HOLUX GPSport 245 – zase o krok dále

Igor Vlahovič


Nedalo mi to a já stále od posledního testu přemýšlel, proč se zobrazila a uložila mnohem vyšší maximální rychlost. Přitom maximálně člověk jde 6 km/h a to už je hodně rychlá chůze.

Proto jsem se rozhodl podniknout další test. Na cestě do nákupního střediska Billa cestou tam jsme se synem natáčeli jednak jízdu, ale hlavně jsme to pojali i jako návod, jak s HOLUX GPSport 245 zacházet.

Při cestě tam jsem zjistili příčinu toho, proč je maximální rychlost zkreslená. Jde o to, že pokud s modelem jedete, prudce zabrzdíte a ihned dáte zpětný chod (a třeba takto několikráte za sebou), pak přístroj vyhodnotí tuto situaci nekorektně a vypadá to, jakoby se tento přístroj pohyboval v daném úseku rychle.

Alespoň takto jsme si to vysvětlili. Protože před cestou zpět jsem přístroj vynuloval a model jel pouze dopředu a s brzdou. Do cíle jsme dorazili a údaj o rychlosti byl již správný a nezkreslený. Maximální rychlost 6 km/h odpovídala zrychlenému přesunu člověka.

Pro účely expedice bude tedy lepší mít zařízení u sebe, aby se zamezilo náhlému směru pohybu.

Po návratu domů jsem připojil Holux GPSport 245 k laptopu a na videu je i ukázáno, jak se vše propojí. Dále je ukázáno načtení dat z přístroje do PC a zobrazení trasy na mapě.

Zde jsem narazil na druhý problém – zatímco čas jízdy byl v pořádku a byl shodný jak v Holux, tak i v programu EZ Tour, údaj o ujeté vzdálenosti se lišil.

Zařízení ukázalo cca 590m v programu se zobrazil údaj 290m. Teď musím zjistit, kde je ještě problém. Přitom jsem před startem vymazal logy. Ale fakt je ten, že jsem možná nevymazal historii a údaj byl celkový za obě cesty. Musím provést další test a předevím pro jistotu resetuji Holux včetně vymazání logů.

Večer jsem podnikl ještě jednu trasu a to ze zastávky MHD do místa bydliště. Dával jsem pozor na cestu, kterou jsem urazil. Doma jsem opět natáhl data do PC a v mapě uvidíte fialovou barvou trasu dle HOLUXU a červeně trasu moji. Je tam rozdíl. A pak je tedy i rozdíl opět v údaji o skutečně ujeté vzdálenosti – 650 m vs 387 m.

Problém může nastat i v okamžiku, kdy se ztratí signál se satelitu. I to může mít vliv na přesnost měření.

Bude potřeba se ujistit o správnosti měření ještě jiným způsobem. Umístím toto zařízení do auta a změřím ujeté km dle tachometru reálného auta a tohoto přístroje. Vše je o poznání a bádání.

Kdyby jste někdo měl nápad, myšlenku. zašlete ji ro redakce. Je potřeba GPS modul vyladit na 99%. Aby údaje z něj pořízené odpovídaly co nejvíce reálu. I když s nějakou odchylkou se počítat musí.