MMM2016 reportáž pořadatele

Jiří Vaněk


""

Malá měřítka RC aut (1:18-1:24-1:28-1:32) zaujímají solidní místo i v konkurenci větších modelů, cíleně se jim věnuje řada nadšenců a specializovaných klubů po celém světě. Velkého rozvoje dosáhla tato kategorie s příchodem oblíbených a propracovaných výrobků firmy Kyosho Mini-Z Racer v měřítku přibližně 1:28. Malá měřítka RC aut jsou nenáročná na prostor, velikost dráhy, jezdí se v krytých prostorách a tedy nejsou závislá na rozmarech počasí, vyplňují zimní období v období říjen až duben a v neposlední řadě svými rozměry a obratností přispívají k dokonalému zvládnutí pilotáže auta na trati natolik, že většinou piloti přecházející z malých měřítek na větší nemají sebemenší problém, zatímco opačný přechod bývá obtížnější. Radostné je konstatování, že Česká Republika i Slovenská Republika patří v malých měřítcích RC aut k úspěšným organizátorům řady podniků a naši piloti dosahují velmi zajímavých výsledků i na mezinárodním poli.

Máte zájem se k nám připojit, ale nevíte kam na závody ?

Vrcholem sezony je celorepublikové a mezinárodní Mistrovství. Mezinárodní Mistrovství Micro RC aut se tradičně již několik roků jezdí na kobercových tratích a jako jednorázová akce je nevšední příležitostí k setkání všech klubů a jezdců z ČR a SR, kteří se této kategorii RC aut věnují.

Pořádajícím klubem Mistrovství se letos poprvé stal RC Team Vysoké Mýto, který má organizační zkušenosti s pořádáním závodů seriálu Grand Prix Mini-Z Cup, Českého poháru Mini-Z a řady leteckomodelářských akcí. Místem konání Mezinárodního Mistrovství Micro RC aut v roce 2016 (dále jen MMM2016) se staly České Heřmanice, obec 7 km východně od Vysokého Mýta. Díky pochopení obecního zastupitelstva bylo možno Mistrovství uspořádat v tamním Kulturním domě. Místní KD disponuje dostatečně důstojnými prostorami pro konání takových závodů a také jej z tohoto pohledu máme několikrát dobře ověřený. Termín MMM2016 byl stanoven na: 22-24.1.2016 tak, aby vyhovoval obci České Heřmanice, možnostem pořadatelů a samozřejmě s co největším ohledem na soutěžící účastníky.

""

""

""

Přípravě MMM2016 jsme věnovali prakticky celý rok. Zdánlivě to tak nevypadá, ale podobná akce skutečně vyžaduje velký objem přípravných prací a řadu drobných kroků, pokud má být cílem zájemce zaujmout, získat včas jejich registrace a přitáhnout silnou konkurenci v podobě špičkových pilotů z různých klubů.

Do MMM2016 se zaregistrovalo 46 soutěžících a 100 aut na sobotu, 10 soutěžících a 15 aut na neděli. Realita na místě pak byla 39 soutěžících a 87 aut v sobotu, 7 soutěžících a 11 aut v neděli.

Větší počet aut na sobotní závod MMM2016 včetně 6ti soutěžních kategorií (Stock, Retro, F1, Truck, Open, Expert) nás přimělo popřemýšlet o takovém formátu a organizaci závodů, které by soutěžícím, kteří vážili často dlouhou cestu, zaručilo spravedlivé, ale rychlé rozřazení do finálových skupin, ve finálových skupinách dostatečné poježdění a přitom ještě včasný návrat domů.

