Rady do začátku s DJI drony

Roman Motyčka


OBECNÉ RADY

Čtěte manuály

Manuály, které DJI k jejich produktům poskytuje, jsou podrobné, plné důležitých informací a je dobré je důkladně prostudovat abyste získali základní vědomosti o obsluze dronu a používání jeho funkcí.

Všechny manuály jsou dostupné v angličtině na webových stránkách DJI, dle našich zákonů byste však měli obdržet český překlad při koupi dronu z české distribuce.

Prostudujte legislativu

Ačkoliv se to tak nemusí zdát, s dronem se operátor stává účastníkem letového provozu a musí tak dbát na dodržování předpisů vydaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL), konkrétně Doplněk X leteckého předpisu L2 o pravidlech létání. Tento je každý uživatel dronu povinen znát a řídit se jím. Je snadno dohledatelný na internetu v plném znění.

Rozdíl mezi aktuální výškou a výškou dle spodních senzorů

Aktuální výška měřená barometrickým senzorem uvnitř dronu zobrazená během letu v aplikaci DJI GO nebo na displeji ovladače (Mavic Pro, Mavic 2) představuje výšku dronu oproti místu vzletu (nikoliv aktuální výšku nad zemí tam, kde se dron momentálně nachází).

""

Jak je vidět na obrázku, tak ne vždy se lze bezpečně řídit zobrazenou výškou dle barometru pokud létáte v nerovném terénu.

Pokud má dron zapnuty spodní senzory (VPS) a přblíží se k povrchu tak, aby byl v dosahu těchto senzorů, zobrazí se v aplikaci DJI GO mezi údaji o výšce, vzdálenosti a rychlosti rovněž výška změřená spodními senzory. Ta představuje skutečnou výšku, v jaké se dron nad povrchem nachází. Dosah senzorů je však omezený a údaj budou schopny poskytnout do omezené výšky, cca do 10-20 metrů (liší se dle dronu).

""

Počítejte s tím, že oba údaje, ať už z barometrického senzoru nebo ze spodních senzorů, jsou ovlivněny mnoha vnějšími vlivy a nebudou nikdy 100% spolehlivé.

Směrujte správně antény ovladače

Antény na ovladači musejí být správně nasměrovány, aby byl zajištěn stabilní přenos signálu mezi ovladačem a dronem.

Tvar antén může naznačovat, že mířit špičkou antény na dron je zárukou silného signálu, avšak opak je pravdou. Aktivní část antén je na jejich ploché části a naopak špička antének je místem, kde je signál nejslabší.

Obecně tedy platí, že ploché částí antény by měly směřovat přímo na dron.

Během letu je nutné občas polohu antén na ovladači upravit (ať už natočením samotných antén nebo polohou celého ovladače) v závislosti na tom, kde se dron nachází.

"https://www.phantomhelp.com/Tips/Images/RC-Antenna-Position.jpg"

Udržujte přímou viditelnost mezi dronem a ovladačem.

Spojení dronu a ovladače slábne, pokud se mezi ně dostane překážka. Rozhodně není moudré letět s dronem za stromy (olistěné stromy mají na signál dopad větší), a už vůbec ne za budovu.

Jakmile dron míří k vám, ovládání je obráceně

Pokud dron míří přední stranou s kamerkou proti vám, je nutné ovládacími páčkami manipulovat přesně opačně, než je tomu když je dron k vám zády a letíte od sebe. To znamená, že pro let doleva musíte páčkou pohnout doprava a naopak. Totéž platí i pro let dopředu/dozadu a rotaci doleva/doprava. Co se však nemění, je ovládání výšky.

Pro nové piloty toto může být matoucí a někomu může chvíli trvat, než si na toto zvykne.

Před klesáním nebo během něho otočte dron zádí k vám. Jednak se nebudou zbytečně plašit senzory překážek a také nebudete muset zápasit s otočeným ovládánim.

Létejte po větru

Pokud dron letí proti větru, nejen že letí pomaleji než v bezvětří ale zároveň motory využívají více energie k překonání větru a současně zachování stability dronu. Pokud rychlost větru převýší možnosti dronu, může dojít k tomu, že dron se namísto návratu začne vzdalovat, třebaže má mířit k vám. V takové situaci je vhodné (pokud to podmínky umožní) klesnout a pokusit se o návrat v nižší výšce, kde vítr nemusí být tak silný.

Omezte Bluetooth a Wi-Fi signály v okolí (pouze drony využívající WI-Fi frekvence – 2.4 a 5.8 GHz)

Pokud se chystíte letět s dronem využívajícím běžné frekvence Wi-Fi sítí (Spark a Mavic Air), snažte se minimalizovat rušení vypnutím nebo odstraněním Bluetooth a WiFi zařízení z dosahu. Rušení může ovlivnit přenos videa, v krajním případě může zcela přerušit spojení dronu a ovladače. U telefonu připojeného k ovladači zapněte mód letadlo.

Naučte se přistávat do ruky

Při přistání je důležité brát v potaz druh povrchu, respektive především mokro a prašnost (prach škodí především závěsu kamery, který vlivem vniknutí prachu může přestat fungovat).

K přistání na nevhodném povrchu (mokro, prach, nerovnosti) lze tedy buď využít libovolnou přistávací podložku (skládací reflexní helipotry se dají levně koupit, případně poslouží i kobereček z vozidla nebo kus kartonu) nebo lze dron jednoduše chytit do ruky.

Má to svá rizika neboť při takovém manévru se ruce ocitají blízko rotujících listů vrtule, tudíž je dobré dbát opatrnosti.

Má-li dron spodní senzory, nebude možné jej jednoduše chňapnout a stáhnout dolů, jelikož bude mít tendenci stoupat aby se vzdálil od překážky – vaší ruky.

