Dron vs vítr

Igor Vlahovič


Větrné počasí nemusí být překážkou pro let s dronem. Se zvyšující se silou větru stoupá riziko, ale i na to se dá připravit. Drony od DJI a zpravidla i u konkurence jsou vybaveny automatickým návratem na místo startu při ztrátě signálu. A také řídící jednotka hlídá tzv. bod bezpečného návratu (BBN).

Předem upozorňuji, že se má dle legislativy létat na VLOS (tedy vizuální kontakt s dronem) a dodržet výšku mimo ochranná pásma letišť 120m nad povrchem.

Bod bezpečného návratu

Je okamžik, kdy vám řídící jednotka nabídne návrat na místo startu. Hlídá vzdálenost od HP s ohledem na kapacitu baterie a na výši napětí. Pokud potvrdíte volbu, dron se začne vracet zpravidla rychlostí kolem 30km/h a vrátí se k vám. S dostatečnou rezervou.  Můžete letět zpět i bez automatického návratu. Ovšem z větší vzdálenosti neletíte vyšší rychlostí, protože to znamená vyšší spotřebu. Příkladem je Long Range let v Normal Mode a zpět let ve Sport Mode. Ideál se vracet stejnou rychlostí.

Za bod bezpečného návratu a nebo posečkání na místě

Nemusíte navrhovaný návrat potvrdit a můžete pokračovat v letu. Můžete také zůstat na dané pozici a pokračovat v dokumentaci místa. Tady však už musíte znát, jak se dron chová. Zda nezpomaluje ke konci kapacity baterie.  Protože pokud se tak děje a například ve 30% začne postupně zpomalovat, protože klesá napětí na baterii, není jisté že doletíte až k sobě.

Příkladem zpomalování byl DJI Mavic Mini a v dnešní době může být příkladem DJI Avata:

Avata Normal Mode: vrací se rychlostí 30km/h (ruční řízení, nikoliv automatický návrat). Kolem 30% (závisí na stavu baterie), začne Avata zpomalovat a na 19km/h.

Avata Sport Mode: zde letím zpět 50km/h, ale opět kolem 30% kapacity začnu zpomalovat

Manual Mode: jediná možnost, jak neztratit rychlost. Zde pak letím i vyšší rychlostí bez zpomalení až do cca 9% kapacity.

Kdy začíná dron přistávat?

Drtivá většina dronů DJI začne v 10% kapacity přistávat. Dá se pokračovat v letu, musím držet stroj ve výšce a rychlost zpomalí na cca 15 – 19km/h. Záleží na typu. Takže nelze počítat se zbývajícími 10%, že poletím pořád stejnou rychlostí až na HP. Toto se dalo provádět s upraveným DJI Mavic Pro, kde se daly upravovat komplet parametry stroje. Čímž se vypnula ochrana baterie, a pokud byla baterie v OK stavu, dalo se letět na výkon až do 0% kapacity. Přístávat dron začne i při poklesu napětí na baterii. A to klidně i při 90% kapcitě baterie. Důvodem může být stáří baterie, nízká provozní teplota.

Je možné se otáčet na 50% kapacity baterie. Při silnějším větru v zádech i 45% kapacity.  A pokud letím stejnou rychlostí, vrátím se. Avšak pozor na možné zpomalení a… 10% zpomalení zcela určitě, pokud nemám úpravu parametrů.

Návrat na místo startu vždy s větrem v zádech

Pro vše výše uvedené však platí jednoduché pravidlo. Pokud letíte do dálky, tak vždy proti větru od sebe a návrat pak s větrem v zádech. Protože to zajistí menší spotřebu při návratu.

Bohužel tento fakt si mnoho uživatelů absolutně neuvědomuje a odletí do dálky po větru a pak se diví, že jim dron přistává někde na cestě na kritické napětí.

Boční vítr

I ten vám zvyšuje spotřebu. Protože jednotka drží pozici. A proto je vždy nejlepší návrat s větrem v zádech.

Výška

Zatímco u povrchu fouká stejně a až na náhlou změnu povětrnostních podmínek lze předpokládat, že se směr větru neobrátí, pak při letu do výšky (opět zdůrazňuji limit 120m AGL), je situace zcela jiná. V různých nadmořských výškách je jiná síla větru a jeho směr. A protože drtivá většina dronů DJI klesá rychlostí max 18km/h (ano Air2S, Mavic 2 apod. klesají konečně svižněji), tak je potřeba počítat s delší dobou klesání. Systém za vás opět hlídá bezpečný bod pro návrat. A i rychlostí 3m/s to stihnete. Za předpokladu, že dron nebojuje se silnými poryvy větru. Pak i zde hrozí, že nestačí sklesat.

Proto je lepší létat ideálně na vizuální kontakt, protože tady je jednak zajištěna bezpečnost letu, ale dá se krizová situace vyřešit mnohem snáze. Když už máte potřebu letět dále, nechám si dostatečnou rezervu a navracím se jak? VŽDY po větru zpět k sobě.