Regulace LRP SPX Bullet Reverse

Igor Vlahovič


Předem je potřeba poděkovat společnostem LRP a Hobbyteam, které tento regulátor poskytly k testování. Díky tomuto faktu mám nyní možnost otestovat jednak tento typ regulace. Navíc je určena pro motory s nízkým počtem závitů. Proto je nyní prvně testován s motorem LRP X12 3.5T Octa.

 

Nyní k technické specifikaci:

Typ motorů – střídavé i stejnosměrné. Automatická adaptace

Směr jízdy – vpřed, brzda, zpátečka (zpětný chod se dá vypnout)

Rozměry – 33,1 x 37,6 x 32,5 mm

Pracovní napětí – 4,8 – 8,4V (nepodporuje LiPo 1S, ochrana napětí u Lipo 2S v regulaci)

Motory a závity – od 3. závitů střídavé, od 4. závitů stejnosměrné

B.E.C. – 6V / 3A

Senzorový typ – ANO

Kontrola vnitřní teploty regulace – ANO

 

Jak je vidět, jedná se o bezlimitní regulátor, na který je možné připojit v podstatě všechny typy motorů. Já osobně je nyní testuji s motorem LRP X12 3.5T.

Regulátor se dodává v papírové krabičce s potiskem firmy LRP. Součástí balení jsou silové kabely, které jsou již napájeny k regulaci. Dále pak manuál, kondenzátory, obtisky LRP, nastavovací tyčinky, stahovací pásky.

 

V první řadě je potřeba kalibrace s RC soupravou. Tento krok je velmi jednoduchý:

1. nastavit EXPA na RC soupravě na 0. Nastavit celé výchylky pro plyn

2. připojit regulátor k baterii a zapnout ho. Pozor na polaritu !!! Regulace nemá ochranu proti přepolování !!!

3. zmáčknout tlačítko SET na regulaci po zapnutí na cca 3 sekundy. Rozbliká se modrá LED a můžeme kalibrovat

4. nechat páku plynu v neutrálu a jednou zmáčknout SET

5. dát plný plyn a znova zmáčknout SET

6. dát plnou brzdu a naposledy zmáčknout SET

Vše je nastaveno. Celý proces je doprovázen blikáním diod a pípáním.

 

Pak můžeme měnit interní parametry regulátoru. I to je jednoduché a děje se tak ve čtyřech krocích:

1. zapneme regulátor a podržíme tlačítko MODE. Rozbliká se dioda a jsme u nastavení prvního parametru

2. kolikrát zmáčkneme SET tlačítko, o tolik změníme hodnotu parametru, který jsme vybrali

3. když jsme nastavili parametr 1, opět zmáčkneme MODE a jsme na dalším parametru

4. opět měníme hodnotu parametru tlačítkem SET

 

Takto postupujeme u všech čtyřech parametrů, kterými jsou:

– baterry mode (výběr LiPo Mode, Racing Mode)

– směr jízdy (kdy můžeme deaktivovat zpětný chod)

– křivky plynu (4 možnosti)

– automatická brzda a její síla

 

Můžeme pomocí diod kontrolovat i vnitřní teplotu regulátoru.

Regulátor je z výroby opatřen aktivním větráčkem, aby si poradil s extrémními výkony.

Regulátor disponuje teplotní ochranou motoru, regulátoru.

Regulaci jsem vyzkoušel v podvozku Serpent S100 právě s motorem LRP X12 3.5T. Nyní je na řadě stejný motor, ale v tuto chvíli se instaluje celý systém do šasi Xray T2R PRO. Zde se dá dosáhnout požadovaného převodového poměru. Díky tomu budu schopen otestovat motor naplno a to v rámci kategorie OPEN na některém ze seriálů závodů.