Možný způsob je zahájit automatické přistání tlačítkem v aplikaci a při pomalém klesání umístit pod dron ruku a vyčkat než na ni dron dosedne a vypne motory.

Možností je i uchopit dron za břicho rovnou a otočit ho kolmo k zemi. Gyroskop v dronu rozpozná nebezpečný náklon a okamžitě vypne motory. Tato metoda může nadělat více škody než užitku, jelikož dron se z náklonu může pokusit vymanit přidáním tahu motorů, vyklouznout z vaší ruky a narazit do země, případně vás poranit rotujícími listy vrtule.

I když se manévr s otočením dronu podaří, není vhodné jej provádět běžně, jelikož mechanický závěs kamery (gimbal) nesnáší tyto extrémy dobře pokud je v provozu. Využít jej lze v nouznových situacích kdy je, například vlivem větru, nemožné nechat dron pomalu dosednout na dlaň a hrozí jeho poškození nebo poranění jiných osob.

Let uvnitř budov

Nelétáte-li v hale nebo jiném rozlehlém prostoru, je létání v interiérech vždy rizikové. Špatné okolní světlo, malý manévrovací prostor, mnoho překážek, jiné osoby v okolí a většinou žádný GPS signál mohou snadno vést k nebezpečné nebo drahé chybě.

Pokud je let vevnitř z jakéhokoliv důvodu nutný, využijte přinejmenším ochranné rámy vrtulí a zajistěte pokud možno dostatek okolního světla pro fungování senzorů.

Poznámka: na lety uvnitř budov se neuplatňují předpisy ze zmíněného Doplňku X, neboť se nenacházíte v letovém prostoru. Avšak zodpovědnost za případné nehody zaviněné dronem, potažmo vaší obsluhou, nesete stále.

Originální a neoriginální komponenty

Baterie a vrtule jsou nejběžnějším dokupovaným příslušenstvím ke dronům obecně.

""""

Třebaže originální komponenty obvykle stojí více než neoriginální, jsou výrobcem testovány, aby s vaším dronem fungovaly bezproblémově a s mnohem menším rizikem incidentu.

Neoriginální baterie pro Spark a Mavic se na trhu téměř nevyskytují (na neoriginální baterie pro drony Phantom 2/3/4 narazit lze), nicméně neoriginálních vrtulí je skutečně široká nabídka pro všechny modely dronů. Výrobci lákají na různobarevné varianty a znatelně lákavější ceny oproti originálu, nicméně zřídkakdy ve srovnatelné kvalitě.

Například u DJI Spark jsou originální vrtulové listy nabízeny pouze ve výše vyobrazeném balení po dvou kusech a vždy pouze v černé barvě.

Pokud se přesto rozhodnete používat neoriginální komponenty a nešťastnou náhodou váš dron spadne a poškodí se, můžete narazit na problém při uplatnění záruky u DJI, za předpokladu že budou právě tyto komponenty shledány viníkem pádu.

Neoriginální vrtule obvykle bývají hůře vyrobené a nedostatečně vyvážené, což se projevuje nestabilitou během letu nebo nadměrnými vibracemi dronu. Existují i případy, kdy se listy neoriginální vrtulky během letu vlivem vibrací odlomily od středové osy nebo roztříštily.

Pokud jste zakoupili dron z druhé ruky, zkontrolujte před prvním letem, zda jsou přložené komponenty (obzvlášť pokud je prodejce přiložil navíc jako bonus) originální či ne.

Pro kontrolu sériových čísel baterií, dronu nebo ovladače, lze využít dekodér sériových čísel DJI od Borise Plintoviče ZDE

Pokud baterie není originální, nebude s největší pravděpodobností možné SN dekódovat a nezobrazí se datum výroby.

Rovněž je dobré porovnat vaše komponenty s fotografiemi originálních komponent na internetu.

TIP: Jedním z mála solidních výrobců neoriginálních vrtulí je firma Master Airscrew, která v poslední době značně rozšířila portfólio svých produktů i na menší drony jako Spark či Mavic Air.

PŘEDLETOVÁ PŘÍPRAVA

Obecně se předletovou přípravu doporučuje provádět v určitém rozsahu před každým vzletem, avšak pokud se s dronem nějakou dobu neletělo, nebo jde o dron nový, měla by být o to důslednější, neboť vždy platí, že za stroj ve 100% případů zodpovídá operátor a když se něco semele, nebude nikoho zajímat, že dron byl nový a minulý majitel s ním nikdy neměl problém.

Před letem si ověřte předpověď počasí

Létání v dešti nebo silném větru může být nebezpečné nejen pro vás a váš dron. Před letem kontrolujte předpověď počasí a radarová data (např. na webu ČHMÚ), aby vás během letu nezastihl děšť nebo bouřka (obzvlášť v letních měsících).

""

Mapujte neznámý terén

Než vzlétnete v neznámé lokalitě, jistě chcete vědět o případných překážkách, které by vás při nepozornosti mohly přijít draho a připravit se na ně předem. Pomocí Google Earth můžete provést virtuální prohlídku „ze vzduchu“, stanovit si bezpečnou výšku a vyvarovat se překážek jako budovy, terén a jiné.

Zkontrolujte dron a vrtule

Vizuálně i hmatově se ujistěte, že rám dronu nenese známky poškození nebo deformace. Pro drony se skládací konstrukcí, kde jsou zásadním elementem právě klouby skládacích ramen, toto platí dvojnásob.

Vrtule na většině současných dronů DJI není možné jednoduše zaměnit tak, aby na motoru s rotací po směru hodinových ručiček byla vrtule s rotací proti směru hodinových ručiček a naopak. Pokud se to i přesto nějakým způsobem podaří a pokusíte se s dronem vzlétnout, s téměř absolutní jistotou se dron nevznese. Může se při pokusu o vzlet překlopit, rotujícími listy narazit do země a poškodit je, případně může poranit vás.

