Regulace LRP SPX Stock Spec

Igor Vlahovič


Rukama mi prošlo již hodně elektronických regulátorů otáček. Značka LRP nebyla vyjímkou.

V modelu Tamiya F013RM mám regulátor Nosram Pearl V2 a v současné době jej tam hodlám ponechat. A to v návaznosti na slabší motor SP Ultrasportsman 21.5.

V modelu Serpent S100 jsem doposud měl regulátor LRP Sphere Competition. Na posledním závodě v kategorii GT jsem nezajel vůbec špatně. Ale jel jsem poměrně nadoraz a neměl potřebný výkon pro motor. Typ Sphere Competition nemá Stock program, pouze nastavení křivky plynu.

Rozhodl jsem se proto pro vyšší typ regulátoru od firmy LRP a to typ SPX Stock Spec. Jak již název napovídá, tento regulátor má v sobě již naprogramován Stock program a tak výkon bude zajisté s motorem SP Competiton 3.0 13.5 vyšší. O tom jsem se již mohl osobně přesvědčit.

 

Nejprve k technickým parametrům regulace:

Motory – střídavé i stejnosměrné. Automatická detekce

Chod – vpřed, brzda

Napětí – 4,8 – 7,4V

BEC – 6V / 3A

Motor limity – od 3.5T střídavé, od 5T stejnosměrné

Rozměry – 33,1 x 37,6 x 14,9 mm

Uživatelské nastavení parametrů – Ano

 

Je to jeden z posledních regulátorů LRP, které podporovaly i stejnosměrné motory. Zapojení je jednoduché. Stačí spojit modrý a žlutý kabel a připájet na minus pol motoru. Oranžový kabel je plus k motoru.

U střídavých je potřeba dodržet správnost zapojení dle manuálu. Ale ten není potřeba. Na regulátoru i na motorech jsou písmena A, B, C a ty nám jansě vše říkají a naznačují.

 

Kalibrace je stejná jako u všech LRP regulací. Když máte na vysílači nastaveny dráhy plynu na 100% a expo funkci na plynu na 0, pak se to provádí takto:

1. zapneme vysílač

2. zapneme regulátor (připojený k baterii). Dáváme pozor na polaritu. Při přepolování je regulátor zničen!!!

3. podržíme na cca 2 sekundy tlačítko SET. Rozbliká se modrá dioda

4. necháme páku plynu v neutrálu a zmáčkneme tlačítko SET. Rozbilkají se dioda modrá a žlutá

5. dáme páku plynu naplno a zmáčkneme SET. Rozbikají se modrá a červená led

6. dáme plnou brzdu a zmáčkneme SET. Dioda nám oznámí konec kalibrace

 

Pak můžeme měnit interní parametry v regulátoru. To se provádí podobně a to:

1. zapneme regulátor (se zaplou RC soupravou)

2. zmáčkneme tačítko MODE. Tím se dostaneme do programování a dioda modrá bliká na prvním parametru společně se žlutou. Kolikrát blikne modrá dioda, takovou hodnotu máme nastavenou.

3. tlačítkem SET pak nastavujeme hodnotu parametru

4. když máme nastaven parametr 1, stačí zmáčknout opět tlačítko MODE a jsem na parametru číslo 2. Modrá dioda opět bilká a my poznáme, jakou hodnotu máme nastavenou. SET tlačítkem opět měníme její hodnotu

5. postupujeme takto dále až do konce

 

Takto můžeme nastavit a měnit:

– typ baterie a vypínení LiPo při poklesu napětí

– ADPC střídavé profily, kdy 8. hodnota je nejagresivnější Stock program

– DEMS stejnosměrné profily o 6ti hodnotách

– sílu brzdy

– automatickou brzdu

 

Regulace má i funkci vnitřní konroly a ukazatele teploty. Pomocí diody pak poznáte, jakou teplotu regulátor po jízdě má.

Dále disponuje ochranou proti přetížení motoru a regulátoru.

 

Osobně jsem nainstaloval regulátor do modelu Serpent S100 a pouze vyzkoušel výkon poslechem otáček motoru (naprázdno). Rozdíly mezi stupněm nastavení ADPC 1, 5 a 8 byly hodně znatelné. Především při nastavení 8 jsem přestal věřit, že mám v modelu motor pouze 13,5. Ale o tom až v dalším článku.

Pro závody onroad 4WD pro kategorie Superstock či Open je již nedostačující (pro špičku pole), ale do zadokolek je to stále dle mého názoru kvalitní regulace a plně dostačující. Navíc s možností použít jej na stejnosměrné motory najde využití u mnoha modelářů.