MR Cup 16.9.2023 se blíží

Igor Vlahovič

Dne 16.9.2023 se koná závěrečný závod letního seriálu MR Cup na Moravě. Na tomto závodě nesmím chybět a věřím, že se i přes časovou vytíženost uvidím s Alešem Horákem a všemi ostatními včetně vynikajícího časoměřiče Pavla Magdy z RC klubu Blansko.

Z tohoto závodu bude online reportáž na tomto portálu.

Trénink možný u 15.9.2023 v odpoledních hodinách.

Přihláška do závodu: https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=73250&pLa=en

Startující: https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=73250&dLt=reg&pLa=en&lType=rList&pId[E]=2