Signalizační bzučák pro LiXX 2S až 4S

Josef Sperát


Když nemáme v modelu regulátor, který má možnost nastavení vypnutí modelu při pokledu napětí na našich LiXX článcích, pak je tu možná jiná volba ochrany.

Jednou z nich je zvuková ochrana při poklesu napětí pod stanovenou mez. Celé zařízení je malých rozměrů a připojuje se na servisní konektor LiXX baterie. Může hlídat od dvou do čtyřech článků.

Parametry:

  • Bzučák signalizuje stav baterie – zvukový a světelný signál (4LED)
  • Když napětí baterie klesne pod bezpečné napětí 3,3V na článek vydává varovný signál
  • Určeno pro dvou až čtyř článkové baterie

Osobně jsem vyzkoušel tento přístroj na LiPo Grennline 1300 mAh 25C. Okamžitě mi zvukový signál ohlásil jednak zapnutý stav zařízení a posléze i pokles napětí na jednom z článku. Vše bylo oznámeno zvukem a to dost výrazným a pak i signalizací LED diod. Takže zvuk vám jasně dá najevo i na delší vzdálenost, že by jste měli provoz modelu ukončit.

Na foto je indikace dvou článků dvěma zelenými diodami. Po zatížení začne zvukový signál a bliká červená dioda. Počet diod indikuje počet hlídaných článků.