Nebojte se LiPo baterií aneb jak na ně..

Igor Vlahovič


<p>
Vzhledem k tomu, že se setkávám stále častěji s dotazy modelářů ohledně použití a bezpečnosti LiPo (lithium polymer) baterií,
jsem se rozhodl poskytnout základní informace, které jsem sám získal v této oblasti.
</p>
<p>
O existenci LiPo baterií jsem věděl již mnohem dříve, než jsem je sám začal používat ve svém modelu XRAY M18 PRO a později i v
modelu NANDA NRX. Tento typ baterií byl především primárně určen k pohonu letadel s elektromotorem a to buď stejnosměrným nebo
střídavým. Zhruba v roce 2006 jsem poprvé viděl dvoučlánek LiPo baterie KOKAM o kapacitě 4800 mAh v modelu Michala Boka na GP
Třebíč, který ji jako první testoval v modelu 1/10.
</p>
Já vždy používal v modelu 1/10 baterie typu NiCd a posléze NiMh. Zde postačila nabíječka, která zvládla tento typ článků nabíjet.
Když jsem na konci roku 2007 přešel z měřítka 1/10 na měřítko 1/18 naplno, bylo jen otázkou času, kdy se začnu zajímat o baterie
typu LiPo. U modelu 1/18 jde především o co nejnižší hmotnost a nízké těžiště. Nízká hmotnost = delší životnost mechových kol a
menší namáhání pohonných částí modelu (především kardany). Toto samozřejmě platí i pro jakékoliv jiné měřítko. V neposlední řadě
LiPo články přináší vyšší napětí a tudíž lepší výkon.
</p>
<p>
Ale když už se člověk rozhodne používat LiPo baterie, je potřeba dodržovat určité zásady a bezpečnostní opatření. A především musí
uživatel LiPo baterií vlastnit nabíječku, která umí tento typ článků nabíjet. Pro bezpečné nabíjení a dlouhou životnost je pak nutné
vlastnit i balancer. Popřípadě vlastnit nabíječku s vestavěným balancerem uvnitř. Nyní blíže k nabíječi a balanceru.
</p>
<p>
<b>Nabíječka -</b> osobně vlastním SHARK 10 (cca 1900 Kč). Ale je mnoho dalších výrobců, kde jejich nabíječe LiPo baterie umí nabíjet (Hyperion, Nosram
Stealth, Ultramat 15 atd.). Ceny jsou přibližně stejné, jde jen o to, zda je nabíječka s vestavěným zdrojem na 220 V či nikoliv a zda již
má v sobě zabudovaný balancer či nikoliv. V případě že nikoliv, musíte balancer dokoupit zvláště.
</p>
<p>
<b>Balancer -</b> zařízení nutné k bezpečnému nabíjení LiPo článků. K tomuto zařízení se připojuje LiPo článek přes servisní konektor, který
každá LiPo baterie má kromě silových kabelů. Při připojování k balanceru musíme dávat pozor, kolik článků nabíjíme a dle toho správně připojit
k balanceru. Ale vždy najdete u tohoto zařízení návod a samotný přístroj vždy hlídá, kolik článků bylo připojeno a vy to vizuelně vidíte
buď na displeji nebo počtem rozsvícených diod. Záleží na typu balanceru a zda je single či již zabudován v nabíječi. Já používám
E-Station (cca 950 Kč), ale opět máte na výběr z mnoha typů. Samotné zařízení pro svoji činnost nepotřebuje žádný jiný zdroj napětí. To mu poskytuje
samotná baterie po připojení. Má velice malý odběr. Balancer se používá při nabíjení, vybíjení či srovnávání článků. Jeho funkcí je stálá
konttrola napětí na článcích v průběhu nabíjecího či vybíjecího procesu.
</p>
<p>
<b>LiPo články -</b> speciální typ článků, které vyžadují jiné zacházení než NiCd či NiMh články. Počet článků v sadě může být 1, ale i třeba 6. S počtem
článků se zvyšuje napětí celé sady. Balancer musí umět zvládnout daný počet článků v sadě. Tento údaj najdete v manuálu, ale i na samotném zařízení.
Jsou lehčí než klasické články typu NiMh či NiCd, ale vyžadují zvláštní údržbu a zacházení.
</p>
<p>
<b>Zacházení s LiPo články -</b> nabíjení, vybíjení či pouhé srovnávání napětí na článcích je vždy doporučováno přes balancer. Maximálně první
cyklus nabití může být proveden bez něj. Další cykly již pouze s balancerem. Pokud tak neučiníte, životnost článků v sadě se rapidně sníží. Navíc
může dojít u některých typů k přebití jednoho z článků a jeho konečného zničení. Taktéž to platí při vybíjení sady. Při snížení napětí na článku
pod stanovenou mez dojde opět ke spolehlivému zničení. Navíc může v ojednělých případech dojít k chemické reakci a ke vznícení článku. Zatímco NiMh
či NiCd články pouze expoldují, LiPo články hoří. K tomuto jevu může dojít i při mechanickém poškození, proražení atd. Ale baterie je koncipována
dostatečnou vrstvou obalového materiálu, který tomuto poškození brání dostatečně. Za nejbezpečnější baterie jsou považovány v současné době baterie
KOKAM. Ale i DESIRE POWER, které používám já, vykazují velmi dobré bezpečnostní kvality. Při podvybití 4 článku pod hranici 6V došlo jen k mírné
reakci v podobě nefouknutí obalu, lehkému zahřátí. Po 24. hodinách se články připojily na počítač a proběhla kontrola napětí a proběhlo několik
testů – cyklů. V současné době opět články bez problémů používám. DESIRE POWER zřejmě dokáží přežít i jednorázové pochybení. Další testy
budou samozřejmě probíhat.
</p>
<p>
Dle mého názoru jsou kolující zprávy o nebezpečnosti a záludnosti LiPo baterií zcela neopodstatněné. Pokud budete dodržovat zásady stanovené
výrobcem, budete nabíjet a vybíjet přes balancer, tak nehrozí z 99% žádný problém. I v průběhu nabíjení balancer odpojí baterii od nabíječky, když
dojde k poškození článku (třeba i stářím). Na závěr ještě jedno moje doporučení: nabíjet LiPo baterie můžete kolikrát chcete za sebou, ale osobně vždy
nechám sadu schládnout. Další podrobné a technické specifikace najdete smaozřejmě na internetu.
</p>