Funkce MODEL MATCH a RC soupravy Spektrum

Igor Vlahovič


Již dlouhou dobu používám RC soupravu Spektrum DX3R. Tato souprava je vybavena pokročilými funkcemi. Mezi jednu z nich patří i MODEL MATCH. Co to znamená v praxi ?

Je to prosté a jednoduché. Díky této funkci můžete provozovat několik modelů, které máte zapnuté. Ovšem nejezdíte se všemi naráz, jak se tomu děje například u klasických RC souprav (AM, FM), některých DSM (odzkoušeno u LRP CTX 2.4), ale pouze s jedním. Ostatní stojí a čekají na platný signál.

Vše funguje takto:

– pokud každý model osadíte přijímačem Spektrum a provedete spárování s RC soupravou, vysílač si zapamatuje a zakóduje každý přijímač samostatně

– ideální je využít navíc funkci FAIL SAFE na RC soupravě, kdy si navíc nastavíte, co má model udělat v případě zarušení (u DSM však ojedinělý jev). Tím zamezíte náhodný pohyb modelu

– pokud tedy takto spárujete všechny své modely a máte je v paměti RC soupravy, můžete je nechat zapnuté. Pojedete pouze s tím, který máte aktuálně zvolen na displeji RC soupravy. Ostatní jsou „deaktivované“

– takto se to dá například praktikovat při RC prezentaci. Každou chvíli máte daný model k dispozici a nemusíte pořád zapínat a vypínat každý z nich

– tuto funkci mají RC soupravy DX3S, DX3R, DX3R Pro. Nižší řady nikoliv

– u ostatních typů souprav je to potřeba ověřit

 

Jak to funguje v praxi vám ukáže následující ukázka: