Holux GPSport 245 definitivně vyladěn na testy

Igor Vlahovič


Divím se, že jsem na to nepřišel sám, když jsem se seznamoval podrobně s funkcemi a nastavením tohoto záznamníku trasy.

Když jsem se dostal v menu k nastavení času logu (ukládání aktuální pozice), byly přednastaveny hodnoty. Ta nejmenší byla použitelná 5 sec. To, že se pomocí bočních šipek může být tato hodnota ještě změněna až na 1. sekundu mne nenapadlo. A návod to nezobrazuje.

Pak stačí pouze šipkami (doprava, doleva) posunout kurzor a šipkami nahoru a dolů upravit parametry.

Tak, jak jsem nastavil 1. sekundu v TIME, mohu nastavit 1m v DISTANCE.

Otestoval jsem cestou autem (rychlejší způsob přesunu) v nastavení TIME 1 sec. A výsledek se dostavil. Záznam trasy je mnohem přesnější. Pro expedice pak stačí toto nastavení. Pro jízdu autem, kolem pak zřejmě bude vhodnější nastavit log po 1m.

Pro jízdy s RC modelem pak nastavím údaje po 1m. Toto nastavení by mělo být na malém prostoru přesnější.

V každém případě jsem se dostal s tímto zařízením o krok dále a údaje nyní získané budou mnohem lepší.

Na měření maximální rychlosti toto nastavení zásadní vliv nemá.

Na foto máte ukázku záznamu trasy, která měřila cca 14 km. Na mapě je vše jasně vidět a zatáčka je skutečně zobrazena jasně.

Pro všechny potenciální uživatele tohoto přístroje jsou tyto informace zajímavé.