Vrtulky i motory jsou značené, takže správné umístění vrtulek na příslušné osy motorů snadno poznáte. Podrobnosti o instalaci vrtulek včetně značení typů vrtulek najdete i v manuálu k vašemu dronu.

"https://www.phantomhelp.com/Tips/Images/DJI-Manual-Attaching-The-Props.jpg"

Před startem vizuálně kontrolujte nejen pořadí ale i mechanický stav vrtulí. Na náběžných hranách listů by neměly být vrypy nebo praskliny a střed vrtule by neměl nést známky nadměrného opotřebení jako praskliny, silné oděrky, nadměrná vůle apod.

Máte-li pochybnosti, nestartujte a vrtule nahraďte novými.

""

""

Poškozené vrtule vyměňujte za nové vždy, neopravujte je svépomocí!

Cena nové sady vrtulí je zanedbatelná vzhledem k ceně dronu samotného a hodnotě lidkého zdraví, a pár ušetřených stokorun se vám může vymstít v tu nejnevhodnější dobu, například 100 metrů nad zemí.

Startujte s plně nabitou baterií

Startujte vždy s plně nabitou baterií v dronu. U ovladače nebo u telefonu sice plně nabitou baterii mít nutně nemusíte, nicméně byste se měli alespoň ujistit, že na plánované lety máte oboje nabito dostatečně.

""

DJI nedoporučuje vzlétat s částečně vybitou baterií, neboť se mohou vyskytnout případy kolísání napětí na některém z článků, což by vedlo k nutnosti nouzového přistání a v horším případě k zastavení motorů. Nejrozumnější je tedy vždy baterii po přistání odložit a vzít na další let plně nabitou. Li-Pol a Li-Hv bateriím nevadí , když jsou nabíjeny při libovolné úrovni nabití, tudíž není problém ukončit let s baterií nabitou třeba na 70%.

Ujistěte se, že baterie v dronu pevně drží

Mnoho DJI dronů lze bez problémů zapnout navzdory tomu, že baterie není zcela zajištěná. Obzvlášťě drony, které mají baterii podvěšenou zespodu dronu (Spark, Mavic Air), vyžadují důslednou kontrolu usazení.

V případě Sparka baterii dotlačte oběma rukama tak, aby bylo slyšitelné cvaknutí pojistek a poté se mírným tahem zpět ujistěte, že baterie drží.

""

Berte na vědomí, že jakmile se baterie během letu odpojí (nemusí nutně zcela vypadnout, stačí jen ztráta kontaktu), dron ztratí napájení a v tu samou chvíli spadne z oblohy jako hruška.

Ovladač zapínejte vždy jako první a vypínejte jako poslední.

Snažte se zažít si zvyk, kdy ovladač (dále jen RC) zapnete dříve než dron a naopak po letu jej vypnete až jakmile bude vypnutý dron.

Při startu je vždy důležité mít zapnutý a funkční ovladač ve chvíli kdy dron zapínáte např. pro případ, kdybyste omylem vyvolali start z ruky.

Když létáte, RTH může být vyvoláno ztrátou spojení mezi dronem a ovladačem (totéž se stane pokud ovladač za letu ručně vypnete). Třebaže by vypnutí ovladače hned po přistání dronu nemělo způsobit problémy, vyskytly se ojedinělé případy, kdy stále ještě zapnutý dron, byť s vypnutými motory, po vypnutí ovladače (a tudíž ztrátě signálu) vinou selhání samovolně vzletěl a pokusil se o návrat na místo vzletu.

Zapněte mód letadlo na telefonu před létáním

Pokud během letu nestojíte o hovory, SMS zprávy nebo jiné notifikace internetových aplikací, přepněte před letem telefon do Airplane módu (mód letadlo).

Ovládáte-li dron pomocí RC, nemusíte se bát, že příchozí hovor nebo pád aplikace či restart telefonu vás zbaví kontroly nad dronem. Dron je spojen primárně s ovladačem a i kdyby se na telefonu DJI GO aplikace minimalizovala nebo ukončila, nad dronem máte kontrolu stále (jen přijdete o náhled kamery a pokročilé funkce). Pokud ovládáte dron telefonem bez RC, pak se rovněž nemáte zas tak moc čeho obávat. Po 20 vteřinách, kdy dojde ke ztrátě spojení s telefonem, zahájí dron RTH a přiletí k vám (pokud jste si uložili domovský bod).

Odlepte se od země bez váhání

Abyste dron dostali do vzduchu hladce a vyhnuli se jeho zmítání se v proudění vzduchu vanoucího od vrtulí, nenechávejte dron viset příliš nízko a vyveďte jej alespoň do výšky kolem jednoho až dvou metrů. V této výšce dron nebude tolik ovlivněn turbulencemi vzduchu a bude možné provést další předletovou kontrolu.

Funkce automatického vzletu v aplikaci DJI GO provede vzlet do přednastavené výšky a poté nechá dron viset na místě.

""

Zkouška chování dronu

Jakmile dron visí ve vzduchu v bezpečné výšce, proveďte kontrolu funkčnosti prvků ovladače a reakce dronu na jejich použití. Jednoduše stačí postupně vyzkoušet horizontální pohyb ve všech směrech, rotaci, stoupání/klesání a pozorovat, zda na ně dron reaguje správně a bez prodlev. Následně nechte dron viset bez jakýchkoliv zásahů a pozorujte, zda nevykazuje ve vzduchu nestabilitu (chvění, naklánění se, samovolná rotace) s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám.

