E88 Pro drone opětovné navázání spojení

Igor Vlahovič

Dotaz diváka kanálu YT byl: dokáže se navázat spojení za letu po vypnutí vysílače?

Zde je odpověď: