1. závod RCCR informace

Igor Vlahovič


Dále se můžete těšit i na opět nově upravenou osminovou dráhu, která před nadcházejícím závodem Mistrovství České Republiky dozná lehkých změn (vytrháme plevel).

Samozřejmostí jako na každých závodech v Radotíně bude kvalitní občerstvení s širokým výběrem nápojů a jídla, včetně novinky a speciality šéfkuchaře, která si hned od začátku získala široké publikum příznivců, všemi oblíbeného a milovaného, Adamova burgru!

Další novinkou v Radotíně jsou dvě buňky, které se snaží tvářit jako prodejna firmy LestrModels, kde si můžete koupit spoustu věcí co nepotřebujete, ale to co by se vám zrvona hodilo tam jako na potvoru nemají.

Závod bude rozdělený do dvou dnů. V sobotu se pojede na osminové dráze a v neděli na desetinové.

Sobota-22.08.2015 – přihláškastartovní listina
1/8 BUGGY-E elektro
1/8 BUGGY-IC spalovací
1/8 HOBBY

Neděle -23.08.2015- přihláškastartovní listina
1/10 BUGGY 4WD
1/10 BUGGY 2WD
1/10 SHORT COURSE
1/10 HOBBY

Hobby kategorie je pro všechny začínající závodníky s hobby podvozky, nikoliv pro jezdce pokročilé (cca 1-2 roky závodění) se špičkovou technikou.

– 1/10 HOBBY je pouze pro podvozky do 2,5kg velikosti 1/10 buggy 4WD a 2WD, tzn. i podvozky truggy a monster značek Himoto, LRP, Maverick, atd.

– 1/8 HOBBY je pro přerostlé podvozky Traxxas, CEN, apod. + Short Course vycházející z osminových podvozků (TD, TLR, atd.)

SYSTÉM ZÁVODŮ

Elektry:
Závody se jedou na 4 kvalifikace a 3 finálové jízdy. Doba trvání jedné jízdy je 5 minut (finále 1/8 na 10m).

Ze 4 kol kvalifikací se počítá pro postup do finále součet dvou umístění. Po každém kole se dělá sort, kdy jsou jezdci ze všech skupin dané kategorie seřazeni dle najetého výsledku v daném kvalifikačním kole. Jezdec s nejvíce koly a nejlepším dojezdovým časem (5minut, xx sekund) je první a má 1 bod. Druhý jezdec má 2 body, 3. jezdec 3 body, atd. V případě rovnosti bodů, rozhoduje nejlepší najetý výsledek ze všech 4 kvalifikací (xx kol, 5 min, xx sekund).

Ze 3 finálových jízd se počítají dvě umístění, stejným systémem jako v kvalifikacích. 1. místo – 1 bod, 2. místo – 2 body, atd. V případě rovnosti bodů rozhoduje postupová pozice z kvalifikací.

Spalováky:
Ze 4 kol kvalifikací na 3+5min se počítá pro postup do finále součet dvou umístění. Po každém kole se dělá sort, kdy jsou jezdci ze všech skupin dané kategorie seřazeni dle najetého výsledku v daném kvalifikačním kole. Jezdec s nejvíce koly a nejlepším dojezdovým časem (5minut, xx sekund) je první a má 1 bod. Druhý jezdec má 2 body, 3. jezdec 3 body, atd. V případě rovnosti bodů, rozhoduje nejlepší najetý výsledek ze všech 4 kvalifikací (xx kol, 5 min, xx sekund).

Po kvalifikacích jsou jezdci rozděleni do semifinálových skupin. Jezdci umístěni na lichých místech jsou ve skupině A, jezdci na sudých místech ve skupině B. Ze semifinálových jízd postupuje prvních 5 do hlavního finále. Jezdci kteří nepostoupili do hlavního finále, pojedou ještě jednu jízdu o divokou kartu, tzn. že vítěz postoupí do hlavního finále, kde bude startovat z 11 místa.

Semifinále se pojede na 20min, hlavní finále na 30 nebo 45m, divoká karta na 20m.

Pokud u spalováků nebude dostatečný počet startujících, tak pojedou stejným systémem jako elektry.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
V den závodů bude areál otevřen od 8:00.
Od 8:00 do 10:00 je volný trénink.
v 10:10 je rozprava
v 10:30 začíná první kvalifikační jízda první skupiny

REGISTRACE
Přihlásit se bude možné skrze přihlášku na myrcm.ch do pátku 16:00.
Za pozdější přihlášení je sankce 100,- Kč.

