Osobní zápis ze schůze ARC Slavkov

Igor Vlahovič


Schůze se zúčastnilo 17 členů. Někteří se omluvili a tím bylo vše v pořádku dořešeno. Samozřejmě hlasování probíhalo jen u přítomných členů na této schůzi. Nyní tedy v bodech, co jsem si zaznačil:

Změna klubu
–    důvodem byl fakt, že na místě dráhy měla stát určitá nemovitost a probíhaly tedy za tímto účelem jisté operace 
–    nové jméno klubu je tedy ARC Slavkov
–    sídlo má v Modřicích
–    www stránka zůstává stejná
–    klub se stal občanským sdružením
–    ředitel klubu Dušan Bayer
–    místopředseda Vladimír Šeliga
–    pokladník Pavel Juzl

Jména výše uvedená vzešla s hlasování – viz níže napsáno.

Shrnutí výsledků roku 2011

1. ASTRA NITRO CROSS

Astra Nitro Cross byl na špičkové úrovni. Poděkování od Dušana Bayera patřilo všem, kdo se na akci podíleli jakýmkoliv způsobem. Astra Nitro Cross bude i tento rok.
Buggy nitro se pravděpodobně omezí na určitý počet a bude nová kategorie Buggy ET. Půjde tedy o rozšíření.
Uvažuje se zaplacení nasazovačů. Aby se jezdci mohli věnovat plně závodu. Detaily budou zveřejněny včas.

2. MČR Large Scale

Pohodová sezóna, vyhlášení výsledků také.  K nové sezóně bude pár novinek. Y budou opět včas sděleny.

3. Výsledky členů klubu 2011

Dušan Bayer poděkoval všem za prezentaci v roce 2011. Ty nejlepší výsledky:

Česká republika

1/5
MČR LS Onroad:  Martin Marek – Mistr republiky
Porsche Cup: Jiří Tlustý – Mistr republiky
MČR EKO: Jiří Tlustý – Mistr republiky

Tomáš Mikulec – nejlepší junior

Buggy 1/8
Martin Bayer – Mistr republiky

Dále pak dílčí výsledky na ostatních závodech v kategoriích buggy a onroad. A to v ET1/10 a popřípadě IC.

Zahraničí

ME LS Onroad
Martin Bayer vítěz, Aleš Bayer mohl být Mistrem (Aleš nedokončil závo pro nedostatek paliva), ale bratr ho zastoupil

ASTRA Nitro Cross
V TOP 10 byli – Martin Bayer, Aleš Bayer, Tomáš Marek

MS LS Onroad
Poděkování Alešovi Bayerovi a Martinovi Markovi a všem, co v Brestu byli a reprezentovali náš klub

ME 1/8 Buggy Německo
I zde jsme měli své zástupce. Martin Marek, Aleš Bayer, Tomáš Marek.I těm patřilo poděkování

Akcí bylo podstatně více, ale nebylo možné je vše zmiňovat.

Akce 2012 – to hlavní, co nás čeká a nemine

1.    ASTRA NITRO CROSS 2012
Sponzor: Astra s.r.o. – hlavní sponzor
Termín:  11., 12., 13.5.2012
Formát: podobný jako minulý rok
Online report – ANO, na Masters

2.    MČR Buggy
Počet závodů:  5 závodů, jeden ve Slavkově, detaily budou zveřejněny

3.    MČR LS Onroad
Dva závody v Čelákovicích. Otazníkem jsou Svitavy.
7 až 8 závodů.

1/10 ET
S pořadateli se bude jednat o dílčích závodech typu Xray Nosram Challenge, Mibosport, Le Mans Serie atp. Vše bude zaneseno do kalendáře ARC Slavkov. Bude zde 10ti hodinovka Tamiya TT-01. Opět budou dny otevřených dveří a to opět ve čtvrtek a toto bude mít na starosti já. Snahou bude nejen jízda závodníků v rámci tréninku. Budeme se snažit pracovat s mládeží. Protože i tento klu potřebuje juniory. A ti prostě nejsou. A když tak jen vyjímky.

Členství v klubu a náplň
–    práce s juniory a snaha rozšířit základnu
–    den otevřených dveří – již bylo zmíněno
–    do 15 let nebudou junioři platit klubové poplatky, aby se jim ulehčil start do RC sportu
–    do aktivit klubu budou zahrnuty časem i RC expedice
–    zájem o pořádání závodů ET 1/10

VH 2012 RCAČR
–    Pavel Kryll – připoměla se zpronevěra peněz RC AČR
–    nakonec se stal prezidentem pan Sonntag
–    podrobný zápis byl zveřejněn na stránkách RC AČR
–    MČR mělo mít do budoucna úroveň ve všech kategoriích a to včetně propagace na internetu a v časopise
–    licence MČR je stanovena 300 Kč/rok a platí na všehny kategorie
–    členský příspěvek je stanoven 300 Kč /rok

 

MČR Large Scale rámcové informace

–    u 1/5 startovné 500 Kč za kategorii. Porsche Cup bude sponzorovat Certina a to tři nejlepší jezdce
–    Porsche se pojede v sobotu, v neděli pak EKO a TC

Volba funkcionářů v klubu: toto bylo odhlasováno


Pokladník: Pavel Juzl
Místopředseda klubu: Vladimír Šeliga
Předseda klubu: Dušan Bayer
Předseda revizní komise: Martin Bayer

Klubový příspěvek pro rok 2012 byl odsouhlasen příspěvek takto:
–    do 15 let členství v klubu zdarma (příspěvek do klubu dobrovolný)
–    byl odsouhlasen členský příspěvek pro rok 2012 ve výši 3000 Kč/rok

– sociálně slabší mohou požádat o vyjímku v příspěvku či jeho snížení. vše se dojednává s předsedou klubu osobně

 

Další informace ohledně parkování:

–  parkování v areálu 100 Kč/noc. Členové klubu zdarma

Ivestice 2012
–    výměna mantinelů na offroad trati
–    dále pak běžné výdaje pro provoz

Diskuse na závěr:
–    sekce RC Truck končí, prezentace modelů RC truck budou pouze doprovodným programem
–    RC expedice budou klubem podporovány (toto je v jednání)
–    možnost půjčování modelů a to 1 /5

– dále se bude pracovat s juniory a pro ty jsou třeba dva modely EKO 1/5 připraveny. Kromě toho je možné ve dnech otevřených dveří přijít do areálu a budou ochotně poskytnuty informace ve všech směrech. Detaily se připravují.

 

Tak to je vše, co jsem si stihl poznamenat. Jsou to moje osobní poznámky. Cekově schůze probíhala v klidu a pohodě. O konkrétních podrobnostech budete informováni jak na Masters.cz, tak i na stránkách ARC Slavkov.