Z těchto důvodů jsme pro pořádání MMM2016 přistoupili k několika zásadním opatřením.
Opatření v oblasti sdílení informací a propagace akce:
• Od počátku byla naším cílem včasná registrace soutěžících, abychom měli přehled o zájmu o Mistrovství i o účastnících samotných. Motivací bylo počet zařazení do slosování tomboly. Při registraci do konce září byl soutěžící 3x ve hře o pěkné ceny v tombole, při registraci do konce října 2x, do konce listopadu 1x. Při pozdější registraci už nárok na zařazení do tomboly pozbyl. Většina pilotů byla do konce listopadu registrována a to nám umožnilo velmi dobrou pořípravu závodu v měřícím SW.
• Téměř po celý rok jsme se snažili o MMM2016 dobře informovat na webových stránkách pro tento účel speciálně zřízených. Průběžně sdílené informace byly poměrně dobře sledovány návštěvníky webu.
• Snažili jsme se osobním příkladem a osvětou při účasti na závodech jiných klubů o chystaném MMM informovat.
Další opatření jsme zavedli pro vlastní závod pro Kvalifikaci a Finálové jízdy:
• Hrubé rozřazení pilotů do kvalifikačních skupin jsme provedli vlastním odhadem výkonnosti pilota podle toho, jak jej známe. Cílem bylo do kvalifikačních skupin rozřadit piloty přibližně podobné výkonnosti.
• Kvalifikaci samotnou jsme zcela pozměnili oproti zažitým postupům a naším modelem kvalifikace byl 4 minutový prostor daný každé kvalifikační skupině (7 až 10) rozřazených pilotů při níž pilot mohl libovolně podle svého uvážení absolvovat jakýkoliv počet kol, nejméně však tři kola. Měřicí SW následně každému pilotovi sečetl tři nejlepší časy na kolo, které pilot během své kvalifikační jízdy najel. Nemusela to být kola po sobě jdoucí. Tím mohli piloti kvalifikaci absolvovat v naprostém klidu, bez nervů, jedno nepovedené kolo nic neznamenalo, prostě se šlo na další pokus. Kromě ušetřených nervů pilotů jsme dosáhli velmi kvalitního a důstojně vypovídajícího rozřazení pilotů do finálových jízd, ušetřili jsme i mnoho času hned na začátku dne a vyhnuli jsme se i protestům, protože v takto pojaté kvalifikaci prostě vůbec nebyl důvod nějaký incident řešit.
• Finálové jízdy jsou to, co piloty zejména zajímá. Rychle jsme se k nim propracovali naším modelem kvalifikace a pak už jsme se po zbytek dne mohli věnovat 7mi minutovým finálovým jízdám v několika kategoriích.
• A hlavně – vědouce, že naděje každému musí žít až do poslední chvíle, jasným heslem dne je „…i poslední z kvalifikace může vyhrát“ !

""
Na závodech obvykle řešíme nasazování aut, i s tím bylo potřeba něco udělat:
• Pro MMM2016 jsme využili systém, který už 6 let úspěšně praktikujeme v seriálu GP: nasazují ti, co jedou následující jízdu. Tito piloti se na své nahazování dostavují s již připraveným autem a vysílačem, ty si odloží na odkladním stolku Technické kontroly a jdou nahazovat.
• Pověřený technický komisař může využít dobu, kdy si nahazovači plní své povinnosti kolem trati k tomu, aby jejich auta ještě před jízdou zkontroloval.
• Po ukončení své nahazovací povinnosti si nahazovači berou své auto a vysílač a ihned mohou položit auto na trať a řadit se na start své vlastní rozjížďky, zatímco ti co právě dojeli svoji jízdu si odebrali svá auta z trati a v klidu odcházejí do depa nabíjet baterie a dělat údržbu svých aut bez dalších bezprostředních povinností.

""

""

""

Všechna zmíněná opatření potvrdila svoji účinnost a tak jak jsme denní program MMM2016 včas započali i přesně podle plánu skončili.

Sobotní závod:

První soutěžící pro sobotní závody RC aut měřítek 1:24-1:28-1:32 se začali sjíždět již v pátek 22.1.2016 po 14.hodině a testovalo se a ladilo, povídalo a popíjelo pivko z přilehlé restaurace až do půlnoci. Většina účastníků využila noclehu na sále, ti náročnější ve vysokomýtských pensionech a místní si na noc odskočili domů.
V sobotu ráno jsme do 8:30 hodin dokončili poslední registrace pilotů. Při registraci každý z pilotů obdržel dvě stravenky, na polévku a gulášek. Od 8:30 následoval brífink pilotů se společným focením modelů na trati za úvodního slova starosty obce Pavla Eliáše. Pak již ředitel závodu seznámil účastníky s organizačními detaily. Dopředu avízovanými originalitami Mistrovství byl režim kvalifikací „na tři nejrychlejší kola“ a způsob střídání nasazovačů aut systémem „nahazuje ten, kdo jede potom“.

