Vzpomínky…Výročí – 6.leden 1990

Antonín Hráček


Dovoluji si připomenout jednu událost, která byla kdysi velice důležitá, v současné době se bere jako samozřejmost.

Už  je to víc jak jedna generace (28 let), kdy jsme se s Jardou Červenkou v prosinci 1989 dohodli, že už dál nechceme být součástí modelářského svazu a vytvoříme samostatnou organizaci. Prohlásili jsme se (my dva!) za přípravný výbor  Československého RC autoklubu, napsali „Prohlášení s pozváním…“a rozeslali ho na RC autokluby po celé republice.

No a 6.ledna 1990  v Městečku n/Sáz. se zástupci asi 50-ti RC autoklubů dohodli na vytvoření samostatné organizace – RC autoklubu ČSFR. Dál už to bylo na mě. Soutěžní pravidla se převzala z PEJ, ve Zlíně se založil účet v České spořitelně, napsal jsem první Stanovy a zaslal s žádostí o registraci organizace ( klubu ) na ministerstvo vnitra do Prahy. Potřebovali jsme se ale především zajistit ekonomicky. Mohli jsme být samostatní a „žít“ z členských příspěvků, nebo se stát součástí Českého autoklubu. Další možností bylo začlenění do STSČ ( Sdružení technických sportů a činností ). To se stalo novou organizací po zrušení Svazarmu  ( 24.března 1990 ve Zlíně ) a sdružovalo technické sporty, do té doby ve Svazarmu začleněné. 10. května 1990 jsem byl pozván na zasedání Prezidia STSČ v Praze, abych obhájil žádost o začlenění a představil činnost našeho klubu. V Praze jsem byl od rána, ale na jednání mě pozvali až odpoledne. Měl jsem připravenou písemnou obhajobu a navíc jsem si sebou přivezl i RC auto 1:8. I to nám nakonec pomohlo k tomu, že nás do STSČ přijali, jako sedmnáctý klub.

Už před tím – 12.dubna – jsem obdržel pozvání od prezidenta EFRY ( evropské organizace RC aut ) pana Van der Lindena na zasedání Prezidia EFRY v listopadu v Bruselu. A zároveň pozvání našich závodníků na Mistrovství světa družstev v létě do Turkheimu v Německu. V Německu jsem se s panem Van der Lindenem setkal osobně.

Do Bruselu jsem v listopadu odjížděl s tlumočníkem, autem po vlastní ose. Přivítání bylo úžasné. Na začátku jednání prezidia vyzval pan Linden ostatní účastníky aby povstali a potleskem přivítali přátele z Československa, kteří se členy EFRY stali před několika měsíci, jako první ze států bývalého socialistického bloku.

Podrobněji k událostem v roce 1990 na masters.cz – Seriál – Vzpomínky na začátky – rok 1990