bočnice křídla se musí vejít do obdélníku 26x52mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou. (dostali jsme se k dalšímu v minulosti s velkou nelibostí přijímanému pravidlu. Všem těm, kteří tvrdí, že velikost a aerodynamika křídla nemá žádný vliv doporučuji aby jednou tuto okrasu své karoserie sundaly a odjely pár kol. Myslím, že rychle změní názor. Zároveň chci upozornit, že praxí na závodech RCAČR je taková, že první zjištění nevyhovujícího křídla se obejde bez jakéhokoliv trestu a pilot je pouze na tuto skutečnost upozorněn a vyzván aby závadu odstranil)

–       křídlo nesmí přesahovat výšku střechy karoserie

–       mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

Modified

–       motory nejsou pro kategorii Modified omezeny

Stock

–       motory – pouze střídavé motory o minimálním počtu závitů 17.5T

–       regulátor – není omezen (váhali jsme o předepsání „zero boost“, ale vzhledem k tomu, že zatím je u nás s tímto programem minimální zkušenost zůstali jsme při vyzkoušených a zavedených pravidlech)

 

Tak to by byl ne zrovna stručný popis základních pravidel. Předpokládám, že pod tímto článkem se rozpoutá diskuze, k té plodné se samozřejmě pokusím vyjádřit.