""

""

Trať byla navržena jako rychlejší, ale s technickými pasážemi, dimenzovaná pro současnou jízdu 7-10 aut, na rovince široká 2 metry. Na trati jsme vytvořili dvě depa, pro najetí aut start a pro odstavení aut po jízdě. Ze stolku technické kontroly si pilot položil své auto do startovního depa a odešel se postavit na své stanoviště, následně s autem vyjel na trať. Po jízdě pilot zajel do depa na konci rovinky, odstavil auto, opustil své stanoviště, odebral auto a v klidu odešel nabít baterky a sednout si ke svému stolu. Jednoduchá čistá logistika, žádný stres pro ty, co svou jízdu dojeli a nyní mají hlavu plnou nabíjení baterií a naléhavé potřeby seřizovat své auto. Prostě se těmto věcem ihned mohou jít věnovat ke svému stolku.

""

""

""

""

""

Pro každého pilota jsme měli připravena dostatečně prostorná pracoviště, celkem 60 stolů 80×120 cm.

""

""

Výsledky jsme po každé jízdě tiskli a vyvěšovali na tabuli. Soutěžící tedy mohli mít dokonalý přehled o svých výkonech.
Soutěžící měli možnost doplnit svůj materiál na stánku ALS Racing, kde bylo dostatek mechových pneumatik, převodů či disků.

""

""

Podpořit pražské piloty přijel Alan Tretera, který za obchod Pecka-Modelář věnoval i několik pěkných karoserií do tomboly.
Celý sobotní program byl vysílán on-line zásluhou Igora Vlahoviče na Masters.cz.
Jízdy aut jsme natáčeli na kameru pro případ řešení případného protestu.

""

""

V tréninku jsme na trati měli možnost uvidět i karoserii autobusu Karosa 706 RTO, kterou jsme předvedli pro pobavení a obveselení účastníků Mistrovství a příchozích diváků.

""

""

Pro finálové jízdy byla auta označena samolepkami se startovními čísly, která pilotovi připomínala, kde bude jejich pozice na startovním roštu a traťovým maršálům umožňovala lepší orientaci mezi auty při závodě.
Kvalifikační jízdy na 4 minuty proběhly bezvadně a velmi rychle jsme měli k dispozici pořadí pro rozřazení pilotů na Finálové jízdy.

""

""

Výsledky:
Bezprostředně po dojetí poslední finálové jízdy byly k dispozici výsledky a o několik minut později proběhlo vyhlášení vítězů a předání pohárů, medailí a diplomů.

""

""

Kategorie Formule 1 M24
Jediná kategorie, která se jela na jedinou finálovou jízdu, ta ovšem trvala rovných 20 minut. Někteří piloti, kteří nejeli tuto kategorii a neměli povinnosti nasazovačů využili této dvacetiminutovky o odebrání oběda. U kategorie F1 je omezen výběr motorů, převodů, akumulátorů a průměrů kol. V kategorii soutěžilo 8 pilotů. Startovní pole bylo celkově pěkně vyrovnané, piloti najeli 117 až 104 kol. Závod formulí však přesto měl jednoznačného vítěze, se 117 najetými okruhy zvítězil Per Jaremejko (RC ValMez), před L.Kliským a M.Kumičakem, oba 111 najetých kol.

""

Kategorie Stock M28
Kategorie aut s nejslabším motorem, MZ09P. V kategorii soutěžilo dobře obsazené startovní pole 21 pilotů. Zde byly výsledky velmi těsné, boje nárazník na nárazník.
S 84 najetými okruhy zvítězil Petr Dvořák (RC Team Vysoké Mýto), před Janem Prchalem (83 kol) a Radanem Štráchalem (82 kol). Ovšem i pořadí na dalších pozicích bylo skutečně velmi těsné.
V kategorii Stock hodnotíme i věkové kategorie, nejlepšími byli:

  Podkategorie Junior ml. :   Petr Sibeke   TRCA Třebechovice pod Orebem
  Podkategorie Junior st. :   Petr Dvořák   RC Team Vysoké Mýto
  Podkategorie Senior   :   Juraj Matter   Bratislava
  Podkategorie Old Star  :   Radan Štráchal  1.Mini-Z Racer CR

""

