MR Cup pravidla

Aleš Horák


1. Organizační složka závodu

1.1. MR cup je pořádán ve spolupráci s kluby Rc Blansko, RC MCC BRNO a ARC Slavkov řízených modelů aut Electric Track 1:10. Jednotlivé závody jsou pořádány jako jednodenní. Celkový vítěz bude vyhlášen na posledním závodě. Do celkového

pořadí se započítává pět nejlepších výsledků z jednotlivých závodů. 1.2. MR cupu jsou vypsány následující kategorie:

Electric Track 1/10 MODIFIED  Electric Track 1/10 STOCK  Electric Track 1/10 HOBBY  Electric Track 1/10 FORMULE  Electric Track 1/10 GT  Electric Track 1/10 GT PRO 10

1.3. Na jednotlivých závodech budou vyhlášení  Prvních pět v každé kategorii

První tři Žáci – jezdci, kteří v roce 2019 dovrší 12 roků (narozen 1.1.2007 a později)

První tři JUNIOŘI – jezdci, kteří v roce 2019 dovrší 19 roků (narozen 1.1.2000 a později)

nejlepší 50+ jezdec, který v roce 2019 dovrší 50 roků (narozen 1.1.1969 a později)

1.4. Pokud nebudou alespoň tři jezdci věkové kategorie, budou vyhlášeni všichni 1.5. Pokud bude kdokoli z pořadatelů fyzicky nebo slovně napaden závodníkem nebo jeho doprovodem bude vyloučen ze závodu.

1.6. Závodníci jsou povinni závodit tak, aby nedělali škodu druhým!

1.7. V celkovém pořadí seriálu budou u všech kategorií vyhlášeni  Prvních pět v každé kategorii

všichni ŽÁCI, co se dostaví na poslední závod – jezdci, kteří v roce 2019 dovrší 12 roků (narozen 1.1.2007 a později)

všichni JUNIOŘI, co se dostaví na poslední závod – jezdci, kteří v roce 2019 dovrší 19 roků (narozen 1.1.2000 a později)

nejlepší 50+ jezdec, který v roce 2019 dovrší 50 roků (narozen 1.1.1969 a později)

 

2. Časový harmonogram

2.0. Trať bude otevřena vždy nejpozději do 17h v pátek (v Brně v sobotu) před závodem. Pokud podmínky dovolí, bude cukr již na tento trénink. Trénink bude ukončen nejpozději v 21h – nebo dle možností pořadatele.

2.1. V den závodu budou areály otevřeny od 7:00, volný trénink od 7:00 do 9:00 hodin. Od 9:30 hodin začínají kvalifikační jízdy jednotlivých skupin a finálové jízdy.

2.2. Pořadatel provede takové opatření, které zajistí, že při volném tréninku bude na dráze max.10 jezdců.

2.3. Trénink bude organizovaný, dle kategorií !

2.4. Po kvalifikacích 15-20min na vytvoření skupin a oběd. Závod nebudeme zbytečně natahovat, ale vše má svůj čas. Předpokládaný konec i s vyhlášením do 16-17h (spíš dřív v závislosti na počtu jezdců).

 

3. Přihlášky a startovné

3.1. Pro včasné přihlášení platí následující ustanovení:  250,- Kč startovné za první kategorii

150,- Kč startovné v kategorii žáků, juniorů a jezdců starších 60 let  100,- Kč startovné za druhou kategorii – pro všechny

páteční trénink může být zpoplatněn

3.2. V případě, že se závodník přihlásí až v den závodu, zaplatí ke startovnému poplatek ve výši 100,- Kč.

3.3. Přihlášky budou ukončeny den předem ve 12:00.

3.4. Každý závodní je povinen mít personální čip AMB, pořadatel není povinen zajistit jezdci personální čip.

 

4. Organizace závodu

4.1. Závodník je v závodě hodnocen momentem nastoupení k jedné jízdě kvalifikace, startovné nelze později vracet.

4.2. Délka jízdy na 5 minutové kvalifikace a finále. V případě menšího počtu závodníku může být délka jízdy prodloužena.

4.3. Každý závodník absolvuje 3 kvalifikační rozjížďky.

4.4. Počítá se jedna nejlepší rozjížďka (nájezd – počet kol a dojezdový čas). Start do další jízdy kvalifikace je dle dojezdu předcházející jízdy.

4.5. Umístění jezdce pro finálové jízdy je tvořeno nejlepším nájezdem v kvalifikaci. Na základě konečné tabulky budou závodníci rozděleni do finálových skupin po max 10ti do finálových jízd A,B,C,D popř. dalších. Poslední finálová skupina bude mít 11

nebo 6 jezdců v závislosti na počtu jezdců v dané kategorii. Do počtu 6ti jezdců se vždy přiřadí jezdci z předcházejícího finále.

4.6. Finálové jízdy se jedou 3x ve všech finálových skupinách.

4.7. Hodnocení ve finále – ve finálové jízdě budou za umístění přiděleny body tzn. za 1. místo 1 bod, za 2. místo 2 body až do 10 místa. Nejhorší výsledek se škrtá,

vítězí závodník s nejnižším součtem bodů, v případě rovnosti bodů, rozhoduje nejlepší započítané pořadí z finálových jízd, v případě shody lepší dosažený výsledek v započtené finálové jízdě.

