Předposlední Kelcom Cup

Ing. Tomáš Juřík


<div align=“center“>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220067″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220067s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a></div>
<p align=“justify“>V rámci Kelcom Cupu v sobotu 22.2. proběhl druhý závod v kategorii REEDY Spec Class STANDARD s motory o 19 závitech.
Zkušenosti s pevně stanoveným maximálním převodem pro všechny běžné typy podvozků se osvědčily. Ráno si závodník vylosuje motor REEDY
pro zapůjčení po dobu závodu za poplatek 220,- Kč. Cena zahrnuje přesoustružený motor s uhlíky, pouze je nutné motor doplnit o diodu a vletovat
do podvozku. Motor je zakázáno rozebírat, soustružit či mazat a jeho parametry umožňují zvládnutí 3 tréninkových a 7 soutěžních jízd bez problémů.
Stanovený převod 7,5 se jevil jako přesný pro halové podmínky. Za úvahu stojí zkrácení času rozjížďky ze stávajících 7 minut na 6 minut. Důvodem
je, že s bateriemi Sanyo 3000 HV se musela jet „ekojízda“ a soutěžící s bateriemi GP 3300 byli ve výhodě. Tato skutečnost trochu popírá princip této
kategorie jako „druholigové“ v tom dobrém slova smyslu. Dále někteří jezdci absolvovali s jedním podvozkem kategorii Standard i Modified a do
budoucna je tato skutečnost asi neudržitelná. V této zimní sezóně to však již nebude pravidly omezováno.</p>
<br>
<p align=“justify“><b>K vlastnímu průběhu závodu:</b><br>
Do kategorie STANDARD se přihlásilo pouze 10 jezdců, kteří byli rozděleni do 2 rozjížděk po 5 jezdcích. Ze startovního pole kvalitou jízdy
jednoznačně vyčnívali otec a syn Hudy. Zbytku světa to obvykle natírali o 2 a více kol. Zajímavostí byly časy na kolo, které by v mnoha případech
stačily na finále B v kategorii Modified. Prostě v hale se i ze slabšími motory dá v ideální stopě dosáhnout slušných výsledků. Jízdní doba 7 minut
prověřovala umění soustředění a strategie jízdy. Rozjížďky vzhledem k počtu jezdců bylo možné považovat za čistě výchozí pro pozici na startu 10
místného finále. Oceňuji pořadatele, že i v časově našlapaném programu opět dodrželi pravidlo 3 finálových jízd, aby si všichni slušně zajezdili.
Trať byla excelentní a technická s rychlými i pomalými pasážemi. Jedině snad chlupy by ten zatracený koberec mohl pouštět míň. Kdo to má pořad
tahat z poloos? V rozjížďkách se blýskl Petr Konečný se svým super upraveným ASSEM, kde z původní stavebnice již moc nezbývá. Dvořáček ze
Slovenska bojoval tvrdým způsobem a Juřík senior po označení jedné jezdecké eskapády syna výkřikem „Ty demente!“ potvrdil rodinnou tradici a
nakoupil také skvělou letenku – asi 10 m dlouhou – naštěstí bez rozborky auta.</p>
<p align=“justify“>Ve finálovkách byly první dvě místa od první sekundy vyprodaná, zato o 3.místo se strhl tvrdý boj. Ve všech finálových jízdách se
přes ubezpečování jezdců o plánované čistotě jízdy rozpoutala „řežba“. Byla částečně způsobená úrovní jezdců, ale i tím, že 10 aut je na třebíčskou
trať objektivně moc. Doplatil na to Petr Konečný, kterému jeho auto „rozebralo“ několik za ním jedoucích aut tak důkladně, že opětovné naladění se
do konce závodu nepovedlo. Otec a syn Hudy potvrdili kvalitu z rozjížděk a před 3. finálovkou pak šlo o 3. místo jezdcům Richterovi, Dvořáčkovi a
Juříkovi st. Zmínění jezdci bojovali s minimálními rozdíly a byli v polovině finálovky s časovým rozestupem pod 1 sekundu. Nakonec se na přeplněné
trati s mnoha kolizemi štěstí přiklonilo k Juříkovi st.</p>
<p align=“justify“>Co říci závěrem? Prostě příště je nutné více dbát na čistotu jízdy za bedlivého dozoru hlavního rozhodčího a pak půjde skutečně o
dobrou zábavu.<br>Na nic víc, ale také na nic míň tato kategorie neaspiruje.</p>
Celkové výsledky kategorie <b>REEDY Spec Class Standard:</b><br>
<ol>
<li>Martin Hudý</li>
<li>Juraj Hudý</li>
<li>Tomáš Juřík st.</li>
</ol>
<br>
<b>Celkové výsledky Open:</b><br>
<ol>
<li>Martin Hudý</li>
<li>Juraj Hudý</li>
<li>Igor Lipták</li>
</ol>
<b>Junioři:</b><br>
<ol>
<li>Tomáš Kubica</li>
<li>Standa Čech</li>
<li>Katak Kubicová</li>
</ol>

<div align=“center“>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220043″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220043s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Toníček Pospíchal</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220045″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220045s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Rozprava</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220049″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220049s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Xray – Martin Hudý</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220050″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220050s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Xray – Juraj Hudý</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220052″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220052s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Standa Čech</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220053″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220053s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Tomáš Rajdus</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220057″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220057s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Martin Hudý</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220058″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220058s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Personal Chip – blízká budoucnost</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220059″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220059s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>XRAY Martina Hudého</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220060″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220060s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Šlofíček</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220061″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220061s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Tomáš Juřík jun.</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220062″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220062s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Zbyněk Koupý</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220063″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220063s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>“mechoš“ Milan Kubica</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220065″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220065s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Martin Zvára</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220066″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220066s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Start finále A Open</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220071″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220071s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Petr Jelínek za nim Standa Čech a Katka Kubicová</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220072″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220072s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Účastnící finále A Open</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220073″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220073s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>REEDY Spec Class Standard:<br>Tomáš Juřík st., Martin Hudý, Juraj Hudý</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220074″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220074s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Open: Igor Litpák, Martin Hudý, Juraj Hudý</i>
<br> <br>
<a href=“foto.php3?img=zavody/kelcom20030222/p2220076″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“>
<img src=“zavody/kelcom20030222/p2220076s.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a><br><i>Junioři: Standa Čech, Tomáš Kubica, Katka Kubicová</i>
<br> <br>
</div><br>
<div align=“right“>Foto: DzejTy</div>