Kategorie Truck M32
Trucky jsou se svými originálními karoseriemi divácky velmi atraktivní. Zvláštností kategorie je i to, že zde jedou současně dvě výkonnostní úrovně TruckStock a TruckOpen. V kategorii soutěžilo 13 pilotů. U kategorie TruckStock je omezen výběr motorů, převodů, akumulátorů a průměrů kol. Další originalitou je, že Trucky jedou na 3x 15 minut a v průběhu každé jízdy musí soutěžící 2x zajet do depa a nasadit na vysílač kolíček, než může pokračovat dále.
Výsledky byly zajímavé, poznamenané převracením některých kamionů na nagripované stopě trati.
V absolutním pořadí zvítězil Libor Prchal (TruckOpen, 186 kol, RC Team Vysoké Mýto), před Janem Prchalem (TruckStock, 181 kol) a Jiřím Vaňkem (TruckOpen, 180 kol).
V kategorii TruckStock zvítězil Jan Prchal (RC Team České Budějovice) před Petrem Sibeke a Jakubem Vaňkem.
V kategorii TruckOpen zvítězil Libor Prchal (RC Team Vysoké Mýto) před Jiřím Vaňkem a Petrem Dvořákem.

""

""

Kategorie Retro M24
Karoserie Retro jsou doma dělané. Poprvé se ve startovním poli objevila karoserie spideru NSU tištěného na 3D tiskárně. Na trati ji představil Petr Sibeke. U kategorie Retro je omezen výběr motorů, převodů, akumulátorů a průměrů kol.
V kategorii soutěžilo 8 pilotů. Zvítězil Jiří Vaněk (RC Team Vysoké Mýto, 88 najetých kol) před Petrem Sibeke (86 kol) a Jakubem Vaňkem (83 kol).

""

Kategorie Expert M24
Poměrně volná kategorie, rychlá, první dva soutěžící dokázali pokořit hranici 100 najetých okruhů. V kategorii soutěžilo 9 pilotů. Zvítězil Petr Grof (Liberec, 105 najetých kol) před Liborem Prchalem (100 kol) a Petrem Dvořákem (95 kol). Petr Grof ukázal své kvality, pohled na jeho jízdu byl zážitkem.

""

Kategorie Open M28
Další rychlá auta, i zde vítěz pokořil hranici 100 najetých okruhů. Nejlépe obsazená kategorie dne. V kategorii soutěžilo 25 pilotů. Zvítězil Petr Grof (Liberec, 103 najetých kol) před Petrem Dvořákem (99 kol) a Liborem Prchalem (96 kol). Petr Grof i zde ukázal své kvality a zaslouženě zvítězil.

""

Nejmladším účastníkem MMM2016 se stal Radek Šajn (2005) a nejstarším Z.Janoš (1956), je mezi nimi rozdíl 50 let zkušeností. Důležité je, že zálibu mají společnou a že je potenciál celoživotně nabité zkušenosti předat mladé generaci.

""

Na závěr proběhla tombola. Ceny, myslím, byly velmi pěkné. Rozdělili jsme 18 nových karoserií, diferenciály, akumulátory, a další pěkné ceny. Splnili jsme slovo, tombola byla tříkolová. Ve druhém kole M.Kotraba vyhrál karoserii Kyosho Toyota TS-020 Le Mans. Ve třetím kole, tedy těch, co se do závodů zageristrovali již do konce září, vyhrál pěkný kvatrocopter Juraj Matter.
Nakonec se však, díky vstřícnosti sponzorů, malého dárečku dostalo i na všechny ostatní, i ty zaregistrované později než byl stanovený limit pro možnost se o tombolu ucházet.

""

""

Zvláštní ocenění získal Zdeněk Janoš, kterému jsme za jeho celoživotní přínos v oblasti stavby modelů a pořádání závodů RC aut věnovali nádherný model slavné závodní Škody 130 RS v dokonalém maketovém provedení a měřítku 1:18. Model věnoval Míla Kotraba/MK MiKy.

""

Nedělní závod:

Kategorie M1:18 je bohužel poněkud na ústupu. Přesto se sešlo několik nadšenců, kteří u příležitosti MMM2016 oprášili své modely a s láskou je povodili po trati.

""

""

""

Kategorie Formule 1 M18
V kategorii soutěžili 4 piloti. Zvítězil Luděk Aschenbrenner (78 kol) před Zdeňkem Janošem (76 kol) a Mirkem Pazderou (70 kol).

Kategorie Stock 2WD M18
V kategorii soutěžili 4 piloti. Zvítězil Libor Holub (82 kol) před Petrem Jaremejkem (78 kol) a Mirkem Pazderou (78 kol).

Kategorie Stock 4WD M18
V kategorii soutěžili 3 piloti. Zvítězil Marek Schiller (89 kol) před Luďkem Aschenbrennerem (83 kol) a Liborem Holubem (83 kol). Zajímavostí je, že mezi 2. a 3.pilotem byl po 12ti minutách jízdy rozdíl pouhých 0,772 sekundy !

