Otestoval jsem možné pozice mini kamery na modelu

Igor Vlahovič


Pořád mi v hlavou kolují myšlenky o natočení jízdy na brněnském okruhu z více pohledů. Aby to bylo zajímavé pro zpracování. Dnes jsem vyzkoušel umístit mini DV kamerku MD80 na tři místa. Abych zjistil, jak bude přibližně záběr vypadat. Krátké záběry jsem pak ještě zpomalil.

 

1. pravý bok ve směru jízdy

2. levý bok ve směru jízdy (pohled co se děje za vozem)

3. střecha (před zadním křídlem teorticky), co se děje za vozem

 

Záběry by měly být jednak z modelu a dále pak z palubní desky Gallarda, z paddocku a na nejzajímavějších místech tratě. Tak, aby se zdokumentovalo co nejvíce.

Další polohy jsou před zadním křídlem po směru jízdy a pravděpodobně kamerku umístím do modelu tak, aby měla volný výhled.

Při testovací jízdě upevním na modelu minimálně dvě kamerky – jednu po směru a jednu proti směru jízdy. Sám jsem zvědav na pořízené záběry. Protože pokud by se to alespoň trochu povedlo (a záběry případně zpomalily), pak bych mohl vytvořit poměrě zajímavý záznam z jízdy z mnoha pohledů.

Při váze 16g není problém použít více MD80tek.

 

Záznam byl tvořen doma. Ale pro ilustraci postačuje.