4.8. Pokud závodník nenastoupí k žádné z finálových jízd, do které se kvalifikoval, bude ve svém finále počítán jako poslední.

 

5. TECH. SPECIFIKACE

Co není povoleno, je zakázáno.

 

Kategorie MODIFIED

povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars  motory nejsou pro kategorii MODIFIED omezeny  pneumatiky volné

převodový poměr volný

minimální hmotnost 1320 g včetně personálního transpondéru  akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,6V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.

Akumulátor nabitý na maximální napětí 8,40V

maximální šířka podvozku bez karoserie 190mm s karoserií 200 mm  přítlačné křídlo max. v šířce 190mm, boční profil křídla se musí vejít do obdélníku max. 20x40mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou.  křídlo a bočnice nesmí přesahovat výšku střechy karoserie  minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 5 mm  mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

 

Kategorie STOCK

povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars

minimální hmotnost 1320 g včetně personálního transpondéru  pneumatiky volné

motor: Hobbywing Xerun JUSTOCK 3650SD G2 13,5 závitů, Min. převodový poměr 5-5,2:1

nebo motory střídavé LRP X12 , X20 , NOSRAM, s minimálně 17,5 závity. Počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen. Pevné čelo s časováním 30° (LRP katalogové číslo: 50614) převodový poměr 4-4,2:1.

regulátory bez omezení výrobce

regulátory musí být v nastavení Zero Boost. Pokud regulátor nemá možnost nastavení Zero Boost (je staršího data výroby nebo patří do kategorie „hobby“), všechny výkonnostní parametry plynu budou na nejnižší možné hodnotě.  akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,6V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.

Akumulátor nabitý na maximální napětí 8,4V

maximální šířka podvozku bez karoserie 190mm s karoserií 200 mm  přítlačné křídlo max. v šířce 190mm, boční profil křídla se musí vejít do obdélníku max. 20x40mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou.  křídlo a bočnice nesmí přesahovat výšku střechy karoserie  minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 5 mm  mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

 

Kategorie HOBBY

motory HPI Saturn 20T převodový poměr 7,0. Zakázané jakékoli úpravy motoru!

Zakázáno časovat, zakázáno měnit kotvu

motory střídavé s minimálně 21,5 závity. Počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen. Časování motoru nastaveno na nejnižší hodnotu daného motoru (zakázáno časovat), převodový poměr 1:6-6,2

regulátory musí být v nastavení Zero Boost

akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,6V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.

Akumulátor nabitý na maximální napětí 8,4V  povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars  karoserie volné

maximální šířka podvozku bez karoserie 190mm s karoserií 200 mm  přítlačné křídlo maketové a vhodné k danému typu karoserie  minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 5 mm  mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

 

Kategorie GT

podvozek GT s poháněnou pouze zadní nápravou

maximální šířka 200mm

karoserie pouze originál GT (karoserie LOLA zakázány)

pneu mechové, gumové

mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

motory pouze střídavé 10,5 závity. Počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen.

akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,6V a LiPo baterie musí být

v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.

Akumulátor nabitý na maximální napětí 8,4V

váha modelu není omezena

minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 3 mm

 

Kategorie GT PRO 10

podvozek GT s poháněnou pouze zadní nápravou

maximální šířka 240mm

karoserie bez omezení

pneu mechové

mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

motory bez omezení

akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,6V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.

Akumulátor nabitý na maximální napětí 8,4V

váha modelu není omezena

minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 3 mm

 

Kategorie FORMULE 1

libovolný podvozek s poháněnou pouze zadní nápravou

maximální šířka podvozku je 190 mm

motory pouze střídavé s minimálně 21,5 závity EFRA. Počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen. Časování motoru povoleno

regulátory musí být v nastavení Zero Boost

převodový poměr volný

pneumatiky pouze Ride GR a jejich přebaly (pneumatiky RIDE GRX jsou zakázané ! )  váha modelu 1050g

karoserie pouze formulové speciály s helmou řidiče

minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 4 mm

akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,6V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této

podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze

závodu.

Akumulátor nabitý na maximální napětí 8,4V

mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

 

Prodej dílů:

Zájemci o prodej dílů jsou vítáni s podmínkou nějaké drobnosti do tomboly.

Občerstvení zajišťuje pořadatel dle možností jeho a pořádajícího klubu.

Pořadatel není povinnen poskytnout stolky a židle. Toto vybavení si každý jezdec musí zajistit sám. Pokud to pořadatel umožní je to vstřícné gesto a tímto mu děkujeme.

Závodů se účastním na vlastní nebezpečí a zavazuji se dodržovat veškeré bezpečnostní a organizační pokyny dané pořadatelem.

Účastí na závodech souhlasím s fotografováním zúčastněných a zveřejňováním na internetu a sociálních sítítch pro reklemamu cupu.

 

Za realizační tým děkuji všem pořadatelům a těším se na parádní a čestné souboje na dráze a přátelskou náladů v depu závodu.

 

Aleš Horák
ten co to má na startosti