Pitts Python 1200mm zálet modelu

Igor Vlahovič


Zálet modelu proběhl na modelářském letišti Medlánky. Počasí přálo. Model jsem měl připraven ze soboty.

Výškovku jsem měl lehce do plusu a po kontrole těžiště a směru výchylek jsem provedl zálet.

Ten se zdařil, jen budu muset trénovat jemné přistání. Ale jinak:

– reálný let „reálného“ letadla

– pohodový let v pomalé rychlosti

– výškovka půjde do neutrálu, aby jsem netahal zadek za sebou

 

Zde je video, které bylo nahráno na kameru GoPro 5 Session: