Video manuál 30 – lakování karoserie 1/5 část 3.

Igor Vlahovič


Tato část začala být již náročnější. Jednalo se o co nejpřesnější práci s ulamovacím nožem či skalpelem.

Pokud bylo v nějakém místě více vrstev maskovací pásky, pak jsem zvenku vše naznačil černou fixou, aby bylo vše lépe vidět. Pak jsem teprve začal řezat.

Nejvíce práce bylo s rámy oken. I když se nepodařilo dodržet stejnou šíři v každém místě, výsledek je poměrnbě zdařilý.

Nad touto činností jsem opět strávil hodně času.

Po skončení této části jsem přistoupil k lakování černou barvou. Ale to až v dalším díle.