Moravian Le Mans Series – propozice

Roman Krejčí


<p>
Závody Moravian Le Mans Series jsou obdobou skutečných závodů Le Mans Series.
</p>
<p>
Termíny závodů budou upřesněny po zveřejnění <!– separe –>letních termínů RC závodů na domovských stránkách seriálu www.rc2wd.cz
</p>
Pořadatel: moravské RC kluby, koordinátor Tomáš Rajdus (603/203261, tomas.rajdus @ volny.cz) a Roman Krejčí
(602/824471, lms @ rc2wd.cz)
</p>
<p>
Závody jsou určeny pro modely 2WD 1/10. V zimě se pojede v hale na koberci, v létě na asfaltových drahách.
</p>
<p>
Pro zpracování výsledků bude použito měřící zařízení AMBrc3, pokud nebude stanoveno jinak u konkrétního závodu.
Povinností jezdce je mít v modelu personální čip. Pro jezdce, kteří personální čip nevlastní, bude omezené
množství čipů k zapůjčení.
</p>
<p>
<B>Soutěžní a stavební pravidla</B>
</p>
<p>
<B>1. Všeobecná pravidla</B>
</p>
<p>
1.1 <B>Kalendář závodů</B> bude průběžně upřesňován zde v propozicích
</p>
<p>
3.4.2010 – Rychvald, RC Team Rychvald, Tora Moravian Le Mans Series Race
</p>
<p>
květen – Frýdek Místek, areál Sokolík, RC Club Frýdek Místek Blansko, RC Blansko
</p>
<p>
září – Frýdek Místek Speed Arena, RC Autoklub Frýdek Místek, 2WD Weekend
</p>
<p>
prosinec – Rychvald, RC Team Rychvald, Vánoční hodinovka – Případně další po domluvě
</p>
<p>
1.2 <B>Organizace závodu, harmonogram</B>
</p>
<p>
1.2.1 – 7:30-9:00 volný neměřený trénink
</p>
<p>
1.2.2 – 7:30-9:00 prezentace, přejímka
</p>
<p>
1.2.3. – 9:10 zahájení soutěže, rozprava
</p>
<p>
1.2.4. – 9:30 kvalifikace
</p>
<p>
1.2.5 – 12:00 hlavní závod /*pokud nebude stanoveno jinak
</p>
<p>
1.3 <B>Přihláška do závodů</B>
</p>
<p>
1.3.1 Přihláška do závodů bude k dispozici na stránkách pořadatele www.rc2wd.cz, případně na stránkách pořadatele
konkrétního závodu
</p>
<p>
1.3.2 Startovné pro přihlášené elektronicky 24 hodin před závodem je 250kč
</p>
<p>
1.3.3 Přihlášení v den závodu +100kč
</p>
<p>
1.3.4 Povinností jezdce je nahlásit 2 frekvence (neplatí pro DSM)
</p>
<p>
1.3.5 Povinností jezdce je nahlásit číslo čipu. V případě zapůjčení poplatek 100kč
</p>
<p>
1.4 <B>Systém závodu</B>
</p>
<p>
1.4.1 Kvalifikace
</p>
<p>
1.4.1.1 Kvalifikací se rozumí prostor pro zajetí nejrychlejšího kola, které určí postavení na startovním roštu
</p>
<p>
1.4.1.2 Délka kvalifikace bude před každým závodem nahlášena. Modelová situace je 2×20 minut s omezením počtu
najetých kol pro jezdce na 50 kol dohromady v obou kvalifikacích
</p>
<p>
1.4.2 Závod
</p>
<p>
1.4.2.1 Rozdělení na skupiny pro vlasní závod bude provedeno pořadatelem rovnoměrně s tím, že v případě lichého počtu
startujících bude přebývající jezdec zařazen do slabšího finále. Například 8 jezdců ve finále A a 9 jezdců ve finále B.
</p>
<p>
1.4.2.2 Závody se jedou jako vytrvalostní. Konečné pořadí je dáno prostým součtem jednotlivých jízdách závodu. Určující
je celkový počet najetých kol a potřebný čas. Běžná délka je 4×15 minut nebo 3×20 minut a podobně tak, aby se nemusely
měnit baterie.
</p>
<p>
1.4.2.3 Podle možností organizátora bude během jednotlivých částí sčítáno průběžné pořadí a na základě něj proběhne
výměna jezdců ve finálových jízdách.
</p>
<p>
1.4.2.4 Do závodu startují všechny vypsané skupiny Moravian Le Mans Series bez rozdílu a dělení podle absolutního
pořadí.
</p>
<p>
1.4.2.5 Během závodní jízdy je povolena oprava vozu pouze v prostoru depa
</p>
<p>
1.4.2.6 Některé závody se pojedou jako krátké závody v rámci jiných vypsaných závodů, některé budou celodenní zaměřené
na 2WD modely.
