Reakce na článek F1 1/18 z jiného pohledu

MK Miky – Míla Kotraba


<p>
Se zájmem jsem si přečetl článek &#8222;Formule 1/18 z jiného pohledu&#8220;. Dovolte, abych na některé pasáže z pozice dlouholetého organizátora a propagátora RC soutěží malých měřítek reagoval.
</p>
<p>
Autor tohoto článku v úvodu rozebírá časovou náročnost pořádání soutěže se stanovenou <!– separe –>organizační koncepcí. Ano, z hlediska tohoto konkrétního pořadatele jsou výchozí data pro propočet v naprostém pořádku a jsou reálné. Avšak na druhou stranu lze konstatovat, že jiný pořadatel má jiné vstupní data a tedy jiné časové i finanční možnosti! Tedy, záleží na konkrétním pořadateli, co &#8222;nabídne&#8220;. Pak je pouze na závodníkovi, zda nabídku akceptuje nebo se poohlédne po jiné soutěži, která mu vyhovuje více. Tedy zásadně nesouhlasím s tím, že zavedení nové kategorie stojí pouze na časových možnostech pořadatele. Osobně si myslím, že záleží i na samotném závodníkovi. Přeci jenom pouze závodníci určují svým vybavením co se bude jezdit, v čem budou mezi sebou soupeřit, která kategorie bude &#8222;mrtvá&#8220;, a která naopak &#8222;živá&#8220;. Pokud v Pozděchově není časový plán závodům F1 v M18 nakloněn, tak to neznamená, že není nakloněn i v ostatních pořadatelských centrech!
</p>
<p>
Dále autor rozebírá finanční možnosti pořádání takového &#8222;cirkusu&#8220;. Dovoluji si upozornit na dvě podstatné věci. Autor článku se sice zmínil o dráze pro pořádání soutěže, ale jaksi opomněl jeden důležitý standard technického zabezpečení, a to počítacího zařízení. Ano, dá se to obejít tím, že se budou počítat kola a dojezdový čas ručně, ale to vyžaduje pár lidí navíc. To je dnes větší problém, než prostě to počítací zařízení s příslušným SW pořídit. Já osobně mám dobré zkušenosti s počítacím zařízení Robitronic s příslušným SW, které je naprosto bezproblémové. Jeho finanční náročnost včetně zhotovení rampy je cca 13 tis. Kč. Takže pokud uvažujete o vytvoření nového &#8222;cirkusu&#8220;, tak si ve finančním rozboru prostě tuto částku připočtěte k tíži pořadatele.
<p>
</p>
Za druhé, autor se zmiňuje o nutnosti vytvoření organizace a zastřešení této organizace z hlediska finančního. Ano, v podstatě je to jedna cesta, jak &#8222;zprůhlednit&#8220; a naplnit finanční tok pořádání &#8222;cirkusu&#8220;. To je v pořádku, ale dovoluji si upozornit, že existují další možnosti. Náš finanční a daňový řád je složitý, ale přesto přesně vymezuje co se musí. Tím chci říci, že co se nemusí, je možné. Pokud se závody neorganizují pro zisk a finanční obohacení, tak existuje mnoho cest, jak zorganizovat soutěž, nakoupit hodnotné ceny a i na soutěž přitáhnout sponzory. Věřte, nevěřte, pokud by závodník nebyl dnes tak &#8222;namlsaný&#8220;, tak já osobně jdu cestou, že nevybírám na soutěžích, které organizuji, žádné startovné. Proč? Jednoduše. Fakturu za poháry mi koupí jeden sponzor a fakturu za pronájem prostor mi zaplatí druhý sponzor. V tomto případě nemám povinnost nic účtovat. Na co tedy potřebuji startovné? Dnes za něj nakupuji věcné ceny a financuji potřebné kobercové pásky. Pokud by věcné ceny nebyly na soutěži standard, tak to startovné vůbec nevybírám. Je to pro mne prostě práce navíc a po té ubíjející prokousávání se v účetním labyrintu a zabíjení času na FÚ.
</p>
<p>
Takže pánové, jelikož se mi projekt F1 M1:18 líbí, tak svojí troškou přispěji &#8222;do mlýna&#8220;. Na podzim roku 2011 opětovně pořádám v atraktivních prostorách národní technické památky v Ostravě závod kategorie MINI. Jelikož se tato soutěž jede na kobercovém povrchu se šíří vymezení tratě od 0,90 m až 1,20 m, tak pro zájemce jsem ochoten závod F1 M18 k této soutěži připojit. Startovné nula Kč a poháry pro první tři v rámci čtyřdílného seriálu budou!!! Stačí sledovat moje www stránky (http://miky.wz.cz). Jediné mé podmínky jsou v tom, že model bude osazen měřícím optickým čipem Robitronic a závodník bude mít chuť spolupodílet se na vytvoření pohodové atmosféry závodu.
</p>
<p>
Odkaz na diskuzi najdete <a href=“http://www.rcauta.net/forum/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=187511#187511″ target=“_blank“>ZDE</a>.
</p>