Jak se zachovala LiPo akku při proražení ?

Igor Vlahovič


Tento akumulátor jsem měl velmi krátkou chvíli. Byl použit cca 3x při rychlostních testech RC modelů ET 1/10 na Masarykově okruhu a již po prvním testu došlo k jeho mírnému nafouknutí.

Při třetím testu se model po krátké době zastavil. Regulátor odstavil zřejmě pro pokles napětí. Když jsem však změřil napětí na článcích, vše se jevilo jako v pořádku a vybalancované. Na každém článku bylo napětí 3,9V / článek.

Každopádně se netříštivý obal ještě více nafoukl a kdybych jej neměl zpevněn páskou, vypadalo by to tak, jak vidíte na přiložených fotkách.

Akumulátor je typu 2S 2P a vypadá to, že pouze jeden z článků byl nafouknutý. Ovšem i při napětí, které se jeví v pořádku, není radno tento akumulátor nadále používat.

Doslechl jsem se, že je možné tento typ reklamovat u dovozce, protože série byla dle výrobce vadná. Ale já se rozhodl demonstrovat situaci, kdyby došlo k mechanickému poškození nejen obalu, ale i článku samotného.

Nemusí se jednat o HARD CASE typ, ale i o klasický LiPo článek např. do letadla atp. Tam při pádu by mohlo k tomuto jevu dojít.

Vše proběhlo za přísných bezpečnostních opatření na odlehlém místě, kde nemohlo dojít k požáru. Připravili jsme ostrý hrot z hřebíku, který byl zatlučen do desky a na ní pak byly články akumulátoru následně naraženy – došlo tedy k proražení. Tím se obsah článků dostal do kontaktu se vzuchem. A jak to dopadlo již vidíte jednak na foto a také na video záznamu.

Fotoaparát snímal sekvenčně, aby zachytil každý okamžik pokusu. Kamera byla umístěna v bezpečné vzdálenosti na stativu. Z mnoha fotek jsem nakonec vybral ty, které ukazují každou část pokusu.

A názor přítomných ?

– i při napětí na akumulátoru nedošlo k jeho okamžitému vzplanutí větších rozměrů

– těsně po proražení se nestalo nic, až po krátké chvíli došlo k chemické reakci provázené kouřením a dalším nafouknutím článků

– pokud by se tedy každá LiPo baterie zachovala tímto způsobem, pak by to bylo ještě únosné

– i když jsme neměřili teplotu při reakci, určitě tam byla taková, aby mohlo dojít k případnému požáru v hořlavém prostředí

– v jednu chvíli se nám i na přímém slunci zdálo, že je viditelný plamen na povrchu článku

– jinak by se určitě zachovala baterie při zkratu či přebíjení

– očekávali jsme opravdu ostré zahoření článků při styku elektrolitu se vzduchem

 

V každém případě nedoporučuji toto provádět ostatním, protože je tu vždy riziko. I když se dá očekávat zřejmě podobný průběh reakce.

Takto se zachovala konkrétně tato LiPo baterie podotýkám.

V galerii vidíte na konci i detail, jak vypadaly články po ukončení pokusu.

 

Z toho všeho vyplývá že:

– musíme dodržovat bezpečnost při nabíjení tohoto typu článků (nejlépe v LiPo sáčku, který je žáruvzdorný)

– skladovat LiPo akumulátory také v LiPo sáčku

– při nabíjení je nenechávat bez dozoru

– při zjištění defektu (nafouknutí, rozdíly v napětí článků atd.) ji raději nebudeme používat

– nenechávat dlouhodobě LiPo zabudované v modelu

– odepnout LiPo akku od regulátoru i když je vypnutý