Shepherd Nitro Cup rámci SPPCH 2010

Michal Bok


<p>
Dovolte, abych vás seznámil s novinkou, která se pojede v rámci Speed Passion
Challenge v létě 2010. Jedná se o Shepherd Nitro Cup. Níže u<!– separe –>vádím podrobnosti
k této nové kategorii s tím, že další info naleznete nyní na stránkách
<a href=“http://www.mibosport.com/mibosport-cup/“ target=“_blank“>Mibosportu</a>.
</p>
<p>
– povoleny jsou veškeré podvozky 1/10 IC On Road 200mm s libovolnou karosérií
</p>
<p>
– kalifikace – 3x na 7 minut na nejlepší nájezd
</p>
<p>
Finále – 3x na 7 minut, započítávají se 2 nejlepší výsledky.
</p>
<p>
– z 6ti závodů budou započítávány 3 do závěrečného pořadí.
</p>
<p>
– systém bodování bude dle počtu účastníků.
</p>