APLIKACE DJI GO4

Ukazatel stavu baterie v aplikaci DJI GO 4

Ukazatel stavu nabití, potažmo zbývajícího letového času, je zobrazen v horní části obrazovky DJI GO aplikace spuštěné na vašem telefonu. Informuje vás jednak o aktuálním nabití akumulátoru v dronu a zároveň o přibližném zbývajícím času, který vám pro let zbývá.

Na lince se nacházejí ukazatele (zprava doleva):

1. značka, na níž je odpočítáván zbývající letový čas (postupně se posouvá směrem doleva),

2. první bílý bod označující dobu, kdy dojde k upozornění na slabou baterii,

3. žlutý bod s písmenem H označující, kdy bude výdrž baterie dostačující pouze pro bezpečný návrat dronu k vám

4. a poslední bílý bod označující kriticky nízkou úroveň nabití baterie, kdy dron zahájí automatické přistání

""

Je důležité, abyste fungování ukazatele pochopili a během letu jej průběžně sledovali, obzvlášť pokud plánujete se s dronem vzdálit od místa vzletu.

Zobrazený odhad času i poloha bodů na ukazateli se v průběhu letu mění v závislosti na napětí na článcích baterie, způsobu letu a samozřejmě na tom, jak je dron v danou chvíli vzdálen od ovladače.

Rozdíl mezi letem s GPS a ATTI módem

Jakmile dron funguje v GPS módu, je schopen držet vodorovnou i svislou polohu (přesnost je závislá na aktuálním dosahu satelitů GPS), tudíž dokáže zastavit a setrvat na jednom místě po uvolnění páček.

""

""

Oproti tomu v ATTI módu (jakmile není GPS dostupné nebo dojde k chybě kompasu) bude dron sice schopen díky barometrickému senzoru udržovat výšku stejně jako je tomu v GPS módu, nicméně nebude schopen udržovat pozici ve vodorovném směru, tudíž může být unášen do různých směrů větrem.

""

Stavový řádek v horní části obrazovky aplikace DJI GO vám po celou dobu letu signalizuje, v jakém módu dron aktuálně pracuje.

Využívejte mapu

Během letu se na mapě vykresluje trasa, po níž dron od startu letěl. Současně se mezi dronem a domovským bodem zobrazuje zelená spojnice, která může posloužit jako nejkratší cesta zpět.""

Funkce Radar

Radar v DJI GO aplikaci můžete využít k zorientování, kterým směrem dron směřuje a kterým směrem je natočen ovladač.

""

Na videu je vysvětleno, jak indikátor vyvolat a využít k orientaci.

Stavový řádek

Aplikace DJI GO ve stavovém řádku (nahoře) zobrazuje stav dronu, upozorňuje a varuje na různé skutečnosti a chyby, například na ztrátu GPS, rušení, přetížení motorů, silný vítr a jiné. Upozornění jsou zpravidla podbarvena žlutě, zatímco varování červeně. Nejsou-li přítomny žádné problémy a dron je v GPS módu, stavový řádek svítí zeleně.

""

""

""

Veškeré zprávy jsou zobrazovány v angličtině, takže její základní znalost je pro první pochopení nutná.

Využívejte „radar“ k posouzení rychlosti větru

Proudění větru ve výšce je obvykle silnější než na zemi a může proudit i zcela jiným směrem.

K získání představy o rychlosti větru, který na dron ve vzduchu působí, můžete využít „radar“  v aplikaci DJI GO. Princip je takový, že v bezvětří indikátor ukazuje rovinu a s narůstajícím větrem. kdy se dron snaží korigovat svou polohu náklonem, začne indikátor vykazovat výchylku na jednu nebo druhou stranu.

""

""

Váš dron také nebude proti větru schopen letět tak rychle, jako je tomu v bezvětrných podmínkách. Pokud zaznamenáte, že dron letí vpřed pomaleji než obvykle, je to známka toho, že cestuje proti větru.

Využívejte funkce Precision Landing

Podporuje-li dron funkci Precision Landing, umožní mu tato přistát na uloženém domovském bodě mnohem přesněji než je tomu u standartního přistání při RTH. Toto se hodí například používáte-li přistávací podložku ve sněhu nebo na jiném nevhodném povrchu.

""

Aby mohlo Precision Landing správně fungovat, je třeba využít automatický vzlet a než s dronem odletíte do libovolného směru, je třeba s ním vystoupat cca do 7-8 metrů a nechat jej pár vteřin viset, aby si mohl pořídit snímek povrchu spodní kamerkou. Ten poté využije ke zpřesnění polohy při přistání. Novější drony (Mavic Air, Mavic 2 Pro/Zoom) tento postup umějí provést i automaticky tím, že při automatickém vzletu rovnou vystoupají do 6-7 metrů.

Tato funkce může přijít vhod v situaci, kdy se dron zahájí automatický návrat nebo nebudete schopni převzít kontrolu nad přistáním. Díky ní je zajištěno, že dron přistane co možná nejblíže místu vzletu.

BATERIE

Základní péče o baterie

Baterie používané v DJI dronech jsou vesměs označovány jako „inteligentní baterie“, což znamená, že jsou schopny indikovat svůj stav nabití pomocí kontrolek, umí při provozu a nabíjení chránit články před přebitím a naopak podbitím, umí se při delší době nečinnosti samy vybít na skladovací úroveň nabití aby nedocházelo k degradaci článků, umějí zasáhnout při přehřátí článků i při pokusu o jejich nabíjení za vysoké teploty apod.

Třebaže jsou v mnoha ohledech soběstačné, je nutná určitá péče i od nás, uživatelů:

 • Uchovávejte baterie při úrovni nabití mezi 50 a 65 procenty (dvě kontrolky svítí a třetí bliká) a do 100% dobít až krátce předtím, než budete létat a po vybití je opět nabijte na stejnou úroveň. Dlouhodobé skladování plně nabitých nebo naopak téměř vybitých baterií má negativní dopad na jejich celkovou životnost.

