Pozvánka na Valnou hromadu RCAČR 2015

Igor Vlahovič


Vážení přátelé modeláři,

dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu, která se koná v sobotu 12. prosince 2015 od 10:30 hod. v Olomouci na adrese: Best Western Hotel PRACHÁRNA, Křelovská 91, 779 00 Olomouc, Telefon : +420 585 411 271, GPS : 49°36´28.911“N, 17°12´59.918“E, www.hotel-pracharna.cz
Klíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubu dle uhrazených členských příspěvků za rok 2015. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro Valnou hromadu. Podmínkou pro účast klubu jsou uhrazené poplatky za členství a členy klubu. Delegáti jsou povinni se při prezentaci prokázat občanským průkazem. Pro zastoupení člena na Valné hromadě je nutné, dle rozhodnutí VV, doložit podepsaný originál plné moci.

Program Valné hromady 2015:

1 – zahájení VH
2 – volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu
3 – zpráva předsedů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období
4 – zpráva prezidenta o činnosti VV a RCAČR za uplynulé období vč. informace o hospodaření RCAČR
5 – zpráva revizní komise
6 – vystoupení kandidátů na prezidenta a předsedy sekcí, diskuze
7 – zpráva volební a mandátové komise
8 – volba prezidenta a členů VV
9 – změny Stanov RCAČR
10 – zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH
11 – odhlasování data a místa konaní příští Valné hromady a závěr

Prosím, přistupte k účasti na Valné hromadě RCAČR a především k návrhu kandidátů zodpovědně. Ve svých funkcích nechtějí dále pokračovat Jan Sonntag, Libor Novotný, Miroslav Jurenka, Zdeněk Beneš a možná i další – pokuste se u Vás v klubu projednat a navrhnout nové vhodné kandidáty. Jde o budoucnost RC Autoklubu České republiky.

Více informací obdrželi předsedové klubů do své e-mailové schránky.

POČTY  ČLENŮ KLUBŮ REGISTROVANÝCH V RCAČR 2015 / MAX POČTY ZÁSTUPCŮ NA VH 2015 k 6.11.2015:

Poř.č. RC klub členství 2015 v RCAČR max zástupců na VH
1. 1.PTS Táborník 3 1
2. AMK Malá Skála 45 9
3. ARC Slavkov 10 2
4. Auto RC Olomouc 11 3
5. Bohemia Racing 12 3
6. Cody’s Team 3 1
7. JK Cars Team 7 2
8. MK Veselí n/Lužnicí 6 2
9. MODELKLUB RK 6 2
10. Modelklub Svitavy 18 4
11. Moravia RC Racing Team 11 3
12. PRAKTIC MK 4 1
13. Racing club Zlín 13 3
14. RC AUTA LTM 3 1
15. RC autoklub Blansko 15 3
16. RC AUTOKLUB STAŘEČ 5 1
17. RC Autoklub Třebíč 7 2
18. RC Car Ostrava 27 6
19. RC Club Radotín 12 3
20. RC Divoké Jelení 10 2
21. RC Modell Car Club BRNO 7 2
22. RC offroad Klub Kolín 5 1
23. RC sport Březí 22 5
24. RC Team Zábřeh 4 1
25. RCA Trutnov 8 2
26. Team Rebels 16 4
27. X-treme rc 13 3
celkem 303 72

 

Zdroj textu: rcacr.cz