Potvrzení registrace a platba startovného probíhá ráno před závodem do 9:30!

Startovné: 1/8 – 400,- Kč; 1/10 – 300,- Kč
Junioři mají slevu 100,- Kč
Sleva za druhou kategorii 100,- Kč

Zvláště při jednotlivých závodech vyhlašujeme juniory do 15 let. Prosíme, aby každý kdo splňuje tuto podmínku, měl v přihlášce za svým příjmením zkratku JUN.

BEZPEČNOST
Lipo baterie mohou být použity pouze 2S (2x2S nebo 4S pro 1/8). Pokud někdo způsobí díky vzplanutí či výbuchu baterií jakoukoliv škodu pořadateli, nebo ostatním závodníkům, tak tuto škodu bezodkladně uhradí.

Každý je povinen nabíjet baterie v LiPo ochraném bagu – zvyšujete tím bezpečnost především svojí.

Každý závodník má za povinost dbát na bezpečnost svojí, všech ostatních účastníků závodu i osob třetích stran a tomu přizpůsobit své chování a řízení modelu především na trati, ale i mimo ni. V případě, že závodník způsobí škodu nebo újmu na zdraví jakékoliv osobě (ostatní závodníci, diváci), tak je povinen se s poškozeným domluvit na vyrovnání.

S těmito body závodník bezvýhradně souhlasí při zaplacení startovného.

ETIKA, PŘÍPRAVA K JÍZDĚ A NASAZOVÁNÍ
Systém nasazovaní je klasický – jezdci co dojeli jdou nasazovat další jízdu. Pouze malá zvláštnost je, že osminové skupiny se nasazují mezi sebou. V kategorii 1/8 neakceptujeme nasazovače v podobě velmi malých dětí! Pokud kategorii jezdí velmi mladý jezdec, tak je na závodech zcela jistě se svým otcem, který musí nasazovat místo něho!

Každý poté co dojede svoji jízdu, vypíná svůj model a jde ihned nasazovat! Každý dobře ví, jak je nepříjemné, když volný trénink před jízdou stráví na zádech, protože široko-daleko není připravený žádný nasazovač.

Pokud nasazovač nasazuje vybouraný model, tak je povinen neohrozit žádný projídějící model. Tzn. nevbíhá do dráhy jak blázen, ale nejdříve se rozhlédne, aby neohrozil sebe ani žádný model. Ten co projíždí nemůže za to, že se někdo předním vysypal.

Pokud nasazovač opravuje rozbitý model, tak to dělá zásadně mimo dráhu (aby nikomu nepřekážel) a především u toho dále sleduje svůj úsek dráhy. Nemůže se stát, že z důvodu opravy nenasadí další vybouraný model.

Pravidelně hlásíme kolik času zbývá do konce jízdy, jaká je další skupina a na nástěnce je časový rozpis. Tudíž každý jezdec musí dobře vědět v kolik jede a být na to připraven. Chceme tedy apelovat na jezdce, ať nastupují na svojí jízdu s předstihem. Na všech větších závodech je standart, že jedna skupina končí svojí jízdu a již minutu do konce pod tribunou stepují jezdci z další skupiny.

Pokud na vás musíme čekat, než se dostavíte na svoji jízdu nebo na post nasazovače, tak zdržujete všechny okolo a závody se zcela zbytečně protahují. Pokud na někoho budeme čekat nepřiměřeně dlouho, tak mu bude škrtnut nejlepší dosažený výsledek z celých kvalifikací, nebo finálových jízd (nikoliv do té doby, ale z celého dne).

Nasazovači ani jezdci neopouští svojí pozici na tribuně nebo dráze, dokud není ohlášený konec jízdy = chovají se ohleduplně k jezdcům, kteří svoji jízdu ještě nedokončili.

Rozhodčí má vždy pravdu. Nemusí všechno vidět. Můžete s ním nesouhlasit.

Nebudeme na našich závodech tolerovat jakékoliv nepřiměřené emocionální výlevy směřující na jakoukoliv osobu účastnící se závodů. Je zde spousta juniorů, kterým rozhodně neprospívá dlaždičské prostředí.

Uvažujte, chovejte se a dělejte věci tak, jak by jste chtěli, aby se ostatní chovali k vám!