</p>
<p>
1.5 <B>Povinnosti jezdce</B>
</p>
<p>
1.5.1 V modelu musí být čip, transpoder kompatibilní s AMBrc nainstalovaný podle instrukcí výrobce.
</p>
<p>
1.5.2 Jezdec je povinen být na startu 20 sekund před zahájením startovací procedury
</p>
<p>
1.5.3 V průběhu kvalifikace i závodu je zakázano najíždět zezadu do jiného modelu, zkracování dráhy, jízad v protisměru
</p>
<p>
1.5.4 Povinností jezdce o kolo zpět je umožnit předjetí
</p>
<p>
1.5.5 Po ukončení jízdy je jezdec povinen jít nasazovat následující skupině, pokud za sebe neurčí náhradu
</p>
<p>
1.6<B>Protesty</B>
</p>
<p>
1.6.1 Protesty se podávají písemně
</p>
<p>
1.6.2 Protest se podává do 10 minut po vyvěšení výsledků
</p>
<p>
1.6.3 Pouze jezdci účastni závodu mohou podat protest
</p>
<p>
1.6.4 Při sporu rozhoduje komise ve složení ředitele závodu, hlavního časoměřiče a hlavního rozhodčího
</p>
<p>
1.7 <B>Vyhodnocení závodu</B>
</p>
<p>
1.7.1 Pořadí v kvalifikaci je dáno podle nejrychlejšího kola zajetého v limitu počtu kol. Za nejrychlejší kolo je
považováno takové, které není více než 0,5 sekundy lepší než průměr druhého a třetí nejrychlejšího kola jezdce.
Toto pravidlo je použito v případě prostestu proti chybě měření či podezření na zkrácení tratě. Kontroluje
pořadatel závodu.
</p>
<p>
1.7.2 Pořadí v závodě je dáno součtem jednotlivých jízd. Vítězem je jezdec s nejvyšším počtem najetých kol,
případně s nejmenším časem k tomu potřebným.
</p>
<p>
1.7.3. Vyhodnocuje se každá skupina (LMP1, LMP2 a GT) zvlášť, ale závod je hodnocen i v absolutním pořadí
</p>
<p>
1.7.4. Bodování
</p>
<p>
1.7.4.1 Jezdci v absolutním pořadí i ve vypsaných skupinách obdrží body následovně: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1-0,5-0,25-0,
125 etc.
</p>
<p>
1.7.4.2 Závod, který se v součtu jede na kratší dobu, než 30 minut je bodován polovičním přídělem bodů
</p>
<p>
1.7.4.3 Pro přidělení bodů do seriálu Moravian Le Mans Series je potřeba najetá vzdálenost alespoň 50% výsledku
vítěze absolutně, respektive dané skupiny
</p>
<p>
1.7.4.4 Body se v hodnocení seriálu neškrtají, pořadí je pak určeno podle dosažených bodů. V případě shodnosti bodů
rozhoduje lepší umístění, případně dříve dosažené stejné umístění.
</p>
<p>
<B>2. Stavební pravidla</B>
</p>
<p>
2.1 <B>Obecné společné pravidla pro Moravian Le Mans Series</B>
</p>
<p>
2.1.1 Akumulátory NiCd a NiMH, velikost článků sub. C s napětím 1,2V, průměr 23mm a délka 43mm. Max. 6 článků s
napětím 7,2V. Nebo LiPo rozměr 25,1x47x139mm max napětí 7,4V.
</p>
<p>
2.1.2 Obal LiPo akumulátorů nesmí být mechanicky poškozený. LiPo akumulátory jsou povoleny pouze v originálním pevném
obalu od výrobce.
</p>
<p>
2.1.3 Karosérie musí být realisticky zbarvena
</p>
<p>
2.1.4 Mazání kol: povoleny jsou všechny komerčně dostupné mazání k tomu určené, pokud organizátor konkrétního závodu
nestanoví jinak
</p>
<p>
2.1.5 Na přední nápravě zákaz olejových tlumičů
</p>
<p>
2.1.6 Povoleny jakékoliv podvozky s pohonem pouze na zadní nápravu
</p>
<p>
2.2 <B>LMP1</B>
</p>
<p>
2.2.1 Skupina určená pro sportovní prototypy typu Le Mans
</p>
<p>
2.2.2 Minimální hmotnost modelu neomezena
</p>
<p>
2.2.3 Maximální šířka modelu 240mm
</p>
<p>
2.2.4 Šířka a výběr pneumatik či mechů neomezena
</p>
<p>
2.2.5 Motor neomezený
</p>
<p>
2.2.6 Karoserie typu Le Mans
</p>
<p>
2.3 <B>LMP2</B>
</p>
<p>
2.3.1 Skupina určená pro sportovní prototypy typu Le Mans
</p>
<p>
2.3.2 Minimální hmotnost modelu neomezena
</p>
<p>
2.3.3 Maximální šířka modelu 200mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
</p>
<p>
2.3.4 Šířka a výběr pneumatik či mechů maximálně 32mm
</p>
<p>
2.3.5 Motor střídavý 10,5T nebo slabší, stejnosměrný 19T nebo slabší
</p>
<p>
2.3.6 Karoserie typu Le Mans
</p>
<p>
2.3 <B>GT</B>
</p>
<p>
2.3.1 Skupina určená pro sportovní vozy GT
</p>
<p>
2.3.2 Minimální hmotnost modelu neomezena
</p>
<p>
2.3.3 Maximální šířka modelu 200mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
</p>
<p>
2.3.4 Šířka a výběr pneumatik či mechů maximálně 30mm
</p>
<p>
2.3.5 Motor střídavý 21,5T nebo slabší, stejnosměrný 27T nebo slabší. Nečasovatelné motory
</p>
<p>
2.3.6 Karoserie dvoudvéřová typu GT (karoserie skutečných vozů startující v některém z GT mistrovství)
</p>
<p>
<I>Přísný zákaz vstupu do haly bez přezutí do přezůvek</I>
</p>