SUPERCUP Kolín 2001/2002

Martin Kořínek


<p align=“center“>Propozice, ale také pozvánka na nejlépe obsazovaný závod v zimní sezóně s vysoce kvalitní kobercovou závodní dráhou a dobrou pořadatelskou činností. </p>

<b>Organizace závodů:</b><br>
<p align=“justify“>Každý závod Supercupu je pořádán jako jednodenní. Po otevření haly je možnost tréninku, avšak pro co nejoběktivnější výsledky v rozjížďkách, vzhledem na závodníky
ze vzdálenějších měst, má každý povolen trénink na jedny baterie, může však během tohoto tréninku měnit nastavení vozu a to i v depu. Vždy od 8.00 do 9.00 bude probíhat
prezentace závodníků. V 9.20 startuje rozjížďka číslo 1. svoji první kvalifikační jízdu. Každý závodník absolvuje čtyři rozjížďky na šest minut. Na základě jednoho nejlepšího
výsledku tj. podle počtu najetých kol a dojezdového času budou závodníci po rozděleni po osmi do finálových jízd A,B,C,D atd. Finále A se jede třikrát, v každé finálové jízdě
budou za umístění přiděleny body tzn. za první místo jeden bod, za druhé dva body atd. Jeden nejhorší výsledek se škrtá, čím nižší součet, tím lepší umístění. V případě
rovnosti bodů rozhoduje postupová pozice do finále. Ostatní finálové jízdy se jedou dvakrát, pořadí v těchto finále je na základě jednoho nejlepšího výsledku tj. podle počtu
najetých kol a dojezdového času. Finálová jízda se uskuteční, pokud budou na startu více jak dva závodníci. Z celkových deseti závodů se započítává osm nejlepších
výsledků. Při rovnosti bodů rozhoduje další lepší výsledek. Junioři jsou počítáni do celkové klasifikace společně s ostatními, ale také samostatně.</p>
<p><div>Startovné: 150,-Kč (nad 15 let)</div><div align=“right“>Junior: 100,-Kč (do 15-ti let)</div></p>
<b>Stavební pravidla:</b><br>
<ul>
<li>Podvozek: Povolené všechny podvozky kategorie E 1:10 Touring Car o maximální šířce 190mm (bez karoserie), minimální váze 1500g a minimální světlé výšce 4mm.</li>
<li>Karoserie: Karoserie třídy Touring Car a GT o maximální šířce 200mm. </li>
<li>Motor: Povoleny všechny komerčně dostupné pláště a čela motoru typu 540 s feritovými magnety. Kotva motoru 13 Double v ceně 750,- korun je dodána pořadatelem
a je označena pro její snadné rozpoznání na dvou místech. </li>
<li>Uhlíky: Povoleny pouze Corally Euro s očkem. Očko uhlíku je možné přiletovat, avšak s ohledem na jeho rozpoznání.</li>
<li>Baterie: Šest článků NiCd nebo NiMh.</li>
<li>Pneumatiky: Povoleny pneumatiky Team Corally typ A nebo B. (pokud není označení pneumatiky zřetelné, může být jezdec diskvalifikován)</li>
<li>Mazání: Povoleno pouze Corally „Jack the Gripper“ (ne LRP, Trinity, atd.) </li>
</ul>
<b>Technická kontrola a sankce:</b><br>
<p align=“justify“>Na každý závod bude při ranní rozpravě určena tříčlenná technická kontrola z řad zúčastněných závodníků, ti budou kontrolovat dodržování stavebních pravidel, hlavně
pak dodržení povolených pneumatik, kotvy, uhlíků a mazání. Tato kontrola má pravomoc po oznámení řediteli závodu, trestat provinilce zrušením do té doby nejlepší jízdy.
Neznalost pravidel, závodníka neomlouvá. Důkaznost je vždy na straně závodníka.</p>
Termíny závodů:<br>
<table cellspacing=“2″ cellpadding=“2″>
<tr><td>20.10.2001</td><td>3.11.2001</td><td>10.11.2001</td><td>9.12.2001</td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>13.1.2002</td><td>27.1.2002</td><td>10.2.2002</td><td>3.3.2002</td><td>17.3.2002</td><td>6.4.2002</td></tr>
</table>
<p>Místo konání: Kolínská hala „BIOS“ (jako již tradičně). Nezapomeňte přezůvky!!!</p>
<p>A na závěr: Opět losování o věcné ceny. Týká se závodníků absolvujících alespoň 8 závodů!</p>