 • Baterie skladujte v suchém prostředí při pokojové teplotě (20-25 stupňů Celsia). Vyvarujte se jejich ponechávání venku v zimě, nebo naopak v rozpáleném autě v letních měsících. Přehřátá baterie se může vyboulit, v horším případě i vznítit.

 • Nepoužívejte baterie pokud jeví známky nafouknutí nebo jiné deformace. Taková baterie se může snadno vznítit nebo se vlivem vyboulení uvolnit z dronu za letu.

 • Nestartujte s neúplně nabitými bateriemi. Výrobce toto nedoporučuje z toho důvodu, že u částečně vybitých baterií stoupá riziko kolísání napětí na článcích, což by mohlo vést až k selhání baterie za letu.

Lety v zimě

Při létání v zimě je důležité chránit baterie před chladem ať už před letem nebo po něm. Do chvíle, než je vložíte do dronu před startem, udržujte je v teple (vnitřní kapsa bundy, vyhřáté auto, různé termoizolační obaly).

Po vzletu dron vyveďte zhruba do 2-3 metrů nad zem a nechte jej viset, aby se baterie zahřály. V případě Sparka je optimální teplota baterie pro let cca 23-25°C. Stav teploty můžete sledovat v podmenu baterie v DJI GO aplikaci. Do informací o baterii se lze dostat rychleji i klepnutím na stav baterie v horní liště okna aplikace.

""

Při letu v mrazu pamatujte na to, že bateriím mohou škodit velké proudové odběry, takže se v mrazu vyhněte prudké akceleraci pokud to je možné.

Výdrž baterie se v závislosti na klesající okolní teplotě snižuje a procenta letí dolů rychleji, než když je 20 stupňů nad nulou. Je tedy důležité s touto eventualitou počítat a návrat zahájit včas.

Nízká a kriticky nízká úroveň nabití baterie

V nastavení aplikace v podmenu s informacemi o baterii lze nastavit upozornění na nízkou, případně i kriticky nízkou úroveň nabití baterie (v případě DJI Spark pouze první zmíněnou).

""

Tato nastavení pouze upravují, při jaké úrovni nabití vás aplikace upozorní na daný stav baterie. Neovlivňují však, kdy se dron začne automaticky vracet, případně kdy zahájí automatické přistání. Tyto akce si během letu neustále propočítává a řídí firmware dronu automaticky na základě vzdálenosti  od ovladače a napětí na článcích baterie.

Nejvhodnější je však naučit se ukazatel baterie správně používat, sledovat průběžně jeho změny a s dronem se s předstihem vracet dříve, než dosáhne nízké úrovně nabití akumulátoru (v nejhorším případě před dosažením kriticky nízké úrovně nabití).

POZOR: Jakmile úroveň nabití baterie dronu klesne na kritickou úroveň, zahájí se automatické přistání aby se zabránilo pádu dronu. Přistávání v této situaci nelze zcela zrušit, pouze zpomalit povelem pro stoupání.

Dron lze samozřejmě během sestupu řídit včetně naklánění kamery nebo rotace kolem osy.

FUNKCE RETURN TO HOME

Obecně o RTH

Funkce automatického návratu na místo vzletu (dále jen RTH) je jedna z nejkomplexnějších funkcí DJI dronů. Ačkoliv funguje velmi spolehlivě a málokdy selže, může se zachovat neočekávaně pokud nevíte, jak a kdy ji správně používat.

Pár základních faktů o RTH:

K RTH může dojít za těchto okolností:

 • Stav baterie dosáhl úrovně, při které odhadnutý zbývající čas stačí jen k návratu na místo vzletu

 • Došlo ke ztrátě řídícího nebo obrazového signálu mezi dronem a ovladačem/telefonem

 • Vyvolal jej pilot stiskem tlačítka na ovladači nebo ikony na displeji telefonu.

""

Jak je uvedeno výše, RTH můžete sami zahájit dlouhým stiskem tlačítka s logem heliportu na ovladači (držet jej stisknuté po dobu cca 3 vteřin) nebo stiskem totožné ikony na levé části obrazovky DJI GO aplikace. Před zahájením však vždy ověřte, že domovský bod je uložen na správném místě a výška pro návrat je dostatečná – viz níže.

 • Výška návratu na domovský bod závisí na nastavení RTH v aplikaci.

  • je-li zvolena konkrétní výška pro návrat, dron na ni vystoupá (za předpokladu, že je níže než tato výška) a až poté zahájí návrat na domovský bod.

  • je-li zvolen návrat při aktuální výšce, dron zahájí návrat ihned a to ve výšce, ve které se nachází. Je-li vzdálen více než 20 metrů a méně než 100 metrů, bude dron za letu schopen detekovat překážky před ním a vyhýbat se jim (nadletět je). Je-li dron dále než 100 metrů od domovského bodu, při návratu je vyhýbání překážkám vypnuto.

 • Jakmile dojde k zahájení RTH, je nastavena výška pro návrat a dron se nachází níže, nejprve na místě vystoupá do přednastavené výšky a následně zahájí RTH.

 • Je-li aktuální výška pod úrovní vzletové výšky (zobrazuje se v minusových hodnotách), dron nejprve vystoupá na výšku vzletu (na nulovou výšku) a následně vystoupá  do přednastavené výšky a až poté zahájí návrat.

 • Jakmile se dron při zahájení RTH nachází ve větší výšce, než jaká je přednastavená pro návrat, zamíří k domovskému bodu v aktuální výšce (nebude sestupovat na přednastavenou výšku) stejně jako kdyby byl v aplikaci nastaven návrat na aktuální výšce.

