Veterán Tour 2022 pravidla

Karel Novosad


Veteránská tour 2022

Desátý ročník seriálu dálkově řízených historických modelů automobilů v měřítku 1:8 poháněných

spalovacími motory.

Organizace závodů

Seriál sestává z pěti závodů v následujících termínech:

14. 5. 2022 Třebíč

11. 6. 2022 Blansko

25. 7. 2022 Frýdek Místek – Sokolík

20. 8. 2022 Svitavy

03. 9. 2022 Brno – Bosonohy

Technická pravidla:

Seriál je vypsán v jediné kategorii IC 1:8 veterán.

Model

Dálkové řízení pomocí RC soupravy. RC soupravy nejsou omezeny. Je zakázáno používání

elektronických zařízení zlepšujících jízdní vlastnosti (gyroskop apod.).

Podvozky – 2 WD a 4WD amatérské výroby bez omezení. 2WD a 4WD tovární výroby do roku 1992.

Modely s tuhou zadní osou novodobé konstrukce bez diferenciálu nejsou povoleny.

Motory – Objem 3,5 cm3. Historické motory bez omezení. Současné běžně dostupné stockové

motory, jejichž katalogový výkon by se měl pohybovat do 2,5 HP (PS).

Jinými slovy špičkové závodní motory současné a z nedávné minulosti patří do ostrých modelů

s pohonem všech kol ve veteránské kategorii nejsou povoleny.

Nádrž – objem 125 cm3.

Palivo – pro motory se žhavící svíčkou, bez omezení.

Karoserie – Historické, dobové, lexanové nebo laminátové, se zakrytými nebo odkrytými koly

(formule). Soudobé aerodynamické karoserie s výraznými stabilizačními plochami a křídly nejsou

povoleny.

Model, který v některém parametru neodpovídá pravidlům (motor, karoserie, podvozek, systém

pohonu) se závodu může zúčastnit se souhlasem ostatních soutěžících a vedení závodu. Jeho

umístění však nebude započítáno do celkového hodnocení ročníku.

Organizační pravidla:

Systém jízd

3 kvalifikační jízdy na 5 minut

semifinálové jízdy na 15 minut

 

Finálová jízdy na 30 minut.

Případná finálová jízda B na 20 minut.

Systém jízd se může na jednotlivých závodech po domluvě závodníků s vedením závodu lišit.

Bodování výsledků jednotlivých závodů:

1. místo – 15 bodů

2. místo – 12 bodů

3. místo – 10 bodů

4. místo – 8 bodů

5. místo – 7 bodů

6. místo – 6 bodů

7. místo – 5 bodů

8. místo – 4 body

9. místo – 3 body

10. místo – 2 body

za umístění na dalších místech 1 bod

Za závěrečný závod Bosonohopolis se udělují dvojnásobné body.

Bodování celkového pořadí:

Do celkových výsledků ročníku se započítávají čtyři nejlepší závody.

Z celkového hodnocení však nesmí být vyškrtnut výsledek na Bosonohopolis.

Organizační zajištění a sankce

– pouze časoměřič a rozhodčí určený pořadatelem jsou oprávněni udělit napomenutí

– za hrubé porušení kázně a bezohlednou jízdu uděluje rozhodčí trest ve formě trestu

„STOP and GO“, nebo odečtení jednoho kola, případně penalizací 5,10,15, 20,…. sekund dle

prohřešku.

– pořadatel provádí namátkově nebo v případě protestu kontrolu dodržování technických předpisů

– použití nepovoleného dílu se trestá škrtnutím do té doby nejlepší jízdy. Mírnější přestupky

napomenutím. Při opakovaném provinění může být jezdec diskvalifikován z celého závodu.

– důkazní břemeno je na straně pilota – tedy v případě nejasností musí pilot prokázat,

že jeho technika odpovídá technickým předpisům.

– Protest proti výsledku jízdy, chování soupeřů v jízdě nebo legálnosti modelu soupeře

je možný pouze po složení vratné kauce 500,-, která v případě neuznání protestu propadá.

Protest musí podat pouze jezdec osobně

-Slovní nebo fyzické napadení soupeřů nebo členů pořadatelského týmu jezdcem

nebo jeho doprovodem znamená vyloučení ze závodu.

Přihlášky a startovné

Jezdci se mohou přihlásit na stánkách www.myrcm.ch (do 18:00 v pátek před závodem),

popřípadě na místě v den konání závodu.

Startovné: – 300 Kč, příplatek za přihlášení až na místě závodu 100,- Kč

Časový plán

 

Stanoví každý pořadatel individuálně.

Povinnosti závodníků:

– Závodník musí být schopen ovládat svůj model tak, aby neohrožovat ostatní jezdce,

případně diváky. V opačném případě může být rozhodnutím rozhodčího vyloučen z jízdy,

případně z celého závodu.

– Jezdec je povinen být na tribuně nejméně 20 sekund před startem jízdy

– V případě pozdního příchodu na tribunu se musí chovat ohleduplně a nerušit ostatní jezdce

– V případě poruchy nebo poškození modelu je povinen odstavit model na bezpečném místě

– Mechanik nebo sám jezdec se může pokusit model opravit mimo závodní trať, nejlépe v depu

Upozornění pro účastníky:

– účastník závodu (jezdec, mechanik, divák …) je zodpovědný za veškeré škody, případně újmy

na zdraví či jiné újmy, které ostatním účastníkům, pořadateli, nebo třetím stranám svým

chováním na závodech případně způsobí.

– účastník či rodič souhlasí s fotografováním a natáčením sebe, rodič pak syna/dcery,

za účelem dokumentace a propagace závodů VT 2022 na webových stránkách pořadatele

nebo autorů fotografií.

– potvrzením registrace a zaplacením startovného účastník závodů přijímá tyto propozice pro závody

VT 2022.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změny v pravidlech.