Seriál BOHEMIA WEST CUP 2007 je za námi

Ing. Miroslav Novák


<p>16. prosince 2007 se v Chebu uzavřel posledním závodem 12.ročník seriálu BWC 2007. Můžeme s radostí konstatovat, že se našemu klubu podařilo zájem o závodění s RC automodely v našem západním koutě ČR udržet,a i přes narůstající počet soutěží v jiných regionech naší republiky. </p> Při pohledu do celkových konečných tabulek stačí stručná statistika:<br /> <p><strong>Celková účast</strong>:<br /> – 54 soutěžících v hlavní kategorii E 1:10 cestovních vozů<br /> – 20 modelářů v kategorii E 1:18 cestovních vozů<br /> – soutěžící ze 17 klubů<br /> Myslím, že si všichni udělají obrázek sami. Průměrný počet na jedn&eacute; soutěži <!– separe –> se po celý rok pohyboval kolem 22-24 závodníků.</p> <p><strong>A nyní k výsledkům</strong>. <br /> S velkým očekáváním jsme se těšili, zda se podaří na posledním závodě celkov&eacute;mu vítězi BWC 2006 Tomášovi Petrikovičovi z Chebu dobrým výkonem, který podával v cel&eacute;m průběhu roku, udělat poslední krok k obhájení zatím průběžn&eacute;ho vedení a tím i v cel&eacute;m ročníku opět zvítězit.</p> <p><strong>Tomáš </strong>velký psychický tlak ustál a obhájil sv&eacute; loňsk&eacute; celkov&eacute; prvenství. Svým 1. místem v posledním 12.závodě všechny přesvědčil, že mu nejvyšší příčka v ročníku BWC 2007 právem patří. Svedl přitom velký souboj s Petrem Matouškem z Lubů, který se po celý rok držel v závěsu na 2. místě. Avšak, i přes vítězství v 11. závodě a několika 2.místy v průběhu cel&eacute;ho ročníku, ztrátu 18 bodů již nedokázal smazat. I Petr předvedl velk&eacute; zlepšení a svým celkově 2. místem vybojoval pro Lubský klub cennou trofej. Třetí celkově skončil Víťa Padevět, který výborným výkonem v poslední čtvrtině seriálu nakonec předstihl sv&eacute;ho velk&eacute;ho rivala Sašu Prince. Ovlivnila to i skutečnost, že Sašu v závěru roku provázeli technick&eacute; probl&eacute;my , ale i on si zaslouží poklonu za dosažen&eacute; celoroční výsledky. Na celkov&eacute; 5. místo se svým výkonem vypracoval první mimochebský závodník Vladimír Strnad ml.z 3D RC klubu Plzeň, který byl po polovině roku dokonce na 15.místě následován na 6. celkov&eacute;m místě svým klubovým kamarádem Jakubem Heranem. 7. skončil Mirek Novák z Chebu, na 8. místě další mimochebský modelář mladší z rodiny Ondřej Čechura z CL RC Plzeň, na 9. místě skončil David Rezek z Aero Model z Chebu a 10.místo obsadil Jaroslav Šlehober z 3D RC klubu Plzeň.</p> <p>V kategorii E 1:18po celý rok jasně dával najevo, že nejlepším je Martin Kubička z DMK Racing z Chebu. Z 12. závodů v 9 z nich vyhrál. Na 2. místě celkově skončil s 1bodovou ztrátou Mirek Novák , který v průběhu roku podával stejnoměrně dobrý výkon. Na 3. místě celkově, stejně jako ve &quot;velk&eacute;&quot; kategorii skončil po trpěliv&eacute;m drav&eacute;m ale ohledupln&eacute;m boji s ostatními modeláři opět Víťa Padevět. 4. místo obsadil Honza Ryby z domácího klubu se ztrátou pouhých 2 bodů za Víťou.</p> <p>Na dalších místech, již s větší bodovou ztrátou skončili na 5.místě Vladimír Plh z EBOLA Racing z Plzně následován na 6.místě Karlem Mračkem z domácího klubu, na 7. místě skončil Jan Ouředník ml. z Mariánských Lázní, na 8. místě skončil Zdeněk Merhaut z RC AMK Cheb a 10. místo obsadil Luboč Štrunc z Mar. Lázní. Samozřejmě jsme vyhodnotili i naši nejmladší závodnickou generaci. Mezi těmi nejlepšími &quot;dospěláky&quot; se po celý rok 2007 neustále zlepšoval a celkově zvítězil Martin Karlík z domácího klubu z Chebu. Je nutno neopomenout, že mu k výsledku hodně pomohl taťka -obětavý mechanik. Na 2. místě skončil Martin Tomášek z Plzně a 3.místo obsadil nejmladší závodník Olivek Meister z Chodov&eacute; Plan&eacute;. I těmto oběma žákům po celý rok obětavě pomáhali jejich tátov&eacute;. </p> <p>Co říci závěrem ? Myslím si, že je třeba poděkovat všem závodníkům za jejich pravidelnou účast na našem seriálu, všem aktivním členům chebsk&eacute;ho klubu i mnoha dalším za přípravu soutěží v Chebu. Samozřejmě je nutno poděkovat i Janu Matouškovi se synem Petrem z Lubů za příkladně odvedený kus práce na nov&eacute;m asfaltov&eacute;m autodromu v Lubech, na kter&eacute;m jsme odjeli bez probl&eacute;mů všechny letní soutěže seriálu. Není možno zapomenout s poděkováním i rozhodčím Mirkovi Novákovi a Martinovi Kubičkovi i Víťovi za zapůjčení personálních čipů a všem těm, kteří se na dobr&eacute;m , kvalitním a příjemn&eacute;m průběhu cel&eacute;ho seriálu tak&eacute; svým přístupem a třeba i drobnou pomocí podíleli.</p> <p>Věříme , že se se všemi opět sejdeme na soutěžích v nov&eacute;m již. 13.ročníku BOHEMKY a že třináctka nebude pro nikoho nešťastným číslem a všem se bude i nov&eacute;m ročníku dařit vítězit a nebo se prostě jen vyřádit společně se všemi námi, kteří máme RC modelařinu rádi.</p> <div align=“right“>Zapsal Mirek Novák<br />předseda RC AMK Cheb</div>