 • Nachází-li se dron horizontálně od místa vzletu blíže než 20 metrů, zahájí namísto návratu nad domovský bod rovnou přistání.

Chování dronu v různé vzdálenosti od domovského bodu přiblíží tento diagram:

""

Pamatujte, že RTH lze kdykoliv zrušit buď krátkým stiskem tlačítka s logem heliportu na ovladači nebo tlačítkem „pauza“. To platí samozřejmě jen v případě, že dron je již ve spojení s ovladačem. Po zrušení RTH se dron zastaví a bude se vznášet na aktuální pozici a výšce.

Výšku pro návrat nastavujte vždy před letem na základě okolního terénu a překážek. V situaci, kdy k návratu dojde, nemusíte mít příležitost nastavení výšky provést ať už z časových důvodů nebo pro ztrátu spojení.

""

Pamatujte na to, že RTH funguje pouze pokud má dron k dispozici dostatek satelitů GPS!

Nastavení domovského bodu

Jakmile se váš dron po zapnutí připojí k dostatečnému počtu GPS satelitů, načte se v levém dolním rohu DJI GO aplikace mapka a aktuální zeměpisná poloha dronu se uloží jako domovský bod, který se v tutéž chvíli propíše na mapku. Aplikace obvykle sděluje, že k nastavení domovského bodu došlo (jednak hlasově pokud máte zapnutý zvuk na vašem telefonu a také textovým upozorněním na obrazovce).

""

Vhodné však je otevřít mapu a zkontrolovat, zda je bod uložen a zda se nachází na správném místě (na mapě se zobrazí bod s písmenem „H“).

""

Pokud zatím k uložení domovského bodu nedošlo, je vhodné vyčkat dokud k tomu nedojde automaticky, nebo jej nastavit ručně přes menu DJI GO aplikace.

""

Pokud přesto vzletíte před tím než dojde k nalezení dostatku GPS satelitů a aniž by byl nastaven domovský bod, dojde k jeho nastavení během letu, jakmile bude GPS připojeno (dmomvský bod se však uloží tam, kde se dron právě ve vzduchu nachází – takže třeba 100 metrů horizontálně od vás). Pokud k tomu dojde, můžete kdykoliv aktualizovat domovský bod ručně přes menu DJI GO aplikace.

Pokud vyvoláte RTH když ještě není uložen domovský bod, dron přistane v aktuálním místě (vzhledem k tomu, že nemá domovský bod, do kterého by se vrátil).

Reset domovského bodu

Pokud po vzletu popojdete na jiné místo, je třeba resetovat domovský bod, aby se dron nevracel na původní místo, kde jste let zahájili. Domovský bod může být resetován na pozici dronu (levá ikona se šipkou), nebo na pozici ovladače (ikona s postavičkou – je dostupné pokud má telefon připojený k ovladači k dispozici GPS). Obě tyto možnosti lze využít v DJI GO aplikaci.

""

Dynamický domovský bod

Za situace, kdy se během letu dronu s ovladačem neustále pohybujete a průběžné obnovování homepoint by bylo náročné, lze u většiny dronů využít funkce Dynamic homepoint, kdy bude aplikace nepřetržitě obnovovat polohu domovského bodu podle polohy ovladače. To se hodí například při vlzetu z lodě nebo jiného pohyblivého místa, případně při sledování sebe pomocí funkce Active track.

Dynamický domovský bod lze zapnout v nastavení DJI aplikace.

""

SENZORY

Spodní senzory

Spodní senzory pomáhají dronu udržet svoji horizontální i vertikální polohu v malé výšce a chrání jej od tvrdého přistání nebo přistání na nerovném podkladu. Fungují za dostatečného světla do výšky 5-10 metrů (v závislosti na typu dronu).

Za určitých podmínek však nemusejí fungovat spolehlivě nebo dokonce zapříčinit neočekávané chování dronu. Jedním typickým případem je

Let nad vodou

Je rozumné se letu těsně nad vodní hladinou vyhnout.

Odrazivost vody může zmást spodní infračervené senzory, které mohou zareagovat neočekávaně a například přimět dron k automatickému sestupu.

Pokud jste přesto nuceni takto letět, vždy mějte s dronem perfektní vizuální kontakt a mějte na vědomí, že dron může při letu mírně vertikálně kolísat.

Řešením může být vypnutí funkce Landing protection v nastavení aplikace. Poté je let nad vodou o něco bezpečnější, avšak ke kolísání výšky může dojít i tak.

Let v bezpečné výšce nad vodní hladinou není z hlediska letu samotného o nic nebezpečnější, než let nad pevnou zemí. Když dodržíte od hladiny odstup a poletíte výše, než přebírají kontrolu spodní senzory (cca nad 10 metrů), nehrozí dronu zpravidla větší riziko než při letu nad zemí.

Jediné riziko spočívá v tom, že pokud vám dojde baterie nad zemí, dron automaticky přistane, vy si pro něj dojdete a vesměs nic se nestane. Stejně se však dron zachová i v situaci, kdy se nachází nad vodní hladinou avšak s tím problémem, že plavat neumí. V případě nouzového přistání buď zůstane viset nad hladinou pokud detekuje nevhodný povrch pro přistání (později stejně do vody spadne jakmile se zcela vybije baterie, pokud nezasáhne pilot), nebo zkrátka dosedne rovnou.

Před letem nad vodou se tedy ujistěte, že zbývající nabítí baterie je dostatečné na návrat nad pevnou zem.

Let v mlze

Na úvod je nutno podotknout, že létání v mlze nebo nízké oblačnosti je samo o sobě v rozporu s leteckými předpisy.

