Team Losi XXX-S

Jirka Toman


<p align=“justify“>Po nových podvozcích <a href=“http://www.teamxray.com/“ target=“_blank“>XRAY T1</a>,
<a href=“http://www.yokomousa.com/“ target=“_blank“>Yokomo MR-4TC-Speciál</a>,
<a href=“http://www.hpi-europe.com/“ target=“_blank“>HPI RS4 PRO 3</a>, přichází na český trh i nový podvozek z dílny
<a href=“http://www.teamlosi.com/kits/xxx_s.htm“ target=“_blank“>Team Losi</a> <b>XXX-S:</b></p><br>
<center><a href=“foto.php3?img=images/fullqtr640″ target=“Foto“ onclick=“openWindow640x480()“><img src=“images/fullqtr320.jpg“ width=“320″ height=“240″ border=“1″></a></center>
<p align=“justify“>Tento podvozek bude k dispozici již v následujících dnech. V případě zájmu o podrobnosti kontaktuje prodejce e-mailem: <a href=“mailto:ilpe@volny.cz“>ILPE – Petr Ilgner.</a></p>