Mezinárodní volné mistrovství micro 2014 již za necelý měsíc!!!

Luděk Aschenbrenner


Dovoluji si připomenout všem příznivcům modelů měřítek 1/28 (mini-z) 1/24 a 1/18 že se tak jako v minulých letech i letos v termínu 2-4 květen uskuteční víkendový mistrovský závod na kobercové trati. Tentokrát se dějištěm šampionátu stane díky laskavosti obce Višňová kulturní dům ve Vísce u Frýdlantu v Čechách. Na sobotu jsou plánovány závody modelů měřítek 1/28 (mini-z), 1/24 a 1/32 (trucky). V neděli pak přijdou na řadu o něco větší modely měřítka 1/18.  Podrobnosti o kategoriích a pravidla stavební i závodní včetně přihlášek jsou k dispozici na oficiálním webu mistrovství www.rcmicromasters.com .

Startovní listina se již pomalu plní více, či méně známými piloty a tak pevně věřím, že se tato akce stane vrcholem letošní kobercové sezóny micro měřítek. Pro letošní ročník se nově pojede mistrovsky i nesmírně atraktivní závod Trucků měřítka 1/32 (laminátové karoserie Martina Kumičáka osazené vesměs na podvozcích mini-z). Potěšitelný je také nárůst českých pilotů v rychlé kategorii Expert 1/24. Na tomto místě si také dovoluji nabídnout případným zájemcům možnost vyzkoušení této kategorie se zapůjčeným modelem M242 z produkce ALSracing. K dispozici jsou volné ještě cca tři modely, takže pokud má někdo chuť si tuto nenákladnou a atraktivní kategorii zkusit má jedinečnou příležitost.

Jako pořadatel bych byl také velmi rád, kdyby se ti z Vás, kteří účast plánují, ale ještě na soupisce nejsou, co nejdříve přihlásili (zde:). Hlavně tam aktuálně postrádám  řadu známých moravských jezdců s jejichž příslibem účasti jsem po loňském mistrovství v Zubří počítal!!! Jde momentálně o to, abych mohl rozhodnout a připravit případně ocenění v oddělených věkových skupinách tam kde pro to bude dostatek soutěžících. Věřím, že se letošní mistrovství konané na severočeské půdě stane impulsem k většímu rozvoji těchto micro kategorií v Čechách a že tak pro tradičně silná  “kobercová micro“ centra   jako je Zubří či Půchov vyroste nová zdatná konkurence i v Čechách. Aktuální stav přihlášek naleznete zde:

Neváhejte tedy a přijďte poměřit svoje modely minizetek, osmnáctin, čtyřiadvacetin a Vaše  pilotní umění na tento vrcholný závod kobercové sezóny.  K dispozici bude vedle řady kvalitních pilotů, kteří ochotně poradí i těm méně zkušeným a začínajícím také prověřený závodní materiál (hlavně kvalitní mechová kola vhodná na tuto kobercovou trať)  na našem stánku a samozřejmě nebude chybět pohodová a přátelská atmosféra plus občerstvení. Dráha bude otevřena již od pátku pro možnost naladění modelů a trénink. Jakékoliv dotazy ať již k technice, pravidlům, organizaci atd. rád odpovím, pište na e-mail info@rcmicromasters.com popř. info@rcmicrocars.eu nebo volejte na tel. 774647272 (12.00-22.00 hodin)

Na Vaši účast se za pořadatelský team ALSracing těší Ing.Luděk Aschenbrenner