Let v mlze nebo mracích s sebou však nese i jiná rizika jako vlhkost, nulová přímá viditelnost na dron a selhání spodních senzorů. Tento odstavec se týká vesměs pouze dronu DJI Spark, který jako jediný z DJI dronů nemá možnost vypnout Landing protection. U ostatních dronů jako Mavic Pro, Phantom 4, Mavic Air, stačí tuto funkci vypnout, senzory budou mlhu ignorovat a dovolí dronu sestup běžnou rychlostí.

Spodní senzory většiny dronů fungují na principu IR vysílače a přijímače, přičemž mlhu nedokáží rozlišit od pevné překážky. To má za následek, že ačkoliv dron se fyzicky nachází třeba 150 metrů nad zemí, kvůli mlze přeberou měření výšky spodní senzory, usoudí že dron je několik centimetrů nad zemí a proto zahájí místo sestupu přistání.

""

Neznamená to, že se vypnou motory, nicméně dron bude sestupovat velice pomalu (cca 1-1.5 km/h) jako když dosedá na zem. To nemusí znamenat nutně problém, avšak pokud se nacházíte třeba zmíněných 150 metrů nad zemí a zbývá 40% baterie, dron zcela jistě nestihne touto rychlostí klesnout bezpečně až na zem než se vybije baterie, tudíž nevyhnutelně následuje pád.

Senzory detekce překážek

Ikona v horní liště okna aplikace DJI GO signalizuje stav předních/zadních/bočních senzorů detekce překážek.

Jsou-li senzory zapnuty a aktivní, ikona je vybarvena bíle nebo zeleně. Jsou-li neaktivní, vybarví se červeně a zobrazí se i okénko s upozorněním.

""

Senzory jsou optické a pokud létáte ve špatných světelných podmínkách, automaticky se vypnou.

Senzory rovněž nejsou neomylné. Jsou schopny detekovat dostatečně velké a kontrastní překážky, avšak malé nebo špatně viditelné překážky jako dráty elektrického vedení nebo tenké větve bez listí, již mohou snadno přehlédnout.

Problém s rozpoznáním překážky může nastat i tehdy, kdy na ni dopadá slunce pod nevhodným úhlem nebo se od ní přímo do senzorů odráží.

Vždy platí, že je nejvhodnější se při letu spoléhat na vlastní oči.

KOMPAS A KALIBRACE

Kompas

Uvnitř dronu je elektronický kompas (nebo více kompasů), který je po celou dobu letu nedílnou součástí systému určování GPS polohy. Stejně jako u tradičního magnetu např. v buzole, mohou kovové a magnetické objekty negativně ovlivnit jeho přesnost. To může vést k jeho selhání během letu, přičemž dron nebude schopen určit, kterým směrem míří, tudíž nebude schopen se vrátit na místo vzletu, případně se může začít chovat nepředvídatelně.

Abyste se vyhnuli problémům, zapínejte dron až poté, co se ujistíte, že v jeho bezprostřední blízkosti není nic, co by kompas mohlo ovlivnit (např. zapínání dronu ještě před vystoupením z automobilu nebo jeho odkládání na střechu po zapnutí). Dbejte i na to, odkud startujete. Například v betonových zídkách či chodnících může být zalita železná armatura, na jejíž přítomnost kompas v dronu okamžitě negativně zareaguje a vyžádá si kalibraci nebo změnu místa pro vzlet. Rozhodně nestartujte z výše zmíněné kapoty nebo střechy auta, třebaže ve srovnání se špinavou zemí se to jeví jako vhodná alternativa. Vhodnější je naučit se startovat z ruky, ačkoliv se to může zdát jako rizikovější.

Nikdy neukládejte váš dron, byť jen na chvíli, poblíž silných zdrojů magnetického pole – např. subwoofer v kufru auta, reproduktory domácího kina apod. Může to způsobit magnetizaci kompasu, který poté bude muset být ručně demagnetizován, jinak nebude možná ani jeho kalibrace či bezpečný let.

Před startem se ujistěte, že kompas není rušen a dron před vzletem nezobrazuje varování. Nachází-li se dron poblíž zdroje rušení kompasu, upozorní vás na obrazovce DJI GO aplikace. V žádném případě nestartujte a přesuňte se na jiné místo. Pokud šlo jen o rušení, chyba by měla sama zmizet. Pokud chyba nezmizí, byla ovlivněna přesnost kompasu a bude zapotřebí provést jeho kalibraci.

""

Jakmile dron leží na starovním místě, podívejte se na mapku v DJI GO aplikaci a ověřte, zda přední strana dronu míří stejným směrem jako šipka na mapě. Pokud ano, je vše v pořádku. Pokud šipka míří jiným směrem než dron nebo pomalu rotuje i když dron leží na podložce a nepohybuje se, může to být známka magnetického rušení.

Stav rušení kompasu můžete provést i v aplikaci:

"https://i0.wp.com/www.letusdrone.com/wp-content/uploads/2018/10/sensors.png?w=1080&ssl=1"

Indikátor rušení kompasu by měl být v zeleném spektru, které signalizuje minimální rušení.

""

Naopak je-li ukazatel v oranžovém nebo červeném spektru, je rušení kompasu příliš vysoké.

""

Kalibrace kompasu

Není nutné kalibrovat kompas před každým letem (i když létáte po delší době nebo na vzdálenějším místě od posledního letu). Nejen že kalibrace před každým letem obvykle nemá význam, naopak může v jistých případech uškodit. Může stát, že kalibraci nechtěně provedete v místě s rušením magnetického pole a nakalibrujete jej tímto i s chybou. Jakmile se od rušení vzdálíte, chyba kalibrace se projeví.

