Velkoopatovický Off road race

Jaroslav Kopecký


Seriál odjedeme na naší domovské dráze ve Velkých Opatovicích

5.5./ 16.6./ / 11.8. / 2.9. – vyhlášení celého seriálu /

Pravidla závodu :

Termín závodů :
– sobota 05. 5. 2018

– sobota 16. 6. 2018

– sobota 11. 8. 2018

– neděle 02. 9. 2018

 

 1. Organizační složka závodu

1.1. Modelklub Velké Opatovice z.s. pořádá seriál závodů rádiem řízených modelů Buggy 1:10 a Buggy 1/8. Každý závod je pořádán jako jednodenní. Seriál závodů složený ze čtyř závodů. Celkové výsledky seriálu budou počítány ze tří závodů.

1.2. Velkoopatovický Offroad Race  je vypsán pro následující kategorie:

 • Buggy 4WD
 • Buggy 2WD
 • Truck 2WD
 • Short course 2WD
 • Buggy 1/14
 • Buggy 1/8 El
 • Buggy 1/8 IC

 

1.3. Pokud bude kdokoli z pořadatelů fyzicky nebo slovně napaden závodníkem nebo jeho doprovodem bude vyloučen ze závodu.

1.4. Závodníci jsou povinni závodit tak aby nedělali škodu druhým! Pokud ke škodě dojde, může poškozený požadovat náhradu škody na bezohledném závodníkovi.

1.5. Pokud se závodníci mezi sebou nedokáží domluvit, může záležitost řešit pořadatel akce a to po složení nevratné kauce 1000 Kč.

 

 

 1. Časový harmonogram

2.1. V den závodu bude dráha otevřena od 7:00, volný trénink od 7:00 do 8:45 hodin. Od 9:30 hodin začínají kvalifikační jízdy jednotlivých skupin a finálové jízdy.

2.2. Pořadatel provede takové opatření, které zajistí, že při volném tréninku bude na dráze max.12 jezdců.

2.3. Trénink bude organizovaný, dle kategorií.

 1. Přihlášky a startovné

3.1.  Pro včasné přihlášení platí následující ustanovení:

 • 200,- Kč startovné za první kategorii
 • 150,- Kč startovné za druhou kategorii
 • 100,- Kč startovné v kategorii žáků a jezdců starších 60 roků (za každou kategorii)

Při registraci k závodu doporučuji upozornit na zapsaní správného začlenění – žák !

3.2.  V případě, že se závodník přihlásí až v den závodu, zaplatí ke startovnému poplatek ve výši 100,- Kč.

3.3.  Závodník je povinen se přihlásit k závodu minimálně 15 hodin před závodem.

3.4. Každý závodník je povinen mít personální čip AMB, pořadatel není povinen zajistit jezdci personální čip.

 1. Organizace závodu

4.1. Závodník je v závodě hodnocen momentem nastoupení k jedné jízdě kvalifikace, startovné nelze později vracet.

4.2. Délka jízdy na 5 minutové kvalifikace a finále pro kategorii 1/10. Pro kategorii 1/8 doba jízdy kvalifikační jízdy 5min, finálové jízdy 10min. V případě menšího počtu závodníku může být délka jízdy prodloužena.

4.3. Každý závodník absolvuje 3 kvalifikační rozjížďky.

4.4. Počítá se jedna nejlepší rozjížďka (nájezd – počet kol a dojezdový čas). Start do další jízdy kvalifikace je dle dojezdu předcházející jízdy.

4.5. Umístění jezdce pro finálové jízdy je tvořeno nejlepším nájezdem v kvalifikaci. Na základě konečné tabulky budou závodníci rozděleni do finálových skupin po 10ti do finálových jízd A,B,C,D popř. dalších. Poslední finálová skupina bude mít 11 nebo 5 jezdců v závislosti na počtu jezdců v dané kategorii. Do počtu 5ti jezdců se vždy přiřadí jezdci z předcházejícího finále.

4.6. Finálové jízdy se jedou 3x ve všech finálových skupinách.

4.7. Hodnocení ve finále – ve finálové jízdě budou za umístění přiděleny body tzn. za 1. místo 1 bod, za 2. místo 2 body až do 10 místa. Nejhorší výsledek se škrtá, vítězí závodník s nejnižším součtem bodů, v případě rovnosti bodů, rozhoduje nejlepší započítané pořadí z finálových jízd, v případě shody lepší dosažený výsledek v započtené finálové jízdě.

4.8. Pokud závodník nenastoupí k žádné z finálových jízd, do které se kvalifikoval, bude ve svém finále počítán jako poslední.

 

Závodů se účastním na vlastní nebezpečí a zavazuji se dodržovat veškeré bezpečnostní a organizační pokyny dané pořadatelem.

Účastí na závodech souhlasím s fotografováním zúčastněných.

 

Za Modelklub Velké Opatovice

Jaroslav Kopecký