Kategorie Open M18
Tato kategorie zůstala bez vítěze, pro nedostatek soutěžících byla zrušena.

Závěrem:

Mezinárodní Mistrovství Micro RC aut 2016 je za námi.

""

""

Mistrovské tituly pro rok 2016 kategorií M1:24/28/32:
=====================================================
Kategorie Stock      : Petr Dvořák     RC Team Vysoké Mýto
Podkategorie Junior ml. :  Petr Sibeke RCA Třebechovice pod Orebem
Podkategorie Junior st. :   Petr Dvořák   RC Team Vysoké Mýto
Podkategorie Senior   :   Juraj Matter   Bratislava
Podkategorie Old Star  :   Radan Štráchal  1.Mini-Z Racer CR
Kategorie Formule 1    : Petr Jaremejko   RC ValMez    	
Kategorie Retro      : Jiří Vaněk     RC Team Vysoké Mýto
Kategorie Truck-Open    : Libor Prchal    RC Team Vysoké Mýto
Kategorie Truck-Stock  :   Jan Prchal   RC Team České Budějovice
Kategorie Expert      : Petr Grof      Liberec
Kategorie Open       : Petr Grof      Liberec

Mistrovské tituly pro rok 2016 kategorií M1:18:
===============================================
Kategorie Formule 1: Luděk Aschenbrenner  ALS Racing
Kategorie Stock 2WD: Libor Holub      RC Team Rychvald
Kategorie Stock 4WD: Marek Schiller    Moravská Třebová

Děkujeme všem za fair-play soutěžení na trati.

Poděkování patří našim sponzorům a partnerům, bez jejichž pomoci by pořádání podobného podniku nebylo možné. Těmi v našem případě jsou:
Iveco Czech Republic, a.s., AK JUDr.Eva Vaňková, Pecka-Modelář, ALS Racing, MK Zubří, MK MiKy, tiskárna G.Tisk VM a RC Team VM.

Velmi nám vyšlo vstříc MK Zubří zapůjčením koberce a mantinelů, Míla Kotraba/MK MiKy, který se zhostil přípravy časomíry a časových plánů dne, Pavel Blažek zajištěním pohárů a Aleš Blecha zajištěním plastových okenních profilů, ze kterých jsme připravili mantinely trati.

Zvláštní uznání patří Janu Rensovi z Českých Heřmanic za technickou pomoc s přípravou sálu a jeho vybavení.
Velkou práci odvedl Míla Kotraba, který se svým měřicích SW dokonale dodržel všechny postupy, které jsme si dohodli a rovněž splnil časový plán dne.
Oba dostali dárkové tašky se zajímavým obsahem.

""

""

Mistrovství v Českých Heřmanicích zaznamenalo rekordní účast soutěžících a zejména díky sobotním závodům a kategoriím.

Následnictví pro rok 2017 přebírá Cody´s Racing Team a 3-5.února 2017 se sejdeme v Bystřici pod Hostýnem.

Rosťovi Klementovi, který již podruhé vstupuje do téže vody a moc dobře tedy ví, co jej čeká, přejeme pevné nervy a podporu jeho kolegů a partnerů.

My ostatní jej nejvíce můžeme podpořit tím, že s účastí na Mistrovství 2017 v Bystřici pod Hostýnem budeme počítat, poznamenáme si jej do svých kalendářů, včas se zaregistrujeme a pak i skutečně na závod dorazíme. Organizace podobného podniku je velmi náročná a naše komunita soutěžících není velká. O to více bychom se měli snažit na podobné akce celorepublikového a mezinárodního charakteru jezdit a jejich organizátory a vlastně i samu existenci a budoucnost naší kategorie RC aut malých měřítek tím maximálně podporovat.

Šťastnou cestu domů !

Přílohy a odkazy:

Hodnocení, ohlasy soutěžících a účastníků MMM2016 na Facebooku.

Fotogalerie a články k MMM2016 od různých autorů.

Výsledkové listiny:

RCM výstupy všech kategorií M1:24/28/32

Formule 1:
""

Stock28:
""

Truck32:
""

Retro24:
""

Expert24:
""

Open28:
""

RCM výstupy všech kategorií M1:18

Formule18:
""

Stock 2WD:
""

Stock 4WD:
""