Shlédněte návod pro kalibraci konkrétně vašeho dronu:

Kalibrace ovladače

Nejsou-li páčky ovladače (dále jen RC) správně kalibrovány, dron nemusí na vaše pokyny reagovat tak přesně, jak byste čekali a pokud je kalibrace vysloveně nutná, ovladač na to upozorní zvukovým signálem (přerušované pípání po zapnutí).

Zda je vše v pořádku si můžete ověřit v nastavení DJI aplikace v podmenu Remote Controller. Pokud je RC správně zkalibrován, uvidíte u obou páček hodnotu 0 ve všech směrech (jsou-li obě páčky ve středu a nedotýkáte se jich).

""

Pokud je v některém směru hodnota vyšší než 0, přičemž se páček nedotýkáte, je kalibraci vhodné provést.

""

Kalibrace ovladače je dostupná jen v případě, že v danou chvíli je připojen pouze RC, nikoliv dron. Je tomu tak z toho důvodu, aby při kalibraci nedošlo k nechtěnému nastartování motorů přes CSC příkaz (obě páčky dolů a dovnitř či ven).

OBECNÁ VAROVÁNÍ

Pozor na čerstvé updaty firmware nebo aplikace

Aktualizace firmware a software DJI jsou v tuto chvíli volitelné, takže není důvod s updatem spěchat. Rozhodně neaktualizujte těsně před tím, než vyrážíte létat. Nový firmware může obsahovat vady nebo update neproběhne vždy bezchybně a není dobré to zjistit třeba 100 metrů nad zemí.

Po instalaci si pečlivě ověřte při malé výšce, že vše funguje bez problémů než pošlete dron dále a výše. Berte na vědomí i to, že instalací firmware se obvykle resetují nastavení dronu, včetně nastavení kamery, RTH, baterií apod.

Nejvhodnější je s update firmware vyčkat nějakou dobu po zavedení a sledovat ohlasy mezi ostatními uživateli na internetu. Ušetříte si tak mnohdy minimálně nervy.

Ukončení automatického letového módu

Nastane-li komplikace při letu v jakémkoliv automatickém módu (např. Active Track), tento zcela zrušíte přepnutím přepínače do režimu Sport nebo stiskem tlačítka Pauza na ovladači.

Hrozí-li kolize dronu s jiným objektem, je vždy lepší letový mód zastavit, než se pokoušet dron vyvést z kolizního kurzu pomocí páček ovladače. Letové módy mnohdy mění funkce páček a v krizové situaci, kde rozhodují vteřiny, je takřka nemožné si změny ovládání včas uvědomit.

""

Vyvarujte se létání poblíž ptactva, jiných dronů a překážek

Pokud nemáte dron na přímý dohled, můžete se ve vzduchu srazit s jinými objekty, jelikož náhled kamery dronu vám umožňuje sledovat pouze dění před dronem a to navíc v poměrně omezeném pozorovacím úhlu.

Máte-li dron na dohled, s největší pravděpodobností budete rovněž schopni reagovat na překázky poblíž.

Pamatujte na brzdnou dráhu

V závislosti na tom, jak rychle letíte, se mení i doba potřebná k zastavení dronu. Zatímco v GPS módu a při rychlosti 15 km/h to může být metr nebo dva, v režimu sport, kdy dron uhání rychlostí mnohdy přes 60 km/h to může být i víc než 10-15 metrů. Z toho důvodu je sport mód vhodné používat v situacích, kdy jste nad úrovní okolních překážek.

Ztráta videosignálu nemusí být důvod k panice.

Přenos videa do ovladače a pokyny řízení z ovladače k dronu putují odděleným signálem, takže to, že ztratíte náhled obrazu v aplikaci samozřejmě neznamená, že ztrácíte i kontrolu nad dronem.

""

Nastane-li takováto situace, především zachovejte klid.

Na ovladači je displej, který vypisuje stav – connected/disconnected (Mavic Pro, Mavic 2) nebo stavová kontrolka (Spark, Mavic Air), která svítí zeleně dokud je dron ve spojení s ovladačem. Rozsvítí-li se červeně, spojení se přerušilo.

""

""

""

Ani teď nepanikařte, jelikož po ztrátě spojení s ovladačem dron po několika vteřinách automaticky zahájí RTH (máte-li uložen domovský bod) a začne se k vám vracet. Během přibližování dronu získáte zpět spojení s ovladačem a následně i videosignál.

Jakmile ztratíte pouze videosignál, aplikace se ihned zeptá, zda chcete zahájit RTH.

"Výsledek

Nejste-li schopni dron navést zpět k vám sami, tuto možnost využijte. RTH můžete samozřejmě vyvolat i sami stiskem tlačítka na ovladači nebo v aplikaci.

Nelétejte pod ničím, co by mohlo vyrušit GPS signál

Prolet pod překážkami jako jsou mosty nebo střechy, může zapříčinit okamžitou ztrátu GPS signálu a s ní související přechod dronu do ATTI módu, v němž dron nedrží horizontální pozici a klouže po větru. V této situaci tedy může snadno narazit do překážky.

Hledání místa k přistání

Pokud úroveň nabití baterie klesne na kriticky nížkou úroveň, dron zahájí automatické přistání v místě, kde se právě nachází. Není sice možné přistání zrušit, nicméně je možné dron řídit (pohnete-li páčkou pro stoupání naplno, můžete klesání zpomalit až zastavit, abyste vyhledali vhodné místo k přistání.

""

Jakmile namíříte kameru přímo dolů, budete schopni snáze nalézt vhodné místo k dosednutí, přemístit se nad něj a nechat dron dokončit přistání.

POZOR: pokud dronu zamezíte v klesání příliš dlouhou dobu, může mezitím dojít k úplnému vybití baterie a dron přistání dokončí volným pádem.