ZVK 9.2.2013 oficiální reportáž

Fanán Stodola


Přes vysokou absenci závodníků byla účast 20 modelů v pěti kategoriích. Formule jely se dvěma modely 1:24. Máme to odzkoušené, že to jde takto odjet. Ostatní kategorie: 2WD 3 modely, 4 WD 7 modelů, Open 6 modelů, 2 formule, 2 modely 1:24.

Open kategorie jela celá v šesti. Jak říkám, zde jeli „samí vyježděnci“. Zato ve 4WD jsme dělili. Áčko Marek, Martin a Pavel – skupina rychlíků a Béčko – zbytek světa – Hana, Jan Kratochvíl, Richard z Břeclavi a já. Očekával jsem účast i obou Malíků. Věřte mi,že by oba jeli Béčko i ve finálovkách. Či-li Béčko v šesti, Áčko ve třech. Pokud by přijel kdokoliv ze slabčáků, jel by Béčko. Béčko by se jelo i v 10 oproti těmto třem. Nepřijeli Vomlelovi, Tom Halász, Martin Kratochvíl – ti všichni by jeli Áčko. Ti, kteří nedojeli, je to určitě mrzí, mohli bojovat o pozice na vyšších příčkách. Někteří se omluvili, měli něco přednějšího.

Nováčci: Jan Kratochvíl (starší syn Karla Kratochvíla) se cca po šesti letech vrací do závodění a věřte mi, jel skvěle a to v obou kategoriích. No a Richard Hladký? Protože nedojeli Paráci, byl rozhodnutý, že pojede z Břeclavi vlakem do Zlína a autobusem do Pozděchova. Vyjel by v 15 hod. z Břeclavi a ve 21 hod. by byl v Pozděchově. Zachránila ho maminka, která ho do Pozděchova dovezla autem, jela zpět do Břeclavi a druhý den pro něho přijela s celou rodinou. Stihli celou poslední rundu finálovek. Takže i takovéto oběti přináší náš sport.

Zde jsou výsledky posledního závodu:

2WD     1. Diblík Lukáš 130 kol

2. Holub Libor 123 kol

3. Hájek Svaťa 119 kol

4WD   1. Schiller Marek 137 kol

2. Myšička Martin 128 kol

3. Martinec Pavel 126 kol

4. Kratochvíl Jan 100 kol

5. Stodola Fanán 97 kol

6. Hladký Richard 93 kol

7. Stodolová Hana 62 kol

Open   1. Schiller Marek 143 kol

2. Brodský Tomáš 129 kol

3. Holub Libor 126 kol

4. Pykal Filip 117 kol

5. Stodola Fanánek 107 kol

6. Kratochvíl Jan 79 kol

Formule 1. Brodský Tomáš 117 kol

2. Hájek Svaťa 116 kol

1:24     1. Maňák David 91 kol

2. Diblík Lukáš 88 kol

 

Celkový seriál ve výsledcích? Zde jsou ti, kteří získali poháry:

Formule 1. Brodský Tomáš

2. Halász Tomáš

3. Hájek Svaťa

2WD   1. Holub Libor

2. Diblík Lukáš

3. Parák Vít

4WD   1. Schiller Marek

2. Myšička Martin

3. Martinec Pavel

4. Stodola Fanán

5. Stodolová Hana

6. Ošťádal Zdeněk

7. Malík Matěj

8. Kratochvíl Karel

9. Kratochvíl Martin

10. Halász Tomáš

Open   1. Schiller Marek

2. Brodský Tomáš

3. Kratochvíl Karel

4. Holub Libor

5. Stodola Fanánek

 

Děkujeme všem za účast na IX. ročníku ZVK a věříme, že X. ročník bude více obsazen.

 

Stodolovi

 

P.S.

Přemýšlím, jak zatraktivnit závody a tím přitáhnout závodníky. Je mnoho závodníků, kteří jedou jen jednu kategorii. Na druhé auto už nezbývají peníze nebo jezdí i jiné měřítka. Zde mne napadá, co tak jezdit FšeStock! S jedním autem a to jakýmkoliv (Open, 4WD a i 2WD) pojedete bez úprav dva závody. Bude jenom potřeba se přihlásit, alespoň 10-20 lidí, aby jich bylo na dvě skupiny.

Pravidla FšeStocku spočívají v jednoduchosti!

Nejrychlejší kolo se bere z první rozjížďky z kategorie, ve které jste přihlášeni. Podle dosažených „nej“ časů se udělá žebříček. Pokud bude závodníků méně než 10, bude skupina jen jedna. Zhruba podle šestého v pořadí se do počítače nastaví jeho čas jako minimální. Či-li 1-5 závodník si na vysílači bude muset omezit výchylky na plynu na toto omezení, tzv.kalibrování budou dvě pětiminutové rozjížďky.

Finálovky se pojedou čtyři a to na 10 minut. U tří nejlepšísch se sečtou kola a dojezdové časy a tím nám vznikne pořadí. Nevidíte v tom smysl? Je to zcela jednoduché. Ten, kdo bude rychlejší než nastavený minimální čas (cca podle toho šestého) v počítači, tak mu kolo počítač bez náhrady nezapočítá!

Výhody FšeStocku? Můžete s jakýmkoliv jedním autem jet dvě kategorie. Ve FšeStocku se nelámou rychlostní rekordy, ale jede se na stálost výkonu celé jízdy. A věřte mi, že zde nerozhoduje výkon auta, ale nastavený plyn na vysílači! Navíc zde nedochází ke kolizím, neboť skoro všichni jsou stejně rychlí a ti cca 3 nejpomalejší závodníci nemusí až tak uhýbat a mohou se v klidu jen a jen zlepšovat!

Pokud bude přihlášených závodníků na dvě skupiny, tak v každé skupině se jede jiný čas na kolo. Každá skupina ve FšeStocku nám natáhne závod o jednu hodinu, ale je to hodina ježdění bez stresu! Pokud budou závodníci a nasazovači dochvilní, tak tu hodinu při závodění ani nepoznáme.

Na závěr této úvahy – pokud něco ještě nechápete, je čas se zeptat. Třeba v Karlovicích při závodě 1:18 2.3.2013. Věřte mi, že se v této kategorii nedá jakkoliv podvádět.

Nesvrbí vás již ruce?

 

Zdroj foto: RC Elišky Junkové Zlín