Fimi Navi Mini App

Igor Vlahovič

Podíváme se na prostředí aplikace a na jednotlivé možnosti nastavení.