Časování motorů – co to je a jak na to

Igor Vlahovič


Motor se samozřejmě dá časovat, pokud má možnost pohybu čela. Tzn, že čelo motoru není napevno zalisováno. Pokud tomu tak je, nelze motor sám o sobě časovat.

Pokud však motor nemá čelo napevno zachyceno, pak se dá mechanicky časovat.

Většina motorů je časována na 0°. A pak se dá dle typu motoru časovat do plusu, nebo do mínusu.

Každý typ motoru to může mít provedeno jiným způsobem. V galerii máte ukázku pevného časování motoru Speed Passion Ultrasportsman 21.5T. Dále pak typ LRP X12 17,5T, kde se časuje pomocí vložek, které nám nastaví požadované časování. Zde stačí pouze povolit plastové čelo motoru (jeden šroubek).

Dále je tam ukázka motoru Speed Passion Competition v.3 21.5T, kde se povolí šroubky držící pčední čelo a může se posouvat celým kontaktem časování (místo připojení senzorového kabelu).

U starších typů uhlíkových motorů se také povolily šroubky a posouvalo se opět čelo motoru a tím se motor časoval.

 

Co nám provede časování ?

Pokud časujeme do plusu – zvyšujeme výkon motoru. Ale také zvyšujeme jeho odběr a motor se může více hřát

Pokud časujeme do mínusu – pak je vše obráceně

 

Většinou časování provádíme také na základě zvoleného převodového poměru. Hrozí totiž nebezpečí, když budeme mít velmi těžký převodový poměr a načasován motor naplno, můžeme jej i poškodit.

Kromě časování mechanického (tedy na motoru samotném), existuje časování dynamické. A to pomocí softwaru regulátoru. Tuto funkci však musí regulátor podporovat. I zde musíme dávat pozor na zvolený převodový poměr.

Pokud používáme vyšší časování na regulátoru a dokonce i na motoru, musíme volit lehký převodový poměr.

Pro každý typ tratě (koberec, asfalt apod.) se pak ladí vše do nejmenších detailů. Je dobré začínat na nízkých hodnotách časování a kontrolovat hlavně teplotu motoru, případně regulátoru. Aby jsme předešli jejich případnému poškození. Spoléhat se na ochranu